HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ VENKOVA A MĚST V ČECHÁCH DO POČÁTKU INDUSTRIALIZACE PŘEDNÁŠKOVÉ POSEZENÍ

26.4.2017

Jako volný doplněk výstavy Ovce, moje ovce se budou v Kamenářském domě konat dvě přednášková posezení:

První přednáška seznámí s okolnostmi a vlivy, které přispívaly ke změnám našich vesnic, poddanských i královských měst od raného středověku přes přeměny pohusitské doby a třicetileté války až do doby, než české aglomerace začaly ovlivňovat modernizační procesy, které vytvořily průmyslovou společnost – tedy přibližně do poloviny 18. století.

Kamenářský dům / 26. dubna od 17.00 hod./ Vstupné: 25,- Kč

Druhé přednáškové posezení je plánováno na středu 17. května od 17.00 hod.
Stravování ve středověku a na počátku novověku
Tato přednáška bude částečně navazovat a doplňovat předchozí přednášku o hospodářském vývoji našich zemí. Věnována bude stravovacím návykům našich předků z různých sociálních vrstev, od venkovského obyvatelstva po panovnický dvůr. Zájemci se tak mohou dozvědět jak obecné stravovací návyky, které panovaly před více jak půl tisíciletím, tak i informace o výrobních postupech a konkrétních pokrmech.

Kamenářský dům / 17. května od 17.00 hod. / Vstupné: 25,- Kč

Zpět

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov