Publikace

300 let Dlaskova statku v Dolánkách

300 let Dlaskova statku v Dolánkách

Vladimíra Jakouběová a David Marek / 50 Kč

Publikace vydaná k příležitosti nové stálé expozice „Já, Josef Dlask – návrat hospodáře“, která byla na Dlaskově statku otevřena v roce 2016. 55 stran textu je doplněno mnoha černobílými i barevnými fotografiemi.

Vydalo Muzeum Českého ráje v Turnově v roce 2016.

 

Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější

Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější

Muzeum Českého ráje / 180 Kč

Turnov; 2003

České a moravské vltavíny – ZNOVU V PRODEJI!!

České a moravské vltavíny – ZNOVU V PRODEJI!!

Radek Hanus / 349 Kč

Kniha objasňuje vznik vltavínů, který by neproběhl bez doteku vesmíru. Seznamuje čtenáře s jejich vlastnostmi a poprvé ukazuje možnosti, jak je odlišit od běžného skla i rafinovaných padělků. Jedinečná je kapitola Naleziště vltavínů, která poprvé zobrazuje takové množství českých i moravských vltavínů v jejich přirozené kráse.

Praha: Granit, s. r. o.; 2015

Český ráj a jeho tajemství

Český ráj a jeho tajemství

Lucie Seifertová / 299 Kč

Leporelo o Českém ráji v českém, německém a anglickém jazyce

Praha; Petr Prchal; 2007

Cestovní kniha

Autor: Petr David, Vladimír Soukup / 299 Kč

Cestovní kniha je určena všem těm, kteří chtějí cestovat po naší zemi a potřebují doporučet výletní trasy jak autem, tak i pěšky. 150 + 1 zajímavých motoristických tras, mapky a popisy výletů a další užitečné informace. Kniha je doplněná spoustou fotografií.

Praha: S&D; 2006

Dávný svět zkamenělin

Dávný svět zkamenělin

Martin Košťák / 299 Kč

Tento obsažný průvodce zahrnuje nejmodernější poznatky o způsobu života dávných organismů. Zkameněliny jsou rozděleny na mikroskopické a makroskopické rostliny, jednobuněčné živočichy, bezobratlé a obratlovce.

Praha: Granit; 2004

Dějiny udatného českého národa

Dějiny udatného českého národa

Lucie Seifertová / 699 Kč

Tato „rodinná“ knížka, pro děti i dospělé, je určena nejen těm, co nedávali ve škole pozor (dozvědí se překvapivé informace z naší historie), ale i šprtům: ty zase pobaví. Když rozložíme knihu jako harmonikové leporelo, otevře se před námi 9 metrů dlouhá krajina, v níž se odehrávají drobné děje, nejprve ze života pravěkých lovců, pak prvních zemědělců … Zúčastníme se obřadu keltských druidů, utečeme z bitvy mezi Římany a Germány, na Velké Moravě se seznámíme s Cyrilem a Metodějem, dozvíme se pár drbů o Přemyslovcích … bitvu mezi husity a křižáky je lépe sledovat z dálky. Na další dvoustraně číhají loupežníci! Klid na dvoře císaře Rudolfa II. je jen klidem před bouří třicetileté války … a je tu baroko, osvícenství, obrození … uplyne pár dvoustran a století a už nadšeně budujeme socialismus i kapitalismus… Fakta, informace, chronologické tabulky ke všem obdobím nechybí a komiksové textíky a kreslené postavičky umožní hledět na naši minulost a naše předky s humorem, nadsázkou a ironií.

Praha; Petr Prchal; 2003

Drahé kameny a jejich cesty v historii

Drahé kameny a jejich cesty v historii

Vladimír Kropáček / 173 Kč

Kniha věnovaná soužití člověka s kameny v celé známé historii lidstva a neopakovatelné kráse drahých kamenů. Autor knihy RNDr. Vladimír Kropáček se narodil v Jičíně a část mládí strávil v Českém Ráji. Tím byl předurčen jeho zájem o minerály a drahé kameny. Od mládí je sběratelem minerálů, navštívil řadu nalezišť na území Čech, Slovenska i celé Evropy. Kombinace zájmu o minerály a historii jej inspirovala k napsání této knihy.

Onyx; 2008

Drahé kameny a turnovští kamenáři

Drahé kameny a turnovští kamenáři

Autor: Muzeum Českého ráje / 14 Kč

Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově; 1990

Drahé kameny z Klenotnice

Drahé kameny z Klenotnice

Václav Mencl, Jan Bajer / 110 Kč

Nová Paka: Městské muzeum Nová Paka; 2016

EXTÁZE SVATÉHO FRANTIŠKA V OBRAZECH JANA JIŘÍHO HERTLA A PAVLA ROUČKY

EXTÁZE SVATÉHO FRANTIŠKA V OBRAZECH JANA JIŘÍHO HERTLA A PAVLA ROUČKY

Miroslav Cogan, Martin Angerer / 150 Kč

Výstava Extáze sv. Františka v obrazech Jana Jiřího Hertla a Pavla Roučky není konfrontací v pravém smyslu slova, neboť díla obou malířů spolu dobře koexistují. Hertl nás barvitě a oklikami vede k pointě, kterou pak Roučka shrne do koncentrovaného malířského gesta.
A dnešní divák? Pokud předsudky ke starému, nebo naopak modernímu umění, předem neuzavřel své srdce, přijme je oba.

Katalog k výstavě obrazů v Muzeu Českého ráje v Turnově, 2018.

Grafika

Grafika

Václav Plechatý / 420 Kč

Historie včelařského spolku v Turnově

Vladimír Louda / 35 Kč

Vydáno ke 110. výročí včelařské organizace v Turnově.

Turnov; 2013

Horolezectví v Českém ráji. Texty k výstavě Jistíš mě?

Horolezectví v Českém ráji. Texty k výstavě Jistíš mě?

David Marek, Alžběta Kulíšková / 60 Kč

Publikace představí čtenářům sportovní fenomén Českého ráje – horolezectví. Kde se tento sport zrodil jak je to dlouho, v jaké formy se vyvinul a proč se provozuje právě v Českém ráji? A kdo jsou nejznámější lezci, kteří zde lezli a lezou, a kam až se dostali? To vše se dozvíte v nové publikaci, informace jsou doplněny řadou barevných fotografií.

Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově; ISBN: 978-80-87416-08-2; 32 stran.; bar. tisk

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Jilemnicku

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Jilemnicku

Lenka Holubičková / 499 Kč

Pocta těm, kteří kdysi museli opustit své domovy, rodiče, manželky a děti a jít do neznáma, aby bojovali za zemi, kterou považovali za svou vlast. Kniha obsahuje základní údaje o mužích, kteří se v někdejším jilemnickém okrese narodili nebo zde měli svou domovskou příslušnost a o pomnících, které byly na jejich památku vystavěny.

Gentiana; 2014

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Semilsku

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Semilsku

Lenka Holubičková / 499 Kč

Před časem autorka vydala knihu Hrobům v dáli – otisk 1. světové války na Jilemnicku, jíž chtěla vzdát poctu víc než 2000 mužů, kteří padli na bojištích, zemřeli na následky zranění a válečného strádání, či byli zapsáni do seznamů nezvěstných vojáků. Kniha se setkala s velmi příznivým ohlasem nejen u čtenářů, jejichž předci byli v textu zmíněni. Pohlednice z dalekých krajin a lístky polní pošty autorce začali přinášet i lidé z obcí Semilska, Lomnicka a Železnobrodska povětšinou s prosbou, zda neví něco bližšího o osudu právě toho jejich vojáčka. A tak se ze střípků informací, zápisů v kronikách, matričních knihách a dochovaných listinách začaly skládat příběhy dalších mužů. Nemělo by se zapomenout na ty, kteří zemřeli, ale ani na ty, kteří se z války vrátili. Všichni nasazovali své životy za stát, který ne jejich vinou s koncem války zanikl. Jména mrtvých byla zvěčněna alespoň na pomnících padlých, z přeživších, kteří se nevrátili v uniformách legionářů, se stali občané druhé kategorie, mladá Československá republika jim nedovolila ani založit si veteránské spolky a vzpomínat na mrtvé kamarády.

Gentiana; 2016

 

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Železnobrodsku

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Železnobrodsku

Lenka Holubičková / 499 Kč

Zájemcům o moderní historii, milovníkům rodného kraje i pozůstalým po obětech první světové války rádi doporučujeme k přečtení publikaci Hrobům v dáli – otisk první světové války na Železnobrodsku, v níž autorka Lenka Holubičková navrací identitu a lidskost padlým vojákům z pomníků a hromadných hrobů. Kniha představuje čtvrtý díl z historie obcí Libereckého kraje. V nakladatelství Gentiana vyšly tři předchozí knížky s podtituly Jilemnicko, Lomnicko a Semilsko. Na 223 stranách najdete text přibližující historické pozadí velké války, útrapy ve vojenských leženích i na pochodech, obrázky ze života zákopů i špitálů. První část publikace je všeobecnější: dnes už jen těžko představitelné podmínky lidského strádání dokázala autorka vykreslit věcně, při tom ale působivě, k čemuž velkou měrou přispěly výňatky z korespondence vojáků s rodinami i úryvky z osobních deníků. Rozsáhlejší druhá část se věnuje osobám padlých z jednotlivých obcí někdejšího soudního okresu Železný Brod. Zejména zde je vidět mravenčí práce, s jakou autorka vyhledávala a třídila informace o mužích z pomníků. K některým jménům se v archivech dochovalo nemnoho, jiná o svůj životní příběh v průběhu dekád nepřišla. Dobové fotografie a obrázky ze soukromých sbírek, stejně jako vzpomínky potomků podkrkonošských odvedenců tak díky publikaci příhodně dostupné v době, kdy si připomínáme sto let od konce první světové války, přispějí k tomu, že lidé, příběhy i to, čemu se dnes už říká dávná historie, nebudou zapomenuty.

Gentiana, 2018

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Lomnicku

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Lomnicku

Lenka Holubičková / 499 Kč

3. díl z řady monografií věnovaných padlým vojákům, kteří bojovali v 1. světové válce a pocházeli z našeho kraje.

Gentiana; 2017

Jiří Korec

Jiří Korec

Miroslava Hlaváčková, Miroslav Kudrna / 99 Kč

Monografie dnes již nežijícího sochaře a medailéra Jiřího Korce. Korcova tvorba nebyla zatím nikde takto kompletně představena.“To, že Korec zůstal poněkud stranou výtvarného života mělo několik příčin. Plachý a neprůbojný umělec nepatřil k těm, kteří se přizpůsobili době a kteří si vydobyli oficiální přízeň tehdejšího režimu,“ vysvětluje autorka M. Hlaváčková a dodává, že Korec se v 70. letech na radu svého přítele začal věnovat medailím a plaketám. Jednak proto, že perfektně ovládal toto řemeslo (byl dokonce považován za člověka v tomto oboru nejpovolanějšího), a navíc -medaile nebyly tolik v centru pozornosti ideologů. V oboru pak vynikl nejen doma, ale i v zahraničí, kde získal řadu významných ocenění.

Galerie moderního umění Roudnice nad Labem; 2007

Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě

Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě

Hana Kábová / 399 Kč

Kniha přináší zevrubný životopis historika, turnovského rodáka Josefa Vítězslav Šimáka (1870–1941) a tematický rozbor jeho díla, sepsaný na základě důkladného studia archivních pramenů a literatury. Nedílnou součástí monografie je bibliografie Šimákových odborných knih, studií, článků, recenzí, popularizačních statí a novinových příspěvků. Rovněž je připojen soupis jeho univerzitních a popularizačních přednášek, dále výběr z Šimákových metodických (resp. teoretických) statí o historické vlastivědě.

Nová tiskárna Pelhřimov; 2013

Journal of Geosciences ročníky 2008 a 2009

Journal of Geosciences ročníky 2008 a 2009

Česká geologická společnost / 200 Kč

Kamenářství a sklářství v díle Josefa Václava a Jany Scheybalových

Kamenářství a sklářství v díle Josefa Václava a Jany Scheybalových

Alžběta Kulíšková / 20 Kč

Texty ke stejnojmenné expozici v Kamenářském domě Muzea Českého ráje (2012).

Drobná publikace seznámí čtenáře se základní historií a technologickými postupy dvou řemesel typických pro náš region – kamenářství (tj. broušení drahých kamenů pro využití ve šperkařství) a sklářství. Všechny informace jsou doprovozeny tematickými ilustracemi vynikajícího etnografa a dokumentátora Josefa Václava Scheybala. Jeho život a odborná práce jsou v publikaci taktéž představeny stejně, jako život a práce jeho ženy etnografky Jany Scheybalové.

Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově; ISBN: 978-80-97416-07-5; 15 stran; čb. tisk

Karlovice – 500 let v Českém ráji

Karlovice – 500 let v Českém ráji

Obec Karlovice / 220 Kč

Krásná kniha o historii Karlovic.

Obec Karlovice; 2014

Klenotnice katalog expozice

Klenotnice katalog expozice

/ 50 Kč

Katalog k expozici šperků SUPŠ v Klenotnici muzea.

Rok vydání: 2009

Kozákov – příběh hory – DOČASNĚ VYPRODÁNO!!

Kozákov – příběh hory – DOČASNĚ VYPRODÁNO!!

kolektiv autorů / 250 Kč

Nová regionální publikace o Kozákově.

Poutavá kniha o historii i současnosti hory Kozákova a okolí vydaná k příležitosti 90. výročí prvního otevření Riegrovy chaty. Vydal Klub českých turistů, odbor Semily, v roce 2018.

144 str.; pevná vazba

Kulturní památky Turnovska

Kulturní památky Turnovska

kolektiv autorů / 90 Kč

Obrazová publikace kulturních památek města Turnov a jeho okolí.

Vydalo město Turnov v roce 2010.

Lidové stavby Libereckého kraje

Lidové stavby Libereckého kraje

Kolektiv autorů / 390 Kč

Muzeum Českého ráje v Turnově jako pověřené regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu pro Liberecký kraj vydalo novou publikaci Lidové stavby Libereckého kraje. Kniha, na které se podíleli pracovníci Národního památkového ústavu v Liberci, Ústí nad Labem a v Praze a Muzea Českého ráje v Turnově za redakce PhDr. Vladimíry Jakouběová a Mgr. Lenky Tuláčkové je prvním dílem, které přináší čtenářům ucelený pohled na bohatý a různorodý památkový fond lidového stavitelství na území Libereckého kraje, seznamuje ho s jeho charakteristickými rysy v jednotlivých částech regionu a upozorňuje na nejzajímavější a nejcennější dochované stavby i jejich soubory.

Knihu můžete zakoupit v pokladně muzea.

Makarská 57 katalog výstavy

Makarská 57 katalog výstavy

/ 50 Kč

Katalog k výstavě Makarská 57

Rok vydání: 2017

Minerály Slovenskej republiky

Petra Pauliš, Rudolf Ďuďa / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2005

Monokrystaly

Muzeum Českého ráje v Turnově / 50 Kč

Sborník Muzea Českého ráje v Turnově o historii výzkumu monokrystalů.

Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově; 2005

Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří

Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří

Jan Prostředník, Petr Šída / 90 Kč

Publikace je vydávána v souvislosti ze znovuotevřením expozice věnované počátkům osídlení na území geoparku UNESCO Český ráj. Zabírá chronologicky rámec od starší doby kamenné až po závěr raného středověku. Publikace je bohatě vybavena leteckými snímky lokalit, fotografiemi z archeologických výzkumů, mapkami, plány a fotografiemi archeologických nálezů.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2010; 124 stran

Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II.

Petra Pauliš / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2003

Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a Slezska III.

Petra Pauliš / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2010

Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska I. a II.

Petra Pauliš / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2001

Neolitický těžební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech I.

Neolitický těžební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech I.

Petr Šída a kol. / 99 Kč

Pojizerské archeologické studie 1. – věnováno objeviteli prof. RNDr. Antonínu Přichystalovi, DrCs.

Archeologický výzkum Pojizeří má tradici sahající hluboko do 19. století. Karlem Buchtelou zde byla rozřešena stratigrafie českých neolitických kultur a jejich vztah k ostatním obdobím pravěku a tedy Josef Vítezslav Šimák spolu s mnoha dalšími na počátku 20. století odstartoval archeologický výzkum pseudokrasu. Zde byly získány jedny z prvních kolekcí mezolitu z Čech a pochází odsud i vůbec první zachycený půdorys mezolitického sídliště (1936). Zde napsal J. Filip své Dějinné počátky Českého ráje, které jsou dodnes vzorem pro obdobné regionální soupisové práce (a pro mnohé oblasti dodnes nedosažených).

Lysá nad Labem; 2012

Neolitický těžební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech II.

Neolitický těžební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech II.

Petr Šída a kol. / 160 Kč

Pojizerské archeologické studie 2. – věnováno památce J. Kalfersta (1956 – 2013)

Dostává se Vám do rukou druhý svazek Pojizerských archeologických studii. Navazujeme v ní na první svazek vydáný v loňské roce (2012) věnovaný neolitické těžební a zpracovatelské lokalitě Velké Hamry I. Tentokrát jsme se posunuli o něco dále k západu a věnujeme se hlavně lokalitě ležící na protějším svazu údolí Kamenice – Velkým Hamrům II. Ta je svým rozsahem středně velká a tvoří jakýsi předěl mezi obřím neolitickým areálem na Jistebsku a malými lokalitami, jako jsou Velké Hamry I.

 

Lysá nad Labem; 2013

Novopacko. Hrad Kumburk

Novopacko. Hrad Kumburk

Jan Prostředník, Tomáš Šimůnek / 120 Kč

Obrazová publikace obsahuje stručné dějiny a popis hradu, ohlédnutí za archeologickými výzkumy na hradě a činností sdružení, které se o hrad stará.

Město Nová Paka; 2010

Nový turnovský pantheon

Nový turnovský pantheon

Jitka Petrušková / 45 Kč

Průvodce po turnovském městském hřbitově (v sousedství chrámu Narození P. Marie), kde našla místo svého posledního odpočinku řada vynikajících Turnováků, nejen rodáků našeho města. Obsahuje 86 jmen se základními biografickými údaji. Číslování odkazuje na informační systém hřbitova. Obsahuje prameny, literaturu a jmenný rejstřík. Vydalo MČR, Turnov 2003, 40 s. Orientační plán hřbitova.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2003

Od Ještěda k Troskám od roku 1994 do 1. čísla roku 2017

Od Ještěda k Troskám od roku 1994 do 1. čísla roku 2017

Paměť Českého ráje a Podještědí / Kč

Vlastivědný čtvrtletník z Českého ráje a Podjěštědí; vydává Paměť Českého ráje a Podještědí z.s. v Turnově

Konkrétní čísla na dotaz

Od Ještěda k Troskám, aktuální čísla

Od Ještěda k Troskám, aktuální čísla

Paměť Českého ráje a Podještědí / 50 Kč

Vlastivědný čtvrtletník z Českého ráje a Podjěštědí; vydává Paměť Českého ráje a Podještědí z.s. v Turnově

V prodeji aktuálně tato čísla: 4/2018, 1/2019

Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru

Petra Pauliš, Rudolf Ďuďa / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2006

Otázky neolitu a eneolitu našich zemí

Otázky neolitu a eneolitu našich zemí

Turnov – Hradec Králové / 150 Kč

Ve dnech 23. -25. září 1998 se konalo v Lázních Sedmihorky u Turnova 16. pracovní setkání badatelů pro výzkum neolitu a neolit Čech, Moravy a Slovenska. V tvůrčí atmosféře a příjemném prostředí lesních lázní vystoupily se svými referáty přes dvě desítky účastníků. Přednáškový cyklus byl zakončen exkursí po archeologických lokalitách skalních oblastí Českého ráje. Naše řady byly ochuzeny o dva milé kolega – doc. PhDr. Vieru Němejcovou-Pavúkovou, CSc. A PhDr. Jana Rulfa, CSc., kteří nás v roce 1997 opustili navždy – a právě jim věnujeme tento sborník.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 1998

Perličkové ozdoby z Poniklé

Perličkové ozdoby z Poniklé

Barbora Kulhavá / 390 Kč

Publikace o historii a tradici výroby perličkových ozdob v Poniklé.

Pojizerský sborník 2. Muzeum Českého ráje

Muzeum Českého ráje / 70 Kč

Obsah: Jiří Kalferst. Neolitické nálezy v intravilánu Hořic v Podkrkonoší, Vít Vokolek. Skalní sídliště nad Záborčím, k. ú. Ondříkovice, Lenka Macháčková. Nové nálezy kultury se šňůrovou keramikou ve Východních Čechách, Petra Jenč a Jan Prostředník. Speleoarcheologický projekt Chodová, Pavel Kracík. Přesná lokalizace lužického pohřebiště u Lhaně (okr. Jičín), Vít Vokolek. Neznámá archeologická lokalita v Sedmihorkách, Lenka Macháčková. Časně laténská nádoba z Hořic v Podkrkonoší, Jan Prostředník. Výsledky záchranného výzkumu v domě “ U zlatého kohouta“ v Mladé Boleslavi, Vítězslav Kuželka a Nataša Hendychová. Antropologický posudek na kosterní materiál získaný pro záchranném výzkumu v domě “ U zlatého kohouta“ v Mladé Boleslavi v roce 1992, Jana Benešová. Příspěvek ke slovanskému osídlení východních a severovýchodních Čech, Jan Prostředník. Předstihový výzkum na Českobratrském náměstí v Mladé Boleslavi.

Turnov; 1995

Pojizerský sborník 3. Muzeum Českého ráje

Muzeum Českého ráje / 70 Kč

Obsah: Jiří Kalferst. Neolitické osídlení v Dobré Vodě u Hořic (okr. Jičín), Jan Prostředník. Záchranný výzkum sídliště lidu popelnicových polí a doby římské v Turnově, Pavel Kracík. Nález kolkované keramiky z Turnova, Jiří Waldhauser. Nové germánské nálezy jihu Českého ráje v Pojizeří, Jana Benešová. Drobné archeologické nálezy z Nového Města n. Metují získané v roce 1995, Jiří Waldhauser. Laténské sběry dr. V. Mouchy na opevnění u Jičína.

Turnov, 1995

Obsahy publikací Z Českého ráje a Podkrkonoší naleznete na http://www.pekar.kozakov.cz/supplementa1.htm

Pojizerský sborník 4. Muzeum Českého ráje

Muzeum Českého ráje / 70 Kč

Obsah: http://biblio.hiu.cas.cz/documents/76046

Turnov; 2001

Práce se dřevem

Práce se dřevem

Václav Plechatý / 390 Kč

Průřez životním dílem autora Václava Plechatého k jeho 70. narozeninám.

Pravěká těžba v Jizerských horách – Příběh kamenných seker

Pravěká těžba v Jizerských horách – Příběh kamenných seker

Jan Prostředník / 60 Kč

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2011; 55 stran

Příběh Tibetu – katalog výstavy

Příběh Tibetu – katalog výstavy

Helena Heroldová / 30 Kč

Katalog k výstavě „Příběh Tibetu“ (v Muzeu Českého ráje k vydění od 28. 2. do 27. 5. 2018).

Výstava vedle předmětů ze sbírek Náprstkova muzea seznámí návštěvníky s historií Tibetu a tibetské kultury od poloviny prvního tisíciletí n. l. po současnost. Návštěvník získá informace o hlavních historických událostech a osobnostech a obeznámí se se základními koncepty tibetské kultury.

Vydalo: Národní Muzeum; Praha

Příběhy rozhleden Českého ráje – DOČASNĚ VYPRODÁNO!!

Příběhy rozhleden Českého ráje – DOČASNĚ VYPRODÁNO!!

Marek Řeháček, Petr Kurtin, Jan Pikous / 290 Kč

Stejně jako předchozí čtyři rozhlednové publikace Příběhy jizerskohorských rozhleden (2011), Příběhy lužických rozhleden (2012), Putování za Štěpánkou (2014) a Příběhy rozhleden Českosaského Švýcarska (2015) je tato kniha o Českém ráji především vyprávěním o krajině a naší fascinaci putováním. Pro její tvorbu jsme využívali prameny v podobě historických knih a novin, vzpomínky pamětníků, povídání současníků a naše vlastní zážitky a poznatky. Přestože řada citátů z historických děl a periodik je v textu použita hlavně pro maximalizaci dobové autenticity, není publikaci rozhodně možné vnímat jako historickou či vědeckou práci, ale spíše jako jakýsi návod na veselé výlety krajinou. Stejně neodborně – ale o to více pocitově – byla vymezena popisovaná oblast Českého ráje. Za základní osu kraje byla námi vzata Zlatá stezka Českého ráje, začínající ovšem již v Mladé Boleslavi pod radniční věží, kterou by k rozhlednám Českého ráje asi jen málokdo zařadil. Pikantní přitom je, že ačkoliv naše kniha je tematicky postavena na povídání o rozhlednách, opravdových rozhleden, coby výsledků činění turistických spolků, je v Českém ráji vcelku málo. Řada vyhlídkových věží zde byla umístěna na starších baštách zdejších hradů, které ovšem byly postaveny pro zcela jiné účely, než je zábavné rozhlížení se. To nám ale ani trochu nevadilo v nadšení, s nímž jsme krajinou Českého ráje putovali a užívali si přitom zdejší nálady a výhledů do malebného kraje.

Knihy 555, 2018

 

Přírodní klenoty Podještědí – DOČASNĚ VYPRODÁNO!!

Přírodní klenoty Podještědí – DOČASNĚ VYPRODÁNO!!

Dominik Rubáš / 395 Kč

V knize je popsáno několik set přírodních zajímavostí, které leží v oblasti mezi Turnovem, Libercem, Jablonným v Podještědí a Mnichovým Hradištěm. Velká část lokalit je navíc zobrazena na fotografii. Kromě téměř osmi set barevných fotografií kniha obsahuje ilustrace a básně o podještědské krajině. Součástí publikace jsou výsledky rozborů vody 15 pramenů či slovník geologických a geomorfologických pojmů. Nechybí ani 7 dvoustránkových turistických map s vyznačenými polohami vybraných zájmových lokalit, zjednodušená geologická mapa a 3D pohledy ze stínovaného modelu reliéfu ČR. Kniha může posloužit jako obrazový turistický průvodce po krajině malebného Podještědí. Udělá radost všem, kdo mají tento kraj v srdci, i těm, kteří se s ním chtějí seznámit.

 

Příšovice – DOČASNĚ VYPRODÁNO!!

Příšovice – DOČASNĚ VYPRODÁNO!!

kolektiv autorů / 250 Kč

Nádherná publikace vydaná k výročí 700 let od první písemné zmínky obce Příšovice.

Ptáci Českého ráje

Ptáci Českého ráje

Zdeněk Mrkáček a spolupracovníci / 120 Kč

ZO ČSOP Křížánky. Jičín; 2000

Putování naším pravěkem

Putování naším pravěkem

Martin Košťák a Martin Mazuch / 399 Kč

Kniha zve čtenáře na cestu časem od nejmladších geologických útvarů do doby vzniku nejstarších hornin. Každé z období je popsáno v celosvětovém kontextu a je nastíněna tehdejší rozmanitost rostlin a živočichů i důležité události, které měly zásadní vliv na běh geologických dějin.

Putování za lidovou architekturou Jičínska

Putování za lidovou architekturou Jičínska

Mgr. Petr Luniaczek / 129 Kč

Kniha obsahuje 30 výletů za tímto fenoménem ve všech regionech bývalého okresu Jičín, zejména pak v Českém ráji, Mariánské zahradě a v jižním Podkrkonoší. Na 104 stranách v ní kromě textu popisu doporučených výletů najdete také 51 černobílých fotografií a dále 69 barevných fotografií ve třech přílohách na křídovém papíře.

České Budějovice; 2012

Putování za lidovou architekturou Semilska

Putování za lidovou architekturou Semilska

Mgr. Petr Luniaczek / 150 Kč

Brožovaná kniha turisty a publicisty Mgr. Petra Luniaczka vás formou 33 výletů seznámí s lidovou architekturou vesnic Českého ráje, Maloskalska, Železnobrodska, Semil a jejich nejbližšího okolí. Na 192 stranách textu najdete 71 černobílých fotografií a ve třech zvláštních přílohách 88 barevných fotografií, dále rejstřík navštívených sídel, hor, slovníček vybraných odborných výrazů a posouzení vhodnosti výletů pro cyklisty. A pro hlubší zájemce o lidovou architekturu nechybí ani seznam použité a doporučené literatury.

České Budějovice; 2015

 

Radostná pod Kozákovem – Drahé kameny Podkrkonoší

Radostná pod Kozákovem – Drahé kameny Podkrkonoší

/ 4 Kč

Publikace vás seznámí s rozvojem a historií zpracování drahých kamenů na Turnovsku, kdy naše území bylo ve středověku pokládáno za drahokamovou velmoc. Dále se seznámíte s geologickou stavbou v podkrkonoší na Turnovsku.

Staří přátelé – Symposia Turnov 1984 – 2014

Staří přátelé – Symposia Turnov 1984 – 2014

Miroslav Cogan / 70 Kč

Katalog. Na světě existuje více rozsáhlých a prestižních sbírek současného šperku, jenom jedna z nich, ta, kterou spravuje Muzeum Českého ráje v Turnově, vznikla jako výsledek pracovního setkání šperkařů a tak nejen dokumentuje vývoj moderního šperku v posledních třiceti letech, ale je dokladem o setkávání výtvarníků z celého světa.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2014

Svět drahých kamenů

Svět drahých kamenů

Rudolf Ďuďa / 399 Kč

Kniha na 260 fotografiích zobrazuje 84 druhů a odrůd kamenů z celého světa, jak v přírodním stavu, tak i vybroušených a zasazených do šperků. Představuje nejen klasické drahokamy a drahé kovy, ale i další šperkové přírodniny, jako jsou perly, jantar, korály či tektity. Přehled uzavírají vybrané horniny, jejichž jedinečnost vynikne teprve po citlivém vybroušení.

Turnov – Maškovy zahrady. Příběh prastaré osady na břehu Jizery

Turnov – Maškovy zahrady. Příběh prastaré osady na břehu Jizery

Jan Prostředník / 65 Kč

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2010

Turnov – Český ráj

Turnov – Český ráj

Miroslav Cogan, Bohumil Jakoubě / 400 Kč

Samostatná verze v němčině

Nakladatelství Jakoubě; 2001

Uranové minerály České republiky a jejich naleziště 1. a 2. část

Petra Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2007

Ušité z vlny, lnu a hedvábí

Ušité z vlny, lnu a hedvábí

PhDr. Vladimíra Jakouběová / 80 Kč

Relikty lidového kroje na Turnovsku

Publikace seznamuje čtenáře s dějinným vývojem lidového kroje na Turnovsku a s jeho úlohou ve společenském životě. První část je věnována sběratelské činnosti národopisců na konci 19. století a tvorbě sbírky lidového textilu Muzea Českého ráje v Turnově. V druhém oddíle se autorka věnuje charakteru lidového oděvu, popisu krojových součástek pracovního i svátečního ženského, mužského a dětského kroje a materiálům, ze kterých byly hotoveny. Třetí oddíl je věnován aktivitám turnovských spolků a sdružení, které se snažily o udržení tradičního turnovského kroje během 20. století a na počátku 21. století i příležitostem, při kterých se rekonstruovaný turnovský lidový kroj prezentoval a prezentuje dodnes. Publikace je vydávána při příležitosti výstavy, kterou připravuje turnovské muzeum na závěr letošní návštěvní sezóny. Je doplněna kresbami J. V. Scheybala a řadou dobových fotografií z konce 19. století i ze současnosti, dokumentujících tradiční podobu tradičního lidového oděvu z Turnovska.

 

V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc

V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc

Autor: Vladimíra Jakouběová / 180 Kč

Publikace je výsledkem a shrnutím předchozích projektů, které autorka realizovala v Muzeum Českého ráje v Turnově a na Dlaskově statku v Dolánkách. Koncepce knihy vychází z prezentace lidových obyčejů a jejich charakteristiky, doplněné o popisy pokrmů, které se při jejich příležitosti připravovaly. Nechybí zde ani kapitola věnovaná stravě všedního dne. Kniha obsahuje více jak tři sta původních receptů, které byly zapsány z kronik a z výpovědí pamětníků. Doplňuje je výčet nejběžnějších surovin, které se používaly v kuchyni našich předků. Samostatná kapitola je věnována přípravě tradičního pečiva a perníků. Text doplňují kresby J. V. Scheybala a fotografie B. Jakoubě, pořízené na Dlaskově statku v Dolánkách. Cílem autorky je populární formou přiblížit čtenářům kapitoly z dějin tradiční lidové kultury a zároveň jim poskytnout jednoduchý návod, jak tyto jevy převzít a udržovat.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2009

V pohodě

V pohodě

Václav Plechatý / 300 Kč

Kniha známého výtvarníka (mj. autora soch na orloji v Kryštofově Údolí) je plná humoru a krásných obrázků z autorovy tvorby. S nadhledem líčená cesta o útěku invalidního důchodce mezi žádané grafiky a řezbáře.
Druhé vydání, tentokrát u příležitosti autorových šedesátin.

 

Valerián „Rišik“ Karoušek

Valerián „Rišik“ Karoušek

ed. Jakub Karoušek / 290 Kč

Vzpomínky na výjimečného sochaře, sportovce a člověka.

Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku

Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku

Autor: Vladimíra Jakouběová / 200 Kč

Kniha Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku spojuje recepty na podomáckou přípravu alkoholu s moudrostmi našich babiček, které věděly, jak alkohol – ve spojení s dalšími dary přírody, ovocem a bylinami – může pomoci při léčení různých neduhů. Recepty na léčivé nápoje jsou sebrány ze záznamů v kronikách, starých herbářích, rodinných receptářích, a ze záznamů z ústního podání. Jedná se o doklady toho, co všechno naše babičky a prababičky k domácímu léčení užívaly.

Z Českého ráje a Podkrkonoší Supplementum 8. F. L. Rieger a česká společnost 2. pol. 19. stol.

Okresní archiv Semily / 180 Kč

Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 25. a 26. dubna 2003 v Semilech.

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 12. Jan Patočka, české dějiny a Evropa

Okresní archiv Semily / 200 Kč

Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 1. – 2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 14. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, díly 1 a 2

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 14. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, díly 1 a 2

Okresní archiv Semily / 280 Kč

Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15. – 16. dubna 2011 na Malé Skále.

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 16. Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 16. Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo

Okresní archiv Semily / 230 Kč

Referáty z vědecké konference konané ve dnech 19. – 20. dubna 2013 v Jičíně.

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 17. Na kolech do světa: po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 17. Na kolech do světa: po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří

Okresní archiv Semily / 275 Kč

Referáty z vědecké konference konané ve dnech 17.-18. dubna 2015 v Mladé Boleslavi.

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 9. Karl Kraus

Okresní archiv Semily / 210 Kč

Karl Kraus – jičínský rodák a světoobčan – Sborník referátů z mezinárodní konference konané ve dnech 21. – 23. dubna 2004 v Jičíně.

 

Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka

Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka

Okresní archiv Semily / Kč

Momentálně dostupné svazky:

11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28

Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých

Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých

Mgr. David Marek / 180 Kč

Kniha představuje podoby města na dosud nepublikovaných fotografiích.

 

 

Za tajemstvími kraje pod Kozákovem – 1. díl

Za tajemstvími kraje pod Kozákovem – 1. díl

Ladislav Šourek / 145 Kč

Běžně se historie kraje prezentuje pouze jako historie tamních šlechtických rodů, což je v podstatě zjednodušení situace, jelikož o šlechticích je většinou dosti záznamů. Tato knížka je pohled na historii krásného kraje pod Kozákovem hledáním souvislostí mezi údaji kronik, vyprávěním pamětníků a údaji archivních záznamů a literatury. Je podložena stovkami hodin chozením po terénu, prolézáním potoků a desítkami návštěv. V první kapitole první části nazvané „Založení Turnova a co mu předcházelo“, nalezneme pokus nahlédnout trochu jiným způsobem do starší historie Turnova nežli se  běžně prezentuje. Při pátrání se dostaneme až do časů starého Říma. Dále se podíváme do historie Pelešan a zaniklých vesniček Nové Vsi, Modlic (nebo Kokošky?), Radče, Bukoviny a Nouzova. Zapátráme po tom, které rybníky nechal skopati Jindřich Michalovec v roce 1468. Podíváme se, jak to ve skutečnosti bylo s tzv. Pelešanským jezerem a samozřejmě nezapomeneme na mlýny na Libuňce a Stebence.

Turnov: Presstar; 2013

Za tajemstvími kraje pod Kozákovem – 2. díl

Ladislav Šourek / 190 Kč

Druhou část, kdy budeme převážně putovat po Stebence, započneme u kostela na Hruštici, odkud sejdeme ke mlýnu do Podchlomku. Přes Sekerkovy Loučky, kde se zamyslíme nad záhadou starého statku a soustavou několika rybníků dojdeme k Poddubeckému mlýnu. Procházku úbočím Kozákova zahájíme v Loktuších zamyšlením nad původem jejich jména. Poté navštívíme mlýn pod Radostnou a Lebedárnu. Pokusíme se nalézt místo, kde vytéká voda  ze zatopené Havírny. Závěrem navštívíme zaniklé kozákovské vesničky Jichostřebí a Zásadí. V té druhé budeme pátrat i po jejím dávno zaniklém mlýnu.

Knížka má 140 stran. Téměř na každé straně je nějaký obrázek, nákres nebo mapka.

Turnov: Presstar; 2013

Zápisky sedláka Josefa Dlaska, Měl jsem nestálé štěstí – ZNOVU V PRODEJI!!

Zápisky sedláka Josefa Dlaska, Měl jsem nestálé štěstí – ZNOVU V PRODEJI!!

Alžběta Kulíšková / 230 Kč

Rukopisné zápisky sedláka Josefa Dlaska z Dolánek u Turnova – jeden z historických pokladů našeho regionu – vychází po sedmdesáti čtyřech letech tiskem, navíc vůbec poprvé ve své kompletní podobě. Dosud se mohli čtenáři seznámit pouze s jednou jeho polovinou, částí nazývanou Dlaskova kronika. Majitel známého Dlaskova statku ale ke své kronice, kterou sepisoval po celou první polovinu 19. století, přidal řadu výpisků z dobové naučné literatury, zprávy o historických událostech, všeobecné informace o světě, či třeba podrobný přehled počasí od 18. století. Ponoříme-li se dnes do četby jeho zápisníku, prožijeme poučný, napínavý a místy překvapivě zábavný výlet do minulosti. Dozvíme se mnoho informací o životě na Turnovsku, ale získáme i představu o znalostech, zvyklostech a hodnotách člověka, který předešel náš pobyt na této planetě o téměř dvě stovky let.

Život na provázku, aneb o loutkářích a loutkách – Tradice a současnost loutkářství v Českém ráji a Libereckém kraji

Život na provázku, aneb o loutkářích a loutkách – Tradice a současnost loutkářství v Českém ráji a Libereckém kraji

Autor: Jaroslav Kříž / 70 Kč

Publikace Život na provázku, aneb o loutkářích a loutkách s podtitulem Tradice a současnost loutkářství v Českém ráji a Libereckém kraji přináší stručný pohled na historický vývoj loutkářství až po současnost v našem regionu. Kniha vychází pod záštitou Muzea Českého ráje v Turnově, poněvadž publikace je výsledkem historicko-etnologického výzkumu, který proběhl minulý rok. Díky tomu byl na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje zapsán kulturní fenomén „Tradice a současnost loutkářství v Libereckém kraji“. Na počátku roku 2015 se uskutečnil výzkum ještě na území Českého ráje. Autor se snažil přiblížit čtenářům zásadní historické etapy loutkářství, neopomněl zmínit důležitost řezbářů a věnoval také značný prostor současným amatérským i profesionálním souborům v našem kraji. Cílem publikace bylo též poukázat na to, jak je loutkové divadlo stále oblíbeným uměním u dětí i dospělých. Kniha je navíc doplněna bohatou obrazovou přílohou a přehledovým místopisem loutkových souborů.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov