Aktuality

Exponát měsíce června – Kuchařská kniha z 18. století

Technicky se vlastně jedná o sešit, který je složený ze 45 napůl přeložených, ručně sešitých listů papíru o velikosti 20 x 16,5 cm, k nimž je dodatečně přišito ještě šest listů. Ve starých knihovních záznamech je tento exemplář datován do 60. let 18. století, avšak nikde není uvedeno, odkud byla tato datace přejata, neboť rukopis sám žádný letopočet neobsahuje. Nicméně na základě paleografického rozboru (typ, tvar písma) jej můžeme obecně datovat do 18. století …

Kuchařská kniha z 18. století
Kuchařská kniha z 18. století
Kuchařská kniha z 18. století
Kuchařská kniha z 18. století
X