Expositionen

ÖFFNUNGSZEITEN

täglich außer Montag:

Mai – September:
9.00 – 17.00 Uhr

Oktober – April:
9.00 – 16.00 Uhr

Kontakt

Tel: +420 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

Bergsteiger exposition

EXPOZICI HOROLEZECTVÍ Z ČESKÉHO RÁJE NA VRCHOLY SVĚTA OTEVÍRÁME JIŽ 7. ZÁŘÍ 2019!

Realizace horolezecké expozice březen 2017 – září  2019

V Muzeu Českého ráje již několik let pracujeme na přípravách nové části našich expozic – muzea horolezectví v Českém ráji. Poptávka po vzniku expozice zaměřené na typický sport Českého ráje – horolezectví – se objevuje již desítky let. Od první myšlenky jsme urazili velký kus cesty. Proběhly desítky jednání, hledali se partneři, vymýšlela se podoba expozice, zajišťovala se podpora na nutných místech, sháněly se informace a materiály pro náplň muzea. Za desítkami lidí jsou tisíce hodin práce a výsledky se pomalu rýsují.

Partnerem v projektu nám je město Bad Schandau, kolébka pískovcového lezectví, ve kterém se chystá vznik menší horolezecké expozice, několika horolezeckých akcí a v budoucnu výstavba celého horolezeckého muzea. Na přípravě obou částí projektu se podílíme společně s místními odborníky.

Výstavba stálé horolezecké expozice byla zahájena na jaře roku 2017.

Projekt výstavby horolezecké expozice nazvaný Pro horolezce neexistují hranice / Für die Bergsteiger gibt es keine Grenzen byl podpořen v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Číslo projektu: 100268705

Náklady na výstavbu Expozice horolezectví a doprovodné aktivity dosahují částky 45 milionů korun, dotace Evropské unie činí 85 % všech výdajů.

BERGSTEIGENEXPOSITION

Realisation der Exposition des  Bergsteigens März 2017 – Juni 2019

Im Museum des Böhmischen Paradieses arbeiten wir schon einige Jahre auf den Vorbereitungen  eines neuen Teiles unserer Expositionen – Museum des Felsenkletterns im Böhmischen Paradies. Jahrzehnte schon besteht Anfrage nach der Entstehung der Exposition, die auf den typischen Sport im Böhmischen Paradies – Felsenklettern – gezielt sein sollte. Seit der ersten Idee haben wir schon ein großes Stück des Weges  zurückgelegt. Zehner von Verhandlungen verliefen, man hat Partner gesucht, über die Form der Exposition nachgedacht, auf verschiedenen Stellen die Unterstützung gesichert, Informationen und Materialien für den Inhalt des Museums gesucht. Hinter der Arbeit von Zehnern Personen gibt es Tausende Arbeitsstunden und langsam  zeigen sich die Ergebnisse.

Die Stadt Bad Schandau, Wiegenstätte des Sandsteinfelsenkletterns, ist unser Projektpartner. Dort arbeitet man auf der Entstehung einer kleineren Exposition des Felsenkletterns und, in der Zukunft,  auf dem Aufbau eines ganzen Bergsteigenmuseums. An der Vorbereitung von beiden Teilen des Projekts beteiligen wir uns zusammen mit dortigen  Fachleuten.

Der Ausbau ständiger Bergsteigenexposition wurde im Frühling des Jahres 2017 angefangen, und nach zwei Jahren – im Sommer 2019 – wird diese eröffnet werden.

Projekt des Ausbaues  der Bergsteigenexposition unter dem Namen Für die Bergsteiger gibt es keine Grenzen wurde im  Programm der Mitarbeit für Unterstützung der Mitarbeit der grenzüberschreitenden Mitarbeit 2014-2020 zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen unterstützt. Projektnummer: 100268705

X