Publikace – Archeologie

Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří – POSLEDNÍ KUS!!

Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří – POSLEDNÍ KUS!!

Jan Prostředník, Petr Šída / 90 Kč

Publikace je vydávána v souvislosti ze znovuotevřením expozice věnované počátkům osídlení na území geoparku UNESCO Český ráj. Zabírá chronologicky rámec od starší doby kamenné až po závěr raného středověku. Publikace je bohatě vybavena leteckými snímky lokalit, fotografiemi z archeologických výzkumů, mapkami, plány a fotografiemi archeologických nálezů.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2010; 124 stran

Neolitický těžební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech I.

Neolitický těžební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech I.

Petr Šída a kol. / 99 Kč

Pojizerské archeologické studie 1. – věnováno objeviteli prof. RNDr. Antonínu Přichystalovi, DrCs.

Archeologický výzkum Pojizeří má tradici sahající hluboko do 19. století. Karlem Buchtelou zde byla rozřešena stratigrafie českých neolitických kultur a jejich vztah k ostatním obdobím pravěku a tedy Josef Vítezslav Šimák spolu s mnoha dalšími na počátku 20. století odstartoval archeologický výzkum pseudokrasu. Zde byly získány jedny z prvních kolekcí mezolitu z Čech a pochází odsud i vůbec první zachycený půdorys mezolitického sídliště (1936). Zde napsal J. Filip své Dějinné počátky Českého ráje, které jsou dodnes vzorem pro obdobné regionální soupisové práce (a pro mnohé oblasti dodnes nedosažených).

Lysá nad Labem; 2012

Neolitický těžební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech II.

Neolitický těžební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech II.

Petr Šída a kol. / 160 Kč

Pojizerské archeologické studie 2. – věnováno památce J. Kalfersta (1956 – 2013)

Dostává se Vám do rukou druhý svazek Pojizerských archeologických studii. Navazujeme v ní na první svazek vydáný v loňské roce (2012) věnovaný neolitické těžební a zpracovatelské lokalitě Velké Hamry I. Tentokrát jsme se posunuli o něco dále k západu a věnujeme se hlavně lokalitě ležící na protějším svazu údolí Kamenice – Velkým Hamrům II. Ta je svým rozsahem středně velká a tvoří jakýsi předěl mezi obřím neolitickým areálem na Jistebsku a malými lokalitami, jako jsou Velké Hamry I.

 

Lysá nad Labem; 2013

Otázky neolitu a eneolitu našich zemí

Otázky neolitu a eneolitu našich zemí

Turnov – Hradec Králové / 150 Kč

Ve dnech 23. -25. září 1998 se konalo v Lázních Sedmihorky u Turnova 16. pracovní setkání badatelů pro výzkum neolitu a neolit Čech, Moravy a Slovenska. V tvůrčí atmosféře a příjemném prostředí lesních lázní vystoupily se svými referáty přes dvě desítky účastníků. Přednáškový cyklus byl zakončen exkursí po archeologických lokalitách skalních oblastí Českého ráje. Naše řady byly ochuzeny o dva milé kolega – doc. PhDr. Vieru Němejcovou-Pavúkovou, CSc. A PhDr. Jana Rulfa, CSc., kteří nás v roce 1997 opustili navždy – a právě jim věnujeme tento sborník.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 1998

Pravěká těžba v Jizerských horách – Příběh kamenných seker

Pravěká těžba v Jizerských horách – Příběh kamenných seker

Jan Prostředník / 60 Kč

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2011; 55 stran

Turnov – Maškovy zahrady. Příběh prastaré osady na břehu Jizery

Turnov – Maškovy zahrady. Příběh prastaré osady na břehu Jizery

Jan Prostředník / 65 Kč

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2010

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov