Badatelna

Badatelna zpřístupněna od 1. prosince 2011.

Muzejní badatelna je přístupná pro všechny zájemce o studium archivních sbírek a knihovny. Její provoz se řídí platným badatelským a knihovním řádem. Badatelna je otevřená vždy v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 16.00 hodin.

Na návštěvě badatelny je nutné domluvit se předem s odpovědnými pracovníky (Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek) v opačném případě nemůžeme zaručit okamžité vyhovění Vašim žádostem.

Tel. 481 325 746,  606 069 150

E-mail:
kuliskova(at)muzeum-turnov.cz,
marek(at)muzeum-turnov.cz
sajbt(at)muzeum-turnov.cz

 

Badatelský řád

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov