Publikace – Národopisné

300 let Dlaskova statku v Dolánkách

300 let Dlaskova statku v Dolánkách

Vladimíra Jakouběová a David Marek / 50 Kč

Publikace vydaná k příležitosti nové stálé expozice „Já, Josef Dlask – návrat hospodáře“, která byla na Dlaskově statku otevřena v roce 2016. 55 stran textu je doplněno mnoha černobílými i barevnými fotografiemi.

Vydalo Muzeum Českého ráje v Turnově v roce 2016.

 

Lidové stavby Libereckého kraje

Lidové stavby Libereckého kraje

Kolektiv autorů / 390 Kč

Muzeum Českého ráje v Turnově jako pověřené regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu pro Liberecký kraj vydalo novou publikaci Lidové stavby Libereckého kraje. Kniha, na které se podíleli pracovníci Národního památkového ústavu v Liberci, Ústí nad Labem a v Praze a Muzea Českého ráje v Turnově za redakce PhDr. Vladimíry Jakouběová a Mgr. Lenky Tuláčkové je prvním dílem, které přináší čtenářům ucelený pohled na bohatý a různorodý památkový fond lidového stavitelství na území Libereckého kraje, seznamuje ho s jeho charakteristickými rysy v jednotlivých částech regionu a upozorňuje na nejzajímavější a nejcennější dochované stavby i jejich soubory.

Knihu můžete zakoupit v pokladně muzea.

Perličkové ozdoby z Poniklé

Perličkové ozdoby z Poniklé

Barbora Kulhavá / 390 Kč

Publikace o historii a tradici výroby perličkových ozdob v Poniklé.

Putování za lidovou architekturou Jičínska

Putování za lidovou architekturou Jičínska

Mgr. Petr Luniaczek / 129 Kč

Kniha obsahuje 30 výletů za tímto fenoménem ve všech regionech bývalého okresu Jičín, zejména pak v Českém ráji, Mariánské zahradě a v jižním Podkrkonoší. Na 104 stranách v ní kromě textu popisu doporučených výletů najdete také 51 černobílých fotografií a dále 69 barevných fotografií ve třech přílohách na křídovém papíře.

České Budějovice; 2012

Putování za lidovou architekturou Semilska

Putování za lidovou architekturou Semilska

Mgr. Petr Luniaczek / 150 Kč

Brožovaná kniha turisty a publicisty Mgr. Petra Luniaczka vás formou 33 výletů seznámí s lidovou architekturou vesnic Českého ráje, Maloskalska, Železnobrodska, Semil a jejich nejbližšího okolí. Na 192 stranách textu najdete 71 černobílých fotografií a ve třech zvláštních přílohách 88 barevných fotografií, dále rejstřík navštívených sídel, hor, slovníček vybraných odborných výrazů a posouzení vhodnosti výletů pro cyklisty. A pro hlubší zájemce o lidovou architekturu nechybí ani seznam použité a doporučené literatury.

České Budějovice; 2015

 

Ušité z vlny, lnu a hedvábí

Ušité z vlny, lnu a hedvábí

PhDr. Vladimíra Jakouběová / 80 Kč

Relikty lidového kroje na Turnovsku

Publikace seznamuje čtenáře s dějinným vývojem lidového kroje na Turnovsku a s jeho úlohou ve společenském životě. První část je věnována sběratelské činnosti národopisců na konci 19. století a tvorbě sbírky lidového textilu Muzea Českého ráje v Turnově. V druhém oddíle se autorka věnuje charakteru lidového oděvu, popisu krojových součástek pracovního i svátečního ženského, mužského a dětského kroje a materiálům, ze kterých byly hotoveny. Třetí oddíl je věnován aktivitám turnovských spolků a sdružení, které se snažily o udržení tradičního turnovského kroje během 20. století a na počátku 21. století i příležitostem, při kterých se rekonstruovaný turnovský lidový kroj prezentoval a prezentuje dodnes. Publikace je vydávána při příležitosti výstavy, kterou připravuje turnovské muzeum na závěr letošní návštěvní sezóny. Je doplněna kresbami J. V. Scheybala a řadou dobových fotografií z konce 19. století i ze současnosti, dokumentujících tradiční podobu tradičního lidového oděvu z Turnovska.

 

V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc

V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc

Autor: Vladimíra Jakouběová / 180 Kč

Publikace je výsledkem a shrnutím předchozích projektů, které autorka realizovala v Muzeum Českého ráje v Turnově a na Dlaskově statku v Dolánkách. Koncepce knihy vychází z prezentace lidových obyčejů a jejich charakteristiky, doplněné o popisy pokrmů, které se při jejich příležitosti připravovaly. Nechybí zde ani kapitola věnovaná stravě všedního dne. Kniha obsahuje více jak tři sta původních receptů, které byly zapsány z kronik a z výpovědí pamětníků. Doplňuje je výčet nejběžnějších surovin, které se používaly v kuchyni našich předků. Samostatná kapitola je věnována přípravě tradičního pečiva a perníků. Text doplňují kresby J. V. Scheybala a fotografie B. Jakoubě, pořízené na Dlaskově statku v Dolánkách. Cílem autorky je populární formou přiblížit čtenářům kapitoly z dějin tradiční lidové kultury a zároveň jim poskytnout jednoduchý návod, jak tyto jevy převzít a udržovat.

Turnov: Muzeum Českého ráje; 2009

Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku

Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku

Autor: Vladimíra Jakouběová / 200 Kč

Kniha Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku spojuje recepty na podomáckou přípravu alkoholu s moudrostmi našich babiček, které věděly, jak alkohol – ve spojení s dalšími dary přírody, ovocem a bylinami – může pomoci při léčení různých neduhů. Recepty na léčivé nápoje jsou sebrány ze záznamů v kronikách, starých herbářích, rodinných receptářích, a ze záznamů z ústního podání. Jedná se o doklady toho, co všechno naše babičky a prababičky k domácímu léčení užívaly.

Život na provázku, aneb o loutkářích a loutkách – Tradice a současnost loutkářství v Českém ráji a Libereckém kraji

Život na provázku, aneb o loutkářích a loutkách – Tradice a současnost loutkářství v Českém ráji a Libereckém kraji

Autor: Jaroslav Kříž / 70 Kč

Publikace Život na provázku, aneb o loutkářích a loutkách s podtitulem Tradice a současnost loutkářství v Českém ráji a Libereckém kraji přináší stručný pohled na historický vývoj loutkářství až po současnost v našem regionu. Kniha vychází pod záštitou Muzea Českého ráje v Turnově, poněvadž publikace je výsledkem historicko-etnologického výzkumu, který proběhl minulý rok. Díky tomu byl na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje zapsán kulturní fenomén „Tradice a současnost loutkářství v Libereckém kraji“. Na počátku roku 2015 se uskutečnil výzkum ještě na území Českého ráje. Autor se snažil přiblížit čtenářům zásadní historické etapy loutkářství, neopomněl zmínit důležitost řezbářů a věnoval také značný prostor současným amatérským i profesionálním souborům v našem kraji. Cílem publikace bylo též poukázat na to, jak je loutkové divadlo stále oblíbeným uměním u dětí i dospělých. Kniha je navíc doplněna bohatou obrazovou přílohou a přehledovým místopisem loutkových souborů.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov