Uranové minerály České republiky a jejich naleziště 1. část

Uranové minerály České republiky a jejich naleziště 1. část

190,00  -

Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý

Není skladem

Katalogové číslo: 65007-1 Kategorie: ,

Popis

Obsah: Úvod. Stručně z historie uranu a thoria. Radioaktivita minerálů a jejich sběr. Stručná historie uranového hornictví na území Čech a Moravy. Systematika uranových a thoriových minerálů a jejich výskyt v České republice: oxidy a hydroxidy; karbonáty (uhličitany); sulfáty (sírany); fosfáty, arzenáty, vanadáty (fosforečnany, arzeničnany, vanadičnany); silikáty (křemičitany); organolity. Uranové zrudnění v Českém masivu. Předplatformní krystalinické jednotky a zvrásněné paleozoikum (žilná ložiska a výskyty): krušnohorská oblast, západočeská oblast, středočeská oblast, jihočeská oblast, krkonošsko-jizerská oblast a Ještědské pohoří, oblast Orlických a Rychlebských hor, oblast východních Čech a západní Moravy. Limnický permokarbon. Platformní jednotky: svrchní křída, terciér. Stručný slovníček některých geologických termínů. Použitá a doporučená literatura. Rejstřík lokalit. Rejstřík uranových a thoriových minerálů.

Kutná Hora: Kuttna; 2007.

X