KONEČNĚ VE VLASTNÍM! TURNOV NA CESTĚ K REPUBLICE

28.10. - 30.12.2018

Historická výstava připomínající významné výročí vzniku republiky bude na pozadí tzv. velkých dějin prezentovat běžný život v regionu v poslední fázi existence monarchie a první týdny dění v novém státě. Důraz bude kladen na vizuální stránku, kde budou výrazným prvkem velkoformátové fotografie ze života ve městě doprovázené texty, které mají za úkol dovysvětlit a dokreslit představovanou situaci. Součástí připomenutí významného výročí bude cyklus přednášek přibližující vznik republiky v úrovni regionální i celostátní.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v neděli 28. 10. od 16.00 hod.
Výstavní sál / 28. 10. – 30. 12. 2018

Zpět

Aktuální výstavy

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov