Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Výroční zpráva za rok 2016
Fotopříloha výroční zprávy 2016

 

Výroční zpráva 2015

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Výroční zpráva za rok 2015

 

Výroční zpráva 2014

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Výroční zpráva za rok 2014

 

 

Výroční zpráva 2013

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Výroční zpráva za rok 2013 

 

Výroční zpráva 2012

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva 2011

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

výroční zpráva za 2011

 

Výroční zpráva 2010

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva 2009

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva 2008

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva 2007

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Výroční zpráva za rok 2007

 

Výroční zpráva 2006

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Výroční zpráva za rok 2006

 

 

Výroční zpráva 2005

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Komentář k vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Výroční zpráva za rok 2005

 

Výroční zpráva 2004

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Komentář k vyhodnocení finančního hospodaření

Výroční zpráva za rok 2004

 

Výroční zpráva 2003

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Vědeckovýzkumná činnost

IX. Ediční činnost muzea

X. Členství v odborných komisích a zvláštní ocenění

XI. Ekonomický rozbor

Výroční zpráva 2003 ke stažení.pdf

 

Výroční zpráva 2002

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost OMČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Vědeckovýzkumná činnost

IX. Ediční činnost muzea

X. Členství v odborných komisích a zvláštní ocenění

XI. Ekonomický rozbor

Výroční zpráva 2002 ke stažení.pdf

Výroční zpráva 2001

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost OMČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Vědeckovýzkumná činnost

IX. Ediční činnost muzea

X. Účast na konferencích, práce ve výborech a komisích

XI. Ekonomický rozbor

Výroční zpráva 2001 ke stažení.pdf

/p

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov