Publikace

Album starých pohlednic Krkonoš

Miloslav Bartoš / 450 Kč

Na tři sta reprodukcí zachycuje půvaby české i polské části Krkonoš. Zdokumentována je stará podoba nejznámějších horských bud, podhorských obcí i přírodních zajímavostí. Texty jsou přeloženy v celém rozsahu do němčiny.
Liberec: Knihy 555; 2004

Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější

Muzeum Českého ráje / 189 Kč

Turnov; 2003

Čarovné bylinky

Autor: Marta Knauerová / 1100 Kč

Celobarevná publikace na křídovém papíře, 156 stran, formát 23 x 21 cm

Liberec: Libercký kraj; 2008

České a moravské vltavíny

Radek Hanus / 349 Kč

Kniha objasňuje vznik vltavínů, který by neproběhl bez doteku vesmíru. Seznamuje čtenáře s jejich vlastnostmi a poprvé ukazuje možnosti, jak je odlišit od běžného skla i rafinovaných padělků. Jedinečná je kapitola Naleziště vltavínů, která poprvé zobrazuje takové množství českých i moravských vltavínů v jejich přirozené kráse.

Praha: Granit, s. r. o.; 2015

Český ráj a jeho tajemství

Autor:Lucie Seifertová / 249 Kč

Leporelo o Českém ráji v českém, německém a anglickém jazyce

Praha; Petr Prchal; 2007

Český ráj na starých diapozitivech

Český ráj na starých diapozitivech

Autor: Jana Scheybalová, Roman Karpaš / 495 Kč

Kolorované diapozitivy nejznámějších a nejkrásnějších míst Turnovska, Maloskalska, Semilska, Lomnicka, Jičínska, Sobotecka a Mnichovohradišťska vybrané pečlivě z několika muzejních a soukromých sbírek podávají půvabný obraz o krajině i lidech. Přenesou nás téměř o století zpět do počátků turistiky i okouzlení z promítání „světelných obrazů“. Zasvěcené a čtivé průvodní slovo přední historičky Jany Scheybalové přináší mnoho dosud nepublikovaných zajímavostí, například genezi pojmu Český ráj, vývoj turistiky v oblasti i dosud téměř neznámé podrobností z historie. Speciální kapitola je věnována fotografům a promítání diapozitivů. Množství fakt vytváří z knihy jakousi malou obrazovou encyklopedii Českého ráje.

Liberec: Nakladatelstvi RK; 2007

Český ráj očima archeologie

Jiří Waldhauser / 550 Kč

Unikátní obrázková publikace, shrnující dosavadní archeologické výzkumy v Českém ráji, nás seznamuje se třemi stovkami archeologicky cenných lokalit, z nichž mnohé dodnes zůstávají obestřeny tajemstvím. Archeolog mladoboleslavského muzea PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. se nejstarší historií této turisticky oblíbené oblasti zabývá více než 40 let. Dešifruje mnohé archeologické objevy nejen z pravěku, ale i ze středověku a novověku a prostřednictvím kresebných rekonstrukcí podává originální a názorové svědectví, jak mohla jednotlivá místa v dávné minulosti vypadat. Historické příběhy vyprávějí o životě, obživě, bojích, kultech a pohřbívání lidí doby kamenné, bronzové, železné, Keltů, Germánů a Slovanů. Najdeme zde i přehlednou historii Českého ráje a jeho archeologického objevování. Kniha může rovněž sloužit jako turistický průvodce, nechybí podrobné mapky a tipy na výlety po stopách předků.

Liberec: Knihy 555; 2006

Český ráj očima archeologie

Český ráj očima archeologie

Autor: Jiří Waldhauser / 550 Kč

Unikátní obrázková publikace, shrnující dosavadní archeologické výzkumy v Českém ráji, nás seznamuje se třemi stovkami archeologicky cenných lokalit, z nichž mnohé dodnes zůstávají obestřeny tajemstvím. Archeolog mladoboleslavského muzea PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. se nejstarší historií této turisticky oblíbené oblasti zabývá více než 40 let. Dešifruje mnohé archeologické objevy nejen z pravěku, ale i ze středověku a novověku a prostřednictvím kresebných rekonstrukcí podává originální a názorové svědectví, jak mohla jednotlivá místa v dávné minulosti vypadat. Historické příběhy vyprávějí o životě, obživě, bojích, kultech a pohřbívání lidí doby kamenné, bronzové, železné, Keltů, Germánů a Slovanů. Najdeme zde i přehlednou historii Českého ráje a jeho archeologického objevování. Kniha může rovněž sloužit jako turistický průvodce, nechybí podrobné mapky a tipy na výlety po stopách předků.

Liberec: Knihy 555; 2006

Český ráj to na pohled a na procházky

Václav Ziegler / 350 Kč

Knížka je odrazem a postřehy z autorových cest po Českém ráji a Podkrkonoší. Nechce se rovnat vědeckým pojednáním, ani románům či povídkám. Jsou to postřehy, které skládaly obraz krajiny a přírody Českého ráje a Podkrkonoší a tvoří téměř dokonalý obraz kraje. Při čtení se jistě najdou i tací, kteří se zamyslí nad ochranou bohatství přírody i nad poznáním nenásilně předkládaným, ze kterého může vzejít environmentální cítění. Kniha se může stát i dobrým vodítkem pro školy a organizace všech typů při environmentální výchově. Bohatý fotografický doprovod nepoužívá bedekrové obrázky, ale ilustruje krajinu a přírodu ve své přirozené kráse.

Galerie EfEf; 2014

Cestovní kniha

Cestovní kniha

Autor: Petr David, Vladimír Soukup / 300 Kč

Cestovní kniha je určena všem těm, kteří chtějí cestovat po naší zemi a potřebují doporučet výletní trasy jak autem, tak i pěšky. 150 + 1 zajímavých motoristických tras, mapky a popisy výletů a další užitečné informace. Kniha je doplněná spoustou fotografií.

Praha: S&D; 2006

Dávný svět zkamenělin

Dávný svět zkamenělin

Autor: Martin Košťák / 449 Kč

Tento obsažný průvodce zahrnuje nejmodernější poznatky o způsobu života dávných organismů. Zkameněliny jsou rozděleny na mikroskopické a makroskopické rostliny, jednobuněčné živočichy, bezobratlé a obratlovce.

Praha: Granit; 2004

Dějiny udatného českého národa

Lucie Seifertová / 649 Kč

Tato „rodinná“ knížka, pro děti i dospělé, je určena nejen těm, co nedávali ve škole pozor (dozvědí se překvapivé informace z naší historie), ale i šprtům: ty zase pobaví. Když rozložíme knihu jako harmonikové leporelo, otevře se před námi 9 metrů dlouhá krajina, v níž se odehrávají drobné děje, nejprve ze života pravěkých lovců, pak prvních zemědělců … Zúčastníme se obřadu keltských druidů, utečeme z bitvy mezi Římany a Germány, na Velké Moravě se seznámíme s Cyrilem a Metodějem, dozvíme se pár drbů o Přemyslovcích … bitvu mezi husity a křižáky je lépe sledovat z dálky. Na další dvoustraně číhají loupežníci! Klid na dvoře císaře Rudolfa II. je jen klidem před bouří třicetileté války … a je tu baroko, osvícenství, obrození … uplyne pár dvoustran a století a už nadšeně budujeme socialismus i kapitalismus… Fakta, informace, chronologické tabulky ke všem obdobím nechybí a komiksové textíky a kreslené postavičky umožní hledět na naši minulost a naše předky s humorem, nadsázkou a ironií.

Praha; Petr Prchal; 2003

Drahé kameny a turnovští kamenáři

Autor: Muzeum Českého ráje / 16 Kč

Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově; 1990

Drsná krása drahých kamenů

Drsná krása drahých kamenů

Autor: Jaromír Suda / 330 Kč

Kniha o kráse drahých kamenů, českém kamenářství, nalezištích. Bohatá obrazová příloha.

Praha: Vlastimil Frýdl Progres Tisk a Jindřich Frýdl Expos; 2004

Granát – Pyrop

Muzeum Českého ráje / 35 Kč

Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově; 1997

Historie včelařského spolku v Turnově

Vladimír Louda / 35 Kč

Vydáno ke 110. výročí včelařské organizace v Turnově.

Turnov; 2013

Horolezectví v Českém ráji. Texty k výstavě Jistíš mě?

David Marek, Alžběta Kulíšková / 60 Kč

Publikace představí čtenářům sportovní fenomén Českého ráje – horolezectví. Kde se tento sport zrodil jak je to dlouho, v jaké formy se vyvinul a proč se provozuje právě v Českém ráji? A kdo jsou nejznámější lezci, kteří zde lezli a lezou, a kam až se dostali? To vše se dozvíte v nové publikaci, informace jsou doplněny řadou barevných fotografií.

Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově; ISBN: 978-80-87416-08-2; 32 stran.; bar. tisk

Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě

Hana Kábová / 420 Kč

Kniha přináší zevrubný životopis historika, turnovského rodáka Josefa Vítězslav Šimáka (1870–1941) a tematický rozbor jeho díla, sepsaný na základě důkladného studia archivních pramenů a literatury. Nedílnou součástí monografie je bibliografie Šimákových odborných knih, studií, článků, recenzí, popularizačních statí a novinových příspěvků. Rovněž je připojen soupis jeho univerzitních a popularizačních přednášek, dále výběr z Šimákových metodických (resp. teoretických) statí o historické vlastivědě.

Nová tiskárna Pelhřimov; 2013

Journal of Geosciences 1 – 2/2007

Česká geologická společnost / 200 Kč

Journal of Geosciences 1/2008

Česká geologická společnost / 200 Kč

Journal of Geosciences 1/2009

Česká geologická společnost / 200 Kč

Journal of Geosciences 2/2008

Česká geologická společnost / 200 Kč

Journal of Geosciences 2/2009

Česká geologická společnost / 200 Kč

Journal of Geosciences 3 – 4/2008

Česká geologická společnost / 200 Kč

Journal of Geosciences 3 – 4/2008

Česká geologická společnost / 200 Kč

Kamenářství a sklářství v díle Josefa Václava a Jany Scheybalových

Alžběta Kulíšková / 20 Kč

Texty ke stejnojmenné expozici v Kamenářském domě Muzea Českého ráje (2012).

Drobná publikace seznámí čtenáře se základní historií a technologickými postupy dvou řemesel typických pro náš region – kamenářství (tj. broušení drahých kamenů pro využití ve šperkařství) a sklářství. Všechny informace jsou doprovozeny tematickými ilustracemi vynikajícího etnografa a dokumentátora Josefa Václava Scheybala. Jeho život a odborná práce jsou v publikaci taktéž představeny stejně, jako život a práce jeho ženy etnografky Jany Scheybalové.

Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově; ISBN: 978-80-97416-07-5; 15 stran; čb. tisk;

Karlovice – 500 let v Českém ráji

Obec Karlovice / 239 Kč

Krásná kniha o historii Karlovic.

Obec Karlovice; 2014

Krajinou domova – Proměny lidové architektury Pojizeří

Vladimíra Jakouběová / 270 Kč

Podnětem pro vydání publikace byla stejnojmenná výstava, realizovaná v roce 2004. Vycházela z poznatků získaných v terénu, ale především ze studia archivních fotografií nejen z našich sbírek, které jsou vzácným dokladem toho, jak vypadaly vesnice a jednotlivé objekty na konci 19. a počátku 20. století. Největší soubor s vysokou vypovídací hodnotou, jehož význam nebyl dosud dostatečně doceněn, vytvořil Petr Matoušek. Proto je v knize snímkům tohoto amatérského fotografa dán největší prostor. Vrací nás do doby, kdy krajina Českého ráje a Pojizeří byla výsledkem dlouhodobého soužití člověka s přírodou, důkladného oboustranného poznání. Do doby, která je nenávratně pryč, ale díky důmyslnému vynálezu – fotoaparátu – zůstává zachycena pro nastupující generace.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2010

Krásy neživé přírody v Podještědí

Dominik Rubáš / 145 Kč

Publikace na 80 barevných stránkách představuje krajinu Podještědí jako obrovsky bohatou z hlediska výtvorů neživé přírody, kterými jsou významné vrcholy, skalní útvary, krasové a pseudokrasové jeskyně či vodopády. Část práce je zaměřena i na místa dalekých rozhledů. Kromě samotného textu s více než 200 barevnými fotografiemi z archivu autora (včetně popsaných panoramatických fotografií z míst dalekých rozhledů) publikace obsahuje slovník s 200 odbornými pojmy či barevnou mapu Podještědí v měřítku 1:60 000, která tvoří přílohu této práce. Všechny lokality popsané v publikaci byly autorem osobně navštíveny. Nechybí tudíž přesná lokalizace popisovaných míst (zakresleny v mapě, doplněny o souřadnice GPS).

Praha: Česká geologická služba; 2012

Křišťál a ostatní křemeny v léčitelství

Křišťál a ostatní křemeny v léčitelství

Autor: Josef Pavel Kreperát / 199 Kč

Kameny mají na nás v zásadě trojí vliv. Oslabují nadbytečné, posilují oslabené a boří blokády. Křišťál je nejuniverzálnější z drahých kamenů používaných k léčení.

Praha: Granit; 2005

Lidové stavby Libereckého kraje

Lidové stavby Libereckého kraje

Kolektiv autorů / 390 Kč

Muzeum Českého ráje v Turnově jako pověřené regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu pro Liberecký kraj vydalo novou publikaci Lidové stavby Libereckého kraje. Kniha, na které se podíleli pracovníci Národního památkového ústavu v Liberci, Ústí nad Labem a v Praze a Muzea Českého ráje v Turnově za redakce PhDr. Vladimíry Jakouběová a Mgr. Lenky Tuláčkové je prvním dílem, které přináší čtenářům ucelený pohled na bohatý a různorodý památkový fond lidového stavitelství na území Libereckého kraje, seznamuje ho s jeho charakteristickými rysy v jednotlivých částech regionu a upozorňuje na nejzajímavější a nejcennější dochované stavby i jejich soubory.

Knihu můžete zakoupit v pokladně muzea.

Minerály České republiky

Minerály České republiky

Petra Pauliš / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2003

Minerály Slovenskej republiky

Petra Pauliš, Rudolf Ďuďa / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2005

Monokrystaly

Muzeum Českého ráje v Trnově / 80 Kč

Sborník Muzea Českého ráje v Turnově o historii výzkumu monokrystalů.

Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově; 2005

Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří

Jan Prostředník, Petr Šída / 90 Kč

Publikace je vydávána v souvislosti ze znovuotevřením expozice věnované počátkům osídlení na území geoparku UNESCO Český ráj. Zabírá chronologicky rámec od starší doby kamenné až po závěr raného středověku. Publikace je bohatě vybavena leteckými snímky lokalit, fotografiemi z archeologických výzkumů, mapkami, plány a fotografiemi archeologických nálezů.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2010; 124 stran

Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech I. a II.

Petra Pauliš / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2000

Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezka I. a II.

Petra Pauliš / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2001

Nejzajímavější mineralogická naleziště Slovenska

Petra Pauliš, Rudolf Ďuďa / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2002

Novopacko Hrad Kumburk

Josef Cogan / 160 Kč

Město Nová Paka; 2010

Nový turnovský pantheon

Nový turnovský pantheon

Autor: Jitka Petrušková / 50 Kč

Průvodce po turnovském městském hřbitově (v sousedství chrámu Narození P. Marie), kde našla místo svého posledního odpočinku řada vynikajících Turnováků, nejen rodáků našeho města. Obsahuje 86 jmen se základními biografickými údaji. Číslování odkazuje na informační systém hřbitova. Obsahuje prameny, literaturu a jmenný rejstřík. Vydalo MČR, Turnov 2003, 40 s. Orientační plán hřbitova.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2003

Od Ještěda k Troskám od roku 1994 po součastnost

OS Paměť Českého ráje a Podještědí / 60 Kč

Vlastivědný sborník z Českého ráje a Podjěštědí; čtvrtletník; Turnov

Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru

Petra Pauliš, Rudolf Ďuďa / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2006

Otázky neolitu a eneolitu našich zemí

Turnov – Hradec Králové / 158 Kč

Ve dnech 23. -25. září 1998 se konalo v Lázních Sedmihorky u Turnova 16. pracovní setkání badatelů pro výzkum neolitu a neolit Čech, Moravy a Slovenska. V tvůrčí atmosféře a příjemném prostředí lesních lázní vystoupily se svými referáty přes dvě desítky účastníků. Přednáškový cyklus byl zakončen exkursí po archeologických lokalitách skalních oblastí Českého ráje. Naše řady byly ochuzeny o dva milé kolega – doc. PhDr. Vieru Němejcovou-Pavúkovou, CSc. A PhDr. Jana Rulfa, CSc., kteří nás v roce 1997 opustili navždy – a právě jim věnujeme tento sborník.

1998

Paměť Tanvaldska

Jaroslav Rýdl / 295 Kč

Vznik a vývoj bavlnářské firmy Tanvaldská přádelna bavlny a její význam pro Tanvald a celé povodí Kamenice a Desné.

Muzeum Českého ráje; 2006

Pojizerský sborník 2. Muzeum Českého ráje

Muzeum Českého ráje / 70 Kč

Obsah: Jiří Kalferst. Neolitické nálezy v intravilánu Hořic v Podkrkonoší, Vít Vokolek. Skalní sídliště nad Záborčím, k. ú. Ondříkovice, Lenka Macháčková. Nové nálezy kultury se šňůrovou keramikou ve Východních Čechách, Petra Jenč a Jan Prostředník. Speleoarcheologický projekt Chodová, Pavel Kracík. Přesná lokalizace lužického pohřebiště u Lhaně (okr. Jičín), Vít Vokolek. Neznámá archeologická lokalita v Sedmihorkách, Lenka Macháčková. Časně laténská nádoba z Hořic v Podkrkonoší, Jan Prostředník. Výsledky záchranného výzkumu v domě “ U zlatého kohouta“ v Mladé Boleslavi, Vítězslav Kuželka a Nataša Hendychová. Antropologický posudek na kosterní materiál získaný pro záchranném výzkumu v domě “ U zlatého kohouta“ v Mladé Boleslavi v roce 1992, Jana Benešová. Příspěvek ke slovanskému osídlení východních a severovýchodních Čech, Jan Prostředník. Předstihový výzkum na Českobratrském náměstí v Mladé Boleslavi.

Turnov; 1995; Cena: 70,- Kč

Pojizerský sborník 3. Muzeum Českého ráje

Muzeum Českého ráje / 70 Kč

Obsah: Jiří Kalferst. Neolitické osídlení v Dobré Vodě u Hořic (okr. Jičín), Jan Prostředník. Záchranný výzkum sídliště lidu popelnicových polí a doby římské v Turnově, Pavel Kracík. Nález kolkované keramiky z Turnova, Jiří Waldhauser. Nové germánské nálezy jihu Českého ráje v Pojizeří, Jana Benešová. Drobné archeologické nálezy z Nového Města n. Metují získané v roce 1995, Jiří Waldhauser. Laténské sběry dr. V. Mouchy na opevnění u Jičína. Turnov, 1995 70,- Kč
Obsahy publikací Z Českého ráje a Podkrkonoší naleznete na http://www.pekar.kozakov.cz/supplementa1.htm

Pojizerský sborník 4. Muzeum Českého ráje

Muzeum Českého ráje / 70 Kč

Obsah: http://biblio.hiu.cas.cz/documents/76046

Turnov; 2001

Prameny a studánky v Podještědí

Dominik Rubáš / 220 Kč

Kniha Prameny a studánky v Podještědí je pokračováním publikace Krásy neživé přírody v Podještědí. Na 160 stranách přináší základní informace o podzemní vodě v Podještědí a o stovce pramenů a studánek v tomto kraji. U vybraných zdrojů byly pro účely této publikace provedeny základní rozbory vody.

2014

Pravěká těžba v Jizerských horách – Příběh kamenných seker

Jan Prostředník / 65 Kč

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2011; 55 stran

Ptáci Českého ráje

Ptáci Českého ráje

Autor: Zdeněk Mrkáček a spolupracovníci / 120 Kč

ZO ČSOP Křížánky. Jičín; 2000

Putování za lidovou architekturou Jičínska

Mgr. Petr Luniaczek / 139 Kč

Kniha obsahuje 30 výletů za tímto fenoménem ve všech regionech bývalého okresu Jičín, zejména pak v Českém ráji, Mariánské zahradě a v jižním Podkrkonoší. Na 104 stranách v ní kromě textu popisu doporučených výletů najdete také 51 černobílých fotografií a dále 69 barevných fotografií ve třech přílohách na křídovém papíře.

České Budějovice; 2012

Radostná pod Kozákovem – Drahé kameny Podkrkonoší

Radostná pod Kozákovem – Drahé kameny Podkrkonoší

/ 4 Kč

Skrytá moc drahých kamenů

Skrytá moc drahých kamenů

Autor: Josef Pavel Kreperát / 230 Kč

Všechny základní drahé kameny včetně korálů, perel, tektitů a drahých kovů. Jejich vnitřní síla a schopnost působit na lidský organismus. Vydání je doplněné kameny zvěrokruhu a rejstříkem.

Praha: Granit; 1998

Staří přátelé – Symposia Turnov 1984 – 2014

Miroslav Cogan / 70 Kč

Katalog. Na světě existuje více rozsáhlých a prestižních sbírek současného šperku, jenom jedna z nich, ta, kterou spravuje Muzeum Českého ráje v Turnově, vznikla jako výsledek pracovního setkání šperkařů a tak nejen dokumentuje vývoj moderního šperku v posledních třiceti letech, ale je dokladem o setkávání výtvarníků z celého světa.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2014

Svět minerálů

Autor: Jaroslav Bauer / 349 Kč

Granit s. r. o.; 2009

Turnov – Český ráj

Turnov – Český ráj

Autor: Miroslav Cogan, Bohumil Jakoubě / 400 Kč

Samostatná verze v němčině

Nakladatelství Jakoubě; 2001

Uranové minerály České republiky a jejich naleziště 1. a 2. část

Petra Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý / 190 Kč

Kutná Hora: Kuttna; 2007

Ušité z vlny, lnu a hedvábí

Ušité z vlny, lnu a hedvábí

PhDr. Vladimíra Jakouběová / 80 Kč

Ušité ze lnu, bavlny a hedvábí
Relikty lidového kroje na Turnovsku

Publikace seznamuje čtenáře s dějinným vývojem lidového kroje na Turnovsku a s jeho úlohou ve společenském životě. První část je věnována sběratelské činnosti národopisců na konci 19. století a tvorbě sbírky lidového textilu Muzea Českého ráje v Turnově. V druhém oddíle se autorka věnuje charakteru lidového oděvu, popisu krojových součástek pracovního i svátečního ženského, mužského a dětského kroje a materiálům, ze kterých byly hotoveny. Třetí oddíl je věnován aktivitám turnovských spolků a sdružení, které se snažily o udržení tradičního turnovského kroje během 20. století a na počátku 21. století i příležitostem, při kterých se rekonstruovaný turnovský lidový kroj prezentoval a prezentuje dodnes. Publikace je vydávána při příležitosti výstavy, kterou připravuje turnovské muzeum na závěr letošní návštěvní sezóny. Je doplněna kresbami J. V. Scheybala a řadou dobových fotografií z konce 19. století i ze současnosti, dokumentujících tradiční podobu tradičního lidového oděvu z Turnovska.

 

V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc

V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc

Autor: Vladimíra Jakouběová / 180 Kč

Publikace je výsledkem a shrnutím předchozích projektů, které autorka realizovala v Muzeum Českého ráje v Turnově a na Dlaskově statku v Dolánkách. Koncepce knihy vychází z prezentace lidových obyčejů a jejich charakteristiky, doplněné o popisy pokrmů, které se při jejich příležitosti připravovaly. Nechybí zde ani kapitola věnovaná stravě všedního dne. Kniha obsahuje více jak tři sta původních receptů, které byly zapsány z kronik a z výpovědí pamětníků. Doplňuje je výčet nejběžnějších surovin, které se používaly v kuchyni našich předků. Samostatná kapitola je věnována přípravě tradičního pečiva a perníků. Text doplňují kresby J. V. Scheybala a fotografie B. Jakoubě, pořízené na Dlaskově statku v Dolánkách. Cílem autorky je populární formou přiblížit čtenářům kapitoly z dějin tradiční lidové kultury a zároveň jim poskytnout jednoduchý návod, jak tyto jevy převzít a udržovat.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2009

Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku

Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku

Autor: Vladimíra Jakouběová / 200 Kč

Kniha Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku spojuje recepty na podomáckou přípravu alkoholu s moudrostmi našich babiček, které věděly, jak alkohol – ve spojení s dalšími dary přírody, ovocem a bylinami – může pomoci při léčení různých neduhů. Recepty na léčivé nápoje jsou sebrány ze záznamů v kronikách, starých herbářích, rodinných receptářích, a ze záznamů z ústního podání. Jedná se o doklady toho, co všechno naše babičky a prababičky k domácímu léčení užívaly.

Z Českého ráje a Podkrkonoší od čísla 10 do čísla 22

Okresní archív Semily / 70 Kč

Z Českého ráje a Podkrkonoší Supplementum 8. F. L. Rieger a česká společnost 2. pol. 19. stol.

Okresní archív Semily / 150 Kč

Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 25. a 26. dubna 2003 v Semilech.

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 12. Jan Patočka, české dějiny a Evropa

Autor: Okresní archív Semily / 190 Kč

Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 1. – 2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 13. Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji

Autor: Okresní archiv Semily / 220 Kč

Český ráj je v publikaci představen ve třech samostatných okruzích – šlechtickými rody a osobnostmi, šlechtickými rezidencemi a šlechtickými velkostatky. Jednotlivé příspěvky zde prezentují nejnovější poznatky a vědecké práce historiků a archivářů, kteří se oblastí Českého ráje v poslední době ve svém bádání zabývali.

2009

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 14. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, díly 1 a 2

Okresní archiv Semily / 275 Kč

Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15. – 16. dubna 2011 na Malé Skále.

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 16. Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo

Okresní archiv Semily / 230 Kč

Referáty z vědecké konference konané ve dnech 19. – 20. dubna 2013 v Jičíně.

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 9. Karl Kraus

Okresní archív Semily / 158 Kč

Karl Kraus – jičínský rodák a světoobčan – Sborník referátů z mezinárodní konference konané ve dnech 21. – 23. dubna 2004 v Jičíně.

 

Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých

Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých

Mgr. David Marek / 180 Kč

Kniha představuje podoby města na dosud nepublikovaných fotografiích.

 

 

Za tajemstvími kraje pod Kozákovem – 1. díl

Ladislav Šourek / 160 Kč

Běžně se historie kraje prezentuje pouze jako historie tamních šlechtických rodů, což je v podstatě zjednodušení situace, jelikož o šlechticích je většinou dosti záznamů. Tato knížka je pohled na historii krásného kraje pod Kozákovem hledáním souvislostí mezi údaji kronik, vyprávěním pamětníků a údaji archivních záznamů a literatury. Je podložena stovkami hodin chozením po terénu, prolézáním potoků a desítkami návštěv. V první kapitole první části nazvané „Založení Turnova a co mu předcházelo“, nalezneme pokus nahlédnout trochu jiným způsobem do starší historie Turnova nežli se  běžně prezentuje. Při pátrání se dostaneme až do časů starého Říma. Dále se podíváme do historie Pelešan a zaniklých vesniček Nové Vsi, Modlic (nebo Kokošky?), Radče, Bukoviny a Nouzova. Zapátráme po tom, které rybníky nechal skopati Jindřich Michalovec v roce 1468. Podíváme se, jak to ve skutečnosti bylo s tzv. Pelešanským jezerem a samozřejmě nezapomeneme na mlýny na Libuňce a Stebence.

Turnov: Presstar; 2013

Za tajemstvími kraje pod Kozákovem – 2. díl

Ladislav Šourek / 210 Kč

Druhou část, kdy budeme převážně putovat po Stebence, započneme u kostela na Hruštici, odkud sejdeme ke mlýnu do Podchlomku. Přes Sekerkovy Loučky, kde se zamyslíme nad záhadou starého statku a soustavou několika rybníků dojdeme k Poddubeckému mlýnu. Procházku úbočím Kozákova zahájíme v Loktuších zamyšlením nad původem jejich jména. Poté navštívíme mlýn pod Radostnou a Lebedárnu. Pokusíme se nalézt místo, kde vytéká voda  ze zatopené Havírny. Závěrem navštívíme zaniklé kozákovské vesničky Jichostřebí a Zásadí. V té druhé budeme pátrat i po jejím dávno zaniklém mlýnu.

Knížka má 140 stran. Téměř na každé straně je nějaký obrázek, nákres nebo mapka.

Turnov: Presstar; 2013

„Zápisky sedláka Josefa Dlaska, Měl jsem nestálé štěstí“

„Zápisky sedláka Josefa Dlaska, Měl jsem nestálé štěstí“

Alžběta Kulíšková / 230 Kč

Rukopisné zápisky sedláka Josefa Dlaska z Dolánek u Turnova – jeden z historických pokladů našeho regionu – vychází po sedmdesáti čtyřech letech tiskem, navíc vůbec poprvé ve své kompletní podobě. Dosud se mohli čtenáři seznámit pouze s jednou jeho polovinou, částí nazývanou Dlaskova kronika. Majitel známého Dlaskova statku ale ke své kronice, kterou sepisoval po celou první polovinu 19. století, přidal řadu výpisků z dobové naučné literatury, zprávy o historických událostech, všeobecné informace o světě, či třeba podrobný přehled počasí od 18. století. Ponoříme-li se dnes do četby jeho zápisníku, prožijeme poučný, napínavý a místy překvapivě zábavný výlet do minulosti. Dozvíme se mnoho informací o životě na Turnovsku, ale získáme i představu o znalostech, zvyklostech a hodnotách člověka, který předešel náš pobyt na této planetě o téměř dvě stovky let.

„Život na provázku, aneb o loutkářích a loutkách  Tradice a současnost loutkářství v Českém ráji a Libereckém kraji“

„Život na provázku, aneb o loutkářích a loutkách Tradice a současnost loutkářství v Českém ráji a Libereckém kraji“

Autor: Jaroslav Kříž / 70 Kč

Publikace Život na provázku, aneb o loutkářích a loutkách s podtitulem Tradice a současnost loutkářství v Českém ráji a Libereckém kraji přináší stručný pohled na historický vývoj loutkářství až po současnost v našem regionu. Kniha vychází pod záštitou Muzea Českého ráje v Turnově, poněvadž publikace je výsledkem historicko-etnologického výzkumu, který proběhl minulý rok. Díky tomu byl na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje zapsán kulturní fenomén „Tradice a současnost loutkářství v Libereckém kraji“. Na počátku roku 2015 se uskutečnil výzkum ještě na území Českého ráje. Autor se snažil přiblížit čtenářům zásadní historické etapy loutkářství, neopomněl zmínit důležitost řezbářů a věnoval také značný prostor současným amatérským i profesionálním souborům v našem kraji. Cílem publikace bylo též poukázat na to, jak je loutkové divadlo stále oblíbeným uměním u dětí i dospělých. Kniha je navíc doplněna bohatou obrazovou přílohou a přehledovým místopisem loutkových souborů.