Aktuality

ARCHEOLOGOVÉ V DOBĚ KORONAVIROVÉ – DÍL II.

Práce muzejního archeologa je velmi rozmanitá. Hlavní náplní je samozřejmě provádění záchranných archeologických výzkumů ohrožených historických terénů, ať už formou předstihových terénních výzkumů na známých lokalitách nebo takzvanými dohledy nad výkopovými pracemi v souvislosti se všemožnými liniovými stavbami, stavbami rodinných domů, garáží, ČOV nebo objektů komerčních. To je asi ta nejviditelnější část naší práce… Ale zároveň je to i nejmenší díl našich činností, který čítá cca 30% z celkového objemu. Mezi další činnosti náleží ošetření movitých archeologických nálezů, jejich analýzy a následná evidence, zařazení a uložení do muzejní sbírky. Nejde jen o to nálezy jednoduše omýt, ale také je vyfotografovat, popsat přírůstkovým a evidenčním číslem, určit stáří a popsat do evidenční karty (aby toho nebylo málo, tak každých deset let se musí provést kompletní inventura všech sbírkových předmětů…). Významnou součástí naší práce je příprava nálezových zpráv z archeologických výzkumů nebo i pouhých dohledů nad výkopovými pracemi, kde bylo registrováno narušení historických terénů. Nálezová zpráva musí být co možná nejkomplexnější, doplněná o široké spektrum přírodovědných analýz, aby poskytla ucelenou informaci o nálezových okolnostech. Ale to ještě není ani zdaleka konec! Musíme poskytnout data odborné veřejnosti, zpravidla formou nějaké studie a také široké veřejnosti v rámci popularizace oboru archeologie. To jsou výstavy, přednášky, komentované prohlídky exkurze, ale také informace poskytované prostřednictvím médií. 

Nedílnou součástí práce archeologa je vyhledávat nové archeologické lokality a s tím ruku v ruce jde jejich ochrana. Ty nejohroženější, ke kterým v naší pískovcové skalní oblasti Českého ráje patří zejména jeskyně a skalní převisy a skalní hradiště, jsou periodicky navštěvovány a kontrolovány. Jen tak pro ilustraci: minulý měsíc byly zkontrolovány lokality pod Kozákovem a v Klokočských skalách a na začátku listopadu hruboskalské skalní město. Stejná péče je věnována i hradům a tvrzím.

Tak to byl stručný výčet toho, co turnovští archeologové běžně dělají…

Jan Prostředník a Roman Sirovátka

Poznání v mladší době bronzové obohatil nález sekerky s tulejkou a ouškem z polohy Vústra na  k. ú. Olešnice u Turnova.
Úklid zásoby dřeva v Abri pod Pradědem. Oheň totiž zbytečně a hlavně nevratně narušuje povrch skalní stěny.
Zasypané „jamky“ po detektoráři objevené v Novákově peci v masivu Čertovy ruky.
Na přelomu března a dubna letošního roku jsme provedli archeologický dohled při stavbě garáže a rodinného domu v Přepeřích na pozemcích 93/24 a 93/16. Nalezli jsme zde splachový sediment kulturní vrstvy, který obohatil dosavadní poznání o zdejším osídlení zejména v mladší až pozdní době bronzové. Z vrstvy se podařilo získat soubor fragmentů keramiky, mazanice a kamenů.
Archeologické oddělení muzea dlouhodobě spolupracuje a dohlíží na činnost Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, o. s., které provádí opravy a úpravy terénu na Kumburku. Letos v červenci zde proběhlo odtěžení novodobého suťového kužele mezi třetí a čtvrtou branou.

Při poslední evidenci nálezů z hradu Kumburka jsme identifikovali například několik reliéfních typů kachlů z 15. – 16. století. K nejzajímavějším patří motiv tzv. vrhačů vrhcábů. Na ukázce se jedná o motiv, kde jeden z hráčů po tesáku teprve sahá, druhý jej však již bodá do hlavy.


V letošním roce jsme provedli evidenci nálezů předaných spolupracovníkem muzea Tomášem Krámským, který pod záštitou muzea provádí namátkové detektorové průzkumy. První skupinu nálezů získaných při prospekci východně od Hruborohozeckého pivovaru tvoří soubor datovaný do mladší až pozdní doby bronzové, jde o 5 zlomků tyčinkovitých náramků a slitek z bronzu.


Další zajímavý soubor předaných nálezů představují předměty získané u Ondříkovic. Jde o do perly stočený drátek s filigránem datovaný do raného středověku, přeslen, zlomek rámečku knižní vazby, půlkruhové dlátko/škrabku a svazek drátku zdobeného rýhami.
X