Aktuality

Sbírka na podporu ukrajinských muzeí a obnovu jejich sbírek

Turnovské muzeum se připojuje k výzvě Českého výboru ICOM podpořit ochranu a záchranu sbírek muzeí na Ukrajině.

A to nejmenší, co můžeme jako kulturní instituce pro své kolegy na Ukrajině udělat, je sbírka dobrovolného vstupného v rámci Mezinárodního dne muzeí ve středu 18. května (9:00–17:00). Navštivte naše muzeum a dobrovolným vstupným v jakékoli výši přispějte na záchranu a obnovu kulturního dědictví Ukrajiny.

Český výbor ICOM zřídil transparentní účet 123-7121270287/0100, na kterém jsou shromažďovány finanční prostředky na nákup obalového a konzervačního materiálu, ochranných prostředků a dalších potřebných záležitostí pro ukrajinská muzea na pomoc při jejich snaze o ochranu a záchranu sbírek ohrožených válečným konfliktem.

Přispět můžete nejen formou dobrovolného vstupného do mnoha muzeí po celé České republice v rámci Mezinárodního dne muzeí, ale také přímou platbou na účet Českého výboru ICOM prostřednictvím QR kódu. Letáky s QR kódem jsou k dispozici na pokladně nebo webových stránkách muzea.

Vážíme si Vaší pomoci a děkujeme.

X