Publikace – Historie

Dějiny udatného českého národa

Dějiny udatného českého národa

Lucie Seifertová / 699 Kč

Tato „rodinná“ knížka, pro děti i dospělé, je určena nejen těm, co nedávali ve škole pozor (dozvědí se překvapivé informace z naší historie), ale i šprtům: ty zase pobaví. Když rozložíme knihu jako harmonikové leporelo, otevře se před námi 9 metrů dlouhá krajina, v níž se odehrávají drobné děje, nejprve ze života pravěkých lovců, pak prvních zemědělců … Zúčastníme se obřadu keltských druidů, utečeme z bitvy mezi Římany a Germány, na Velké Moravě se seznámíme s Cyrilem a Metodějem, dozvíme se pár drbů o Přemyslovcích … bitvu mezi husity a křižáky je lépe sledovat z dálky. Na další dvoustraně číhají loupežníci! Klid na dvoře císaře Rudolfa II. je jen klidem před bouří třicetileté války … a je tu baroko, osvícenství, obrození … uplyne pár dvoustran a století a už nadšeně budujeme socialismus i kapitalismus… Fakta, informace, chronologické tabulky ke všem obdobím nechybí a komiksové textíky a kreslené postavičky umožní hledět na naši minulost a naše předky s humorem, nadsázkou a ironií.

Praha; Petr Prchal; 2003

Historie včelařského spolku v Turnově

Vladimír Louda / 35 Kč

Vydáno ke 110. výročí včelařské organizace v Turnově.

Turnov; 2013

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Jilemnicku

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Jilemnicku

Lenka Holubičková / 499 Kč

Pocta těm, kteří kdysi museli opustit své domovy, rodiče, manželky a děti a jít do neznáma, aby bojovali za zemi, kterou považovali za svou vlast. Kniha obsahuje základní údaje o mužích, kteří se v někdejším jilemnickém okrese narodili nebo zde měli svou domovskou příslušnost a o pomnících, které byly na jejich památku vystavěny.

Gentiana; 2014

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Semilsku

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Semilsku

Lenka Holubičková / 499 Kč

Před časem autorka vydala knihu Hrobům v dáli – otisk 1. světové války na Jilemnicku, jíž chtěla vzdát poctu víc než 2000 mužů, kteří padli na bojištích, zemřeli na následky zranění a válečného strádání, či byli zapsáni do seznamů nezvěstných vojáků. Kniha se setkala s velmi příznivým ohlasem nejen u čtenářů, jejichž předci byli v textu zmíněni. Pohlednice z dalekých krajin a lístky polní pošty autorce začali přinášet i lidé z obcí Semilska, Lomnicka a Železnobrodska povětšinou s prosbou, zda neví něco bližšího o osudu právě toho jejich vojáčka. A tak se ze střípků informací, zápisů v kronikách, matričních knihách a dochovaných listinách začaly skládat příběhy dalších mužů. Nemělo by se zapomenout na ty, kteří zemřeli, ale ani na ty, kteří se z války vrátili. Všichni nasazovali své životy za stát, který ne jejich vinou s koncem války zanikl. Jména mrtvých byla zvěčněna alespoň na pomnících padlých, z přeživších, kteří se nevrátili v uniformách legionářů, se stali občané druhé kategorie, mladá Československá republika jim nedovolila ani založit si veteránské spolky a vzpomínat na mrtvé kamarády.

Gentiana; 2016

 

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Lomnicku

Hrobům v dáli – otisk první světové války na Lomnicku

Lenka Holubičková / 499 Kč

3. díl z řady monografií věnovaných padlým vojákům, kteří bojovali v 1. světové válce a pocházeli z našeho kraje.

Gentiana; 2017

Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě

Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě

Hana Kábová / 399 Kč

Kniha přináší zevrubný životopis historika, turnovského rodáka Josefa Vítězslav Šimáka (1870–1941) a tematický rozbor jeho díla, sepsaný na základě důkladného studia archivních pramenů a literatury. Nedílnou součástí monografie je bibliografie Šimákových odborných knih, studií, článků, recenzí, popularizačních statí a novinových příspěvků. Rovněž je připojen soupis jeho univerzitních a popularizačních přednášek, dále výběr z Šimákových metodických (resp. teoretických) statí o historické vlastivědě.

Nová tiskárna Pelhřimov; 2013

Kamenářství a sklářství v díle Josefa Václava a Jany Scheybalových

Kamenářství a sklářství v díle Josefa Václava a Jany Scheybalových

Alžběta Kulíšková / 20 Kč

Texty ke stejnojmenné expozici v Kamenářském domě Muzea Českého ráje (2012).

Drobná publikace seznámí čtenáře se základní historií a technologickými postupy dvou řemesel typických pro náš region – kamenářství (tj. broušení drahých kamenů pro využití ve šperkařství) a sklářství. Všechny informace jsou doprovozeny tematickými ilustracemi vynikajícího etnografa a dokumentátora Josefa Václava Scheybala. Jeho život a odborná práce jsou v publikaci taktéž představeny stejně, jako život a práce jeho ženy etnografky Jany Scheybalové.

Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově; ISBN: 978-80-97416-07-5; 15 stran; čb. tisk

Karlovice – 500 let v Českém ráji

Karlovice – 500 let v Českém ráji

Obec Karlovice / 220 Kč

Krásná kniha o historii Karlovic.

Obec Karlovice; 2014

Novopacko. Hrad Kumburk

Novopacko. Hrad Kumburk

Jan Prostředník, Tomáš Šimůnek / 120 Kč

Obrazová publikace obsahuje stručné dějiny a popis hradu, ohlédnutí za archeologickými výzkumy na hradě a činností sdružení, které se o hrad stará.

Město Nová Paka; 2010

Nový turnovský pantheon

Nový turnovský pantheon

Jitka Petrušková / 45 Kč

Průvodce po turnovském městském hřbitově (v sousedství chrámu Narození P. Marie), kde našla místo svého posledního odpočinku řada vynikajících Turnováků, nejen rodáků našeho města. Obsahuje 86 jmen se základními biografickými údaji. Číslování odkazuje na informační systém hřbitova. Obsahuje prameny, literaturu a jmenný rejstřík. Vydalo MČR, Turnov 2003, 40 s. Orientační plán hřbitova.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2003

Příběh Tibetu – katalog výstavy

Příběh Tibetu – katalog výstavy

Helena Heroldová / 30 Kč

Katalog k výstavě „Příběh Tibetu“ (v Muzeu Českého ráje k vydění od 28. 2. do 27. 5. 2018).

Výstava vedle předmětů ze sbírek Náprstkova muzea seznámí návštěvníky s historií Tibetu a tibetské kultury od poloviny prvního tisíciletí n. l. po současnost. Návštěvník získá informace o hlavních historických událostech a osobnostech a obeznámí se se základními koncepty tibetské kultury.

Vydalo: Národní Muzeum; Praha

Příšovice

Příšovice

kolektiv autorů / 250 Kč

Nádherná publikace vydaná k výročí 700 let od první písemné zmínky obce Příšovice.

Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých

Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých

Mgr. David Marek / 180 Kč

Kniha představuje podoby města na dosud nepublikovaných fotografiích.

 

 

Za tajemstvími kraje pod Kozákovem – 1. díl

Za tajemstvími kraje pod Kozákovem – 1. díl

Ladislav Šourek / 145 Kč

Běžně se historie kraje prezentuje pouze jako historie tamních šlechtických rodů, což je v podstatě zjednodušení situace, jelikož o šlechticích je většinou dosti záznamů. Tato knížka je pohled na historii krásného kraje pod Kozákovem hledáním souvislostí mezi údaji kronik, vyprávěním pamětníků a údaji archivních záznamů a literatury. Je podložena stovkami hodin chozením po terénu, prolézáním potoků a desítkami návštěv. V první kapitole první části nazvané „Založení Turnova a co mu předcházelo“, nalezneme pokus nahlédnout trochu jiným způsobem do starší historie Turnova nežli se  běžně prezentuje. Při pátrání se dostaneme až do časů starého Říma. Dále se podíváme do historie Pelešan a zaniklých vesniček Nové Vsi, Modlic (nebo Kokošky?), Radče, Bukoviny a Nouzova. Zapátráme po tom, které rybníky nechal skopati Jindřich Michalovec v roce 1468. Podíváme se, jak to ve skutečnosti bylo s tzv. Pelešanským jezerem a samozřejmě nezapomeneme na mlýny na Libuňce a Stebence.

Turnov: Presstar; 2013

Za tajemstvími kraje pod Kozákovem – 2. díl

Ladislav Šourek / 190 Kč

Druhou část, kdy budeme převážně putovat po Stebence, započneme u kostela na Hruštici, odkud sejdeme ke mlýnu do Podchlomku. Přes Sekerkovy Loučky, kde se zamyslíme nad záhadou starého statku a soustavou několika rybníků dojdeme k Poddubeckému mlýnu. Procházku úbočím Kozákova zahájíme v Loktuších zamyšlením nad původem jejich jména. Poté navštívíme mlýn pod Radostnou a Lebedárnu. Pokusíme se nalézt místo, kde vytéká voda  ze zatopené Havírny. Závěrem navštívíme zaniklé kozákovské vesničky Jichostřebí a Zásadí. V té druhé budeme pátrat i po jejím dávno zaniklém mlýnu.

Knížka má 140 stran. Téměř na každé straně je nějaký obrázek, nákres nebo mapka.

Turnov: Presstar; 2013

Zápisky sedláka Josefa Dlaska, Měl jsem nestálé štěstí – ZNOVU V PRODEJI!!

Zápisky sedláka Josefa Dlaska, Měl jsem nestálé štěstí – ZNOVU V PRODEJI!!

Alžběta Kulíšková / 230 Kč

Rukopisné zápisky sedláka Josefa Dlaska z Dolánek u Turnova – jeden z historických pokladů našeho regionu – vychází po sedmdesáti čtyřech letech tiskem, navíc vůbec poprvé ve své kompletní podobě. Dosud se mohli čtenáři seznámit pouze s jednou jeho polovinou, částí nazývanou Dlaskova kronika. Majitel známého Dlaskova statku ale ke své kronice, kterou sepisoval po celou první polovinu 19. století, přidal řadu výpisků z dobové naučné literatury, zprávy o historických událostech, všeobecné informace o světě, či třeba podrobný přehled počasí od 18. století. Ponoříme-li se dnes do četby jeho zápisníku, prožijeme poučný, napínavý a místy překvapivě zábavný výlet do minulosti. Dozvíme se mnoho informací o životě na Turnovsku, ale získáme i představu o znalostech, zvyklostech a hodnotách člověka, který předešel náš pobyt na této planetě o téměř dvě stovky let.

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Z PARDUBIC DO LIBERCE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Z PARDUBIC DO LIBERCE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Karel Černý, Martin Navrátil / 349 Kč

Tato celobarevná publikace mapuje jednu z nejvýznamnějších tratí rakouské monarchie (Jihoseveroněmecká spojovací dráha – k. k. Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn), která později propojila Liberec, Hradec Králové a Pardubice s Vídní. Kniha nabízí reprodukce unikátních historických pohlednic z období první poloviny dvacátého století i dobových fotografií, plánů a jízdních řádů vybraných z fondů archivů i významných sbírek soukromých sběratelů.
Autoři chtějí prostřednictvím této publikace připomenout nejen nostalgii rakousko-uherské a prvorepublikové železnice, ale také vzpomenout na mistrovství projektantů, techniků a dělníků, kteří před více než půldruhým stoletím toto dílo vybudovali. K nejsložitějším úsekům trati patřilo sevřené údolí řeky Jizery, které ani ne na pěti kilometrech mezi Semily a Železným Brodem připravilo při stavbě dráhy projektantům a stavitelům největší obtíže. Dráha se tu tak musela nad levým břehem Jizery prokousat čtyřmi tzv. Říkovskými tunely. Díky tomu, že atraktivní místo později zpřístupnila Riegrova turistická stezka vedoucí po pravém břehu řeky Jizery, s tunely pojmenovanými Říkovský č. I až IV vzniklo absolutně největší množství pohlednic z dráhy Pardubice – Liberec.

2015

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov