Aktuality

GRANTOVÝ PROJEKT “IROP–RESTAUROVÁNÍ” POKRAČUJE

Práce na projektu Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany pokračují.

V současné době probíhají stavební úpravy depozitářů, ve kterých se provádí zefektivnění podmínek pro uložení sbírek, a to jak z hlediska ostrahy, tak i z hlediska ochrany jednotlivých sbírkových fondů. V depozitářích výtvarné ho umění, etnologie, uměleckého řemesla, knihovny a historie probíhají práce na opravách podlah. Předtím ale musela být úložná zařízení, např. výsuvné rošty a obrazy na nich, depozitární skříně, regály a lístkovnice zabaleny do ochranné PVC fólie. Před samotnou penetrací a nátěry byly opraveny rozpraskané betonové podlahy, ve kterých nebyly předchozím dodavatelem udělány dilatační spáry. Tato vysprávka proběhla s použitím epoxydového tmelu, samotné nátěry vodou ředitelným nátěrem, abychom maximálně omezili vliv par běžně používaných syntetických rozpouštědel na povrch sbírkových předmětů. Bezprašnost prostředí v depozitářích zvýší stejné nátěry přístupových chodeb v objektu. V další fázi zkvalitnění a navýšení kapacity úložných prostorů budou ve výše zmíněných depozitářích instalovány nové lístkovnice a další závěsné rošty k uložení obrazů. Současně s těmito pracemi pak probíhají práce spojené s efektivnějším zabezpečením.

X