Badatelna

Badatelna zpřístupněna od 1. prosince 2011.

Muzejní badatelna je přístupná pro všechny zájemce o studium archivních sbírek a knihovny. Její provoz se řídí platným badatelským a knihovním řádem. Badatelna je otevřená vždy v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 16.00 hodin.

Na návštěvě badatelny je nutné domluvit se předem s odpovědnými pracovníky (Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, Jitka Petrušková), v opačném případě nemůžeme zaručit okamžité vyhovění Vašim žádostem.

Tel. 481 322 106,  606 069 150

E-mail:
kuliskova@muzeum-turnov.cz,
marek@muzeum-turnov.cz,
petruskova@muzeum-turnov.cz

Badatelský řád

Studovna Josefa Václava Scheybala je přístupná pro všechny zájemce o dílo tohoto významného etnografa, kreslíře a sběratele. Studovna se nachází v prvním patře Kamenářského domu. Studovna je přístupná  v úterý a čtvrtek od 9.00 do 16.00 hodin po předchozím objednání u Mgr.Lenky Tvrzníkové na telefonním čísle 481 325 746 nebo na e-mailu: tvrznikova@muzeum-turnov.cz

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov