Aktuality

NÁRODNÍ SOUTĚŽ GLORIA MUSAEALIS 2019, NOMINACE EXPOZICE HOROLEZECTVÍ Online přenos

Sledujte dnes 6. října od 14.00 hod. online vyhlášení výsledků Národní soutěže Gloria musaealis z Obecního domu v Praze.

https://www.facebook.com/175347512495339/live/
https://youtu.be/JSe8isog96c

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2019

Expozici Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa přihlásilo Muzeum Českého ráje v Turnově do Národní soutěže Gloria musaealis do kategorie Muzejní počin roku za rok 2019 pro výjimečnost svého tématu, rozsahu i zpracování v České republice. Muzejním počinem roku se stávají aktivity muzea, které významně a dlouhodobě zkvalitňují sbírkotvornou činnost, péči o sbírky či služby, které jsou poskytovány veřejnosti. Tato kritéria nová expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa, otevřená 7. září 2019, splňuje do detailu. Výsledkem této rozsáhlé aktivity je významné rozšíření sbírek turnovského muzea o exponáty s lezeckou tématikou. Trojrozměrné exponáty nejsou jediným obohacením muzejních sbírek, několikaletou mravenčí prací v archivech a rozhovory s pamětníky-horolezci a jejich rodinami muzeum získalo unikátní doklady o tradici lezení v Českém ráji s významným přesahem na světové vrcholy. Součástí sbírek se ta staly archiválie i audionahrávky významných horolezců i těch méně známých, všichni tito však jsou mimořádnými osobnostmi, které pomáhají muzejníkům v jejich práci s tématem.

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2019 se uskuteční 6. října 2020 ve 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Doufáme, že se nominace expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa promění v ocenění, které by bylo velkou odměnou za náročnou mnohaletou práci, na jejímž konci je jediná expozice svého druhu v České republice. Už dnes se však expozici dostává velké návštěvnosti a uznání laické i odborné  veřejnosti. A to je odměnou největší.  

Tisková zpráva ke stažení
https://www.muzeum-turnov.cz/wp-content/uploads/2020/08/TZ_HOROLEZECTVI_TURNOV_GLORIA-MUSAEALIS-1.pdf

Expozice Horolezecví – Z Českého ráje na vrcholy světa (interiér expozice) Foto: Matěj Bárta
Expozice Horolezectví (Foto: M. Bárta)
X