Publikace – Sborníky

Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější

Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější

Muzeum Českého ráje / 180 Kč

Turnov; 2003

Od Ještěda k Troskám od roku 1994 do 1. čísla roku 2017

Od Ještěda k Troskám od roku 1994 do 1. čísla roku 2017

Paměť Českého ráje a Podještědí / Kč

Vlastivědný čtvrtletník z Českého ráje a Podjěštědí; vydává Paměť Českého ráje a Podještědí z.s. v Turnově

Konkrétní čísla na dotaz

Od Ještěda k Troskám, aktuální čísla

Od Ještěda k Troskám, aktuální čísla

Paměť Českého ráje a Podještědí / 50 Kč

Vlastivědný čtvrtletník z Českého ráje a Podjěštědí; vydává Paměť Českého ráje a Podještědí z.s. v Turnově

V prodeji aktuálně tato čísla: 4/2018, 2/2019

Pojizerský sborník 2. Muzeum Českého ráje

Muzeum Českého ráje / 70 Kč

Obsah: Jiří Kalferst. Neolitické nálezy v intravilánu Hořic v Podkrkonoší, Vít Vokolek. Skalní sídliště nad Záborčím, k. ú. Ondříkovice, Lenka Macháčková. Nové nálezy kultury se šňůrovou keramikou ve Východních Čechách, Petra Jenč a Jan Prostředník. Speleoarcheologický projekt Chodová, Pavel Kracík. Přesná lokalizace lužického pohřebiště u Lhaně (okr. Jičín), Vít Vokolek. Neznámá archeologická lokalita v Sedmihorkách, Lenka Macháčková. Časně laténská nádoba z Hořic v Podkrkonoší, Jan Prostředník. Výsledky záchranného výzkumu v domě “ U zlatého kohouta“ v Mladé Boleslavi, Vítězslav Kuželka a Nataša Hendychová. Antropologický posudek na kosterní materiál získaný pro záchranném výzkumu v domě “ U zlatého kohouta“ v Mladé Boleslavi v roce 1992, Jana Benešová. Příspěvek ke slovanskému osídlení východních a severovýchodních Čech, Jan Prostředník. Předstihový výzkum na Českobratrském náměstí v Mladé Boleslavi.

Turnov; 1995

Pojizerský sborník 3. Muzeum Českého ráje

Muzeum Českého ráje / 70 Kč

Obsah: Jiří Kalferst. Neolitické osídlení v Dobré Vodě u Hořic (okr. Jičín), Jan Prostředník. Záchranný výzkum sídliště lidu popelnicových polí a doby římské v Turnově, Pavel Kracík. Nález kolkované keramiky z Turnova, Jiří Waldhauser. Nové germánské nálezy jihu Českého ráje v Pojizeří, Jana Benešová. Drobné archeologické nálezy z Nového Města n. Metují získané v roce 1995, Jiří Waldhauser. Laténské sběry dr. V. Mouchy na opevnění u Jičína.

Turnov, 1995

Obsahy publikací Z Českého ráje a Podkrkonoší naleznete na http://www.pekar.kozakov.cz/supplementa1.htm

Pojizerský sborník 4. Muzeum Českého ráje

Muzeum Českého ráje / 70 Kč

Obsah: http://biblio.hiu.cas.cz/documents/76046

Turnov; 2001

Z Českého ráje a Podkrkonoší Supplementum 8. F. L. Rieger a česká společnost 2. pol. 19. stol.

Okresní archiv Semily / 180 Kč

Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 25. a 26. dubna 2003 v Semilech.

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 12. Jan Patočka, české dějiny a Evropa

Okresní archiv Semily / 200 Kč

Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 1. – 2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 14. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, díly 1 a 2

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 14. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, díly 1 a 2

Okresní archiv Semily / 280 Kč

Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15. – 16. dubna 2011 na Malé Skále.

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 16. Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 16. Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo

Okresní archiv Semily / 230 Kč

Referáty z vědecké konference konané ve dnech 19. – 20. dubna 2013 v Jičíně.

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 17. Na kolech do světa: po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 17. Na kolech do světa: po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří

Okresní archiv Semily / 275 Kč

Referáty z vědecké konference konané ve dnech 17.-18. dubna 2015 v Mladé Boleslavi.

Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 9. Karl Kraus

Okresní archiv Semily / 210 Kč

Karl Kraus – jičínský rodák a světoobčan – Sborník referátů z mezinárodní konference konané ve dnech 21. – 23. dubna 2004 v Jičíně.

 

Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka

Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka

Okresní archiv Semily / Kč

Momentálně dostupné svazky:

11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov