Výroční zprávy

Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2017

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2017
Fotopříloha Zprávy o činnosti za rok 2017


Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2016

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2016
Fotopříloha Zprávy o činnosti 2016


 

Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2015

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2015


 

Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2014

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2014


 

Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2013

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2013 


Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2012

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2012


Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2011

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2011


Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2010

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2010


Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2009

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2009


Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2008

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2008


Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2007

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2007


Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2006

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2006


 

Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2005

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Komentář k vyhodnocení finančního hospodaření

XI. Provoz vedlejší činnosti muzea

Zpráva o činnosti za rok 2005


Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2004

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Muzejní knihovna

IX. Vědeckovýzkumná činnost

X. Komentář k vyhodnocení finančního hospodaření

Zpráva o činnosti za rok 2004


Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2003

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost MČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Vědeckovýzkumná činnost

IX. Ediční činnost muzea

X. Členství v odborných komisích a zvláštní ocenění

XI. Ekonomický rozbor

Zpráva o činnosti za rok 2003


Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2002

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost OMČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Vědeckovýzkumná činnost

IX. Ediční činnost muzea

X. Členství v odborných komisích a zvláštní ocenění

XI. Ekonomický rozbor

Zpráva o činnosti za rok 2002


Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2001

Obsah

I. Budovy muzea

II. Expozice

III. Výstavní činnost OMČR

IV. Návštěvníci expozic a výstav

V. Kulturně výchovné akce

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

VII. Sbírky, dokumentace, odborná činnost

VIII. Vědeckovýzkumná činnost

IX. Ediční činnost muzea

X. Účast na konferencích, práce ve výborech a komisích

XI. Ekonomický rozbor

Zpráva o činnosti za rok 2001

X