Expozice

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

Horolezectví

Loga projektu expozice Horolezectví – Logo Evropské unie a Pro horolezce neexistují hranice
Projektová loga

Gloria musaealis 2019 Muzejní počin roku – Expozice Horolezectví

EXPOZICE HOROLEZECTVÍ – Z ČESKÉHO RÁJE NA VRCHOLY SVĚTA
ZÍSKALA CENU GLORIA MUSAEALIS 2019 ZA MUZEJNÍ POČIN ROKU

V úterý 6. října 2020 se od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze uskutečnilo vyhlášení výsledků XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, kterou od roku 2002 vyhlašuje Asociace muzeí a galerií České republiky společně s Ministerstvem kultury ČR. Cílem soutěže je upozornit veřejnost na přínos muzeí ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. Soutěží se ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Muzeum Českého ráje v Turnově se se svou novou stálou expozicí Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa zúčastnilo v kategorii Muzejní počin roku, ve které se mu podařilo získat nejvyšší ocenění v dané kategorii, jímž je Cena Gloria musaealis. Ocenění si na podiu ve Smetanově síni Obecního domu v Praze převzali z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka a radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovní ruch Hany Třeštíkové ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová a spoluautor expozice David Marek.
„Ocenění Gloria musaealis je pro nás velmi významným oceněním, které je výsledkem hodnocení odborné komise složené z kurátorů a odborníků z významných paměťových institucí z celé České republiky. Gloria musaealis je velkou odměnou za náročnou mnohaletou práci muzejníků na expozici horolezectví, která je svým tématem i rozsahem v České republice opravdu jedinečná. Velmi si této ceny vážíme a věříme, že expozice bude pro své návštěvníky stále atraktivním cílem“, dodává Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea a autorka ideového záměru oceněné expozice.

Do nejužšího finále soutěže se spolu s turnovským muzeem dostaly další tři projekty: Městské muzeum a galerie Hořice za projekt „Rekonstrukce muzea a nová expozice Od kamene k soše“; Národní zemědělské muzeum za projekt „Modernizace areálu ve Valticích a nové expozice“ a Muzeum města Brna za projekt „Baron Trenck: Nová tvář legendy“.

Podobně jako v předchozích letech se ceremoniál nesl v duchu divácky atraktivní koncepce zahrnující ideu prezentovat pokaždé jiný typ muzejní instituce či události. Na scéně bylo tentokrát připomenuto 30. výročí vzniku AMG jako největšího profesního svazu muzejních organizací a osob činných v oboru muzejnictví, který působí v České republice od roku 1990. 

Přebírání ceny Gloria musaealis 2019 za Muzejní počin roku za Expozici Horolezectví, zleva David Marek, spoluautor expozice, Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea, Jan Prostředník, zástupce ředitelky (Obecní dům v Praze) 6. října 2020
Zástupci muzea přebírají cenu Gloria musaealis 2019

 

 

Gloria musaealis 2019 Muzejní počin roku – Expozice HorolezectvíGloria musaealis 2019 Muzejní počin roku – Expozice Horolezectví

 

 

 

 

 

 
Gloria musaealis 2019 Muzejní počin roku – Expozice Horolezectví

Tiskové zprávy ke stažení:

TZ_HOROLEZECKÁ EXPOZICE_VÍTĚZ GLORIA MUSAEALIS
TZ_GM novinky_PO_2019
TZ_GM_PO_2019_aktual
TZ_vysledky souhrn_PO_2019
TZ_vysledky_PO_2019

 TZ_EXPOZICE HOROLEZECTVI_GLORIA MUSAEALIS_2019

EXPOZICE HOROLEZECTVÍ – Z ČESKÉHO RÁJE NA VRCHOLY SVĚTA

Krajina Českého ráje je plná přírodních i historických krás a je příznačné, že právě zde byla v roce 1955 vyhlášena, jako první v Československu, Chráněná krajinná oblast. Najdeme zde řadu větších a menších skalních měst i samostatně stojící skály, a také proto se náš region stal jedním z center pískovcového lezení v Evropě. Míří sem každoročně tisíce turistů a lezců z celého světa. Nejen pro tyto návštěvníky byla v roce 2019 v Muzeu Českého ráje v Turnově dokončena realizace nové horolezecké expozice s názvem Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa.

V rámci realizace expozice prošla zásadní rekonstrukcí budova bývalé galerie muzea a prostor se rozšířil o další podlaží. Novou tvář získalo také atrium muzea nově přizpůsobené ke konání kulturních akcí. To vše podle projektu MgA. Ondřeje Toboly a MgA. Radima Babáka z Ateliéru Hipposdesign Praha, za spolupráce s Ing. arch. Zdeňkem Slámou. Architekti se nerozhodli pro prvoplánovou instalaci imitací skal, představujících blízká skalní města, ale šli opačným směrem. Oproti přírodě je architektura expozice striktně černobílá, podlahy a stěny jsou lámány do různých úhlů polygonální struktury, ale vše s cílem evokovat pocit pohybu ve skalách a soutěskách. V interiéru proto nenajdeme jediné rovné místo – ve skalách také není. Návštěvníci zůstávají při pohybu v expozici ve střehu, každým krokem si musí uvědomovat, že cesta není rovná, je klikatá a často se láme.
Horolezecká expozice je rozdělena do tří základních částí. V úvodu je představeno horolezectví jako fenomén, který se vymanil z nezbytných životních potřeb člověka; jako něco, co se nemusí, ale chce. V další části návštěvníci zjistí, že existuje spousta stylů a způsobů, jak ve skalách dosáhnout svých cílů a třetí část tvoří jádro celé expozice, protože se věnuje více než stoletému příběhu lezení v Českém ráji.

Nová třípodlažní budova expozice vznikla na místě bývalé galerie. Z původních prostor zůstala jen její obvodová stěna, kde je již více než 40 let instalován obraz výjimečných rozměrů Bitva pod Hrubou Skálou (10 x 8,5 m). Ten byl ponechán na místě, a nejenže se stal součástí expozice, ale byl do ní i aktivně zapojen. Expozice propojuje klasické výstavní přístupy s nejmodernějšími technologiemi. Pomocí videomappingu jsou rozpohybováni lezci na stěnách či ožívá rozměrný obraz Mikoláše Alše. Děti mají k dispozici via ferratu nebo zastávky s horolezeckými uzly. Obsahově doplňuje expozici velká interaktivní obrazovka, která expoziční texty výrazně rozšiřuje a nabízí doplňující informace k představovanému tématu. Za zmínku stojí databáze prvolezců Českého ráje, obsahující více než 15000 jmen, v nichž návštěvníci rádi hledají a nacházejí sebe, rodinné příslušníky nebo své známé. Horolezecká expozice má dva základní cíle, a to informační a popularizační. Obsahuje dostatečné množství informací, které poskytnou ucelený přehled o historii pískovcového lezení a o vývoji vybavení či lezecké technice. Cílovými návštěvníky expozice jsou nejen horolezci-sportovci, kteří každoročně do Českého ráje přijíždí, ale i turistická veřejnost a samozřejmě místní obyvatelé.

Vzdáleně podobné projekty najdeme sice v Mnichově, Bernu nebo v rakouském Spital am Pyhrn. Všechny se však věnují vysokohorskému horolezectví – alpinismu. Expozice pískovcového lezení v Muzeu Českého ráje v Turnově je tedy v tomto ohledu skutečně jedinečná. Návštěvníkům představuje výrazný sportovní fenomén, s jehož historií se nemají možnost v jiné paměťové instituci u nás seznámit. 

Výsledkem rozsáhlé sbírkotvorné a badatelské aktivity je nejenom tato mimořádná expozice, ale především také významné rozšíření sbírek turnovského muzea o exponáty s lezeckou tématikou. Trojrozměrné exponáty však nejsou jediným obohacením muzejních sbírek, několikaletou mravenčí prací v archivech a rozhovory s pamětníky-horolezci a jejich rodinami muzeum získalo unikátní doklady o tradici lezení v Českém ráji s významným přesahem na světové vrcholy. Součástí sbírek se tak staly archiválie i audionahrávky světově uznávaných horolezců, ale i těch méně známých, všichni tito však jsou mimořádnými osobnostmi, které pomáhají muzejníkům v jejich práci s tématem a jsou cenným zdrojem pro další badatelskou práci.

 

Projekt výstavby horolezecké expozice nazvaný Pro horolezce neexistují hranice byl podpořen v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.  Turnovské muzeum projekt řešilo se saským partnerem – městem Bad Schandau, kde vznikla menší, ale informačně nabitá expozice Lezecké světy v Labských pískovcích. Vedoucím partnerem celého projektu byl Liberecký kraj jako zřizovatel Muzea Českého ráje v Turnově.

Projekt byl zahájen v roce 2016 a skončil ke konci roku 2019. Celkové náklady projektu na české straně překročily 40 milionů korun. Po celou dobu projektu probíhaly, kromě téměř úplné demolice původní budovy muzejní galerie a její přestavby na novou expozici, také akce související s tématem, a to na obou stranách hranice. Konaly se festivaly, soutěže v boulderingu, výstavy a výlety za horolezeckými cíli. 

Realizaci nové stálé expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa finančně podpořil Liberecký kraj.

 

BERGSTEIGENEXPOSITION

Realisation der Exposition des  Bergsteigens März 2017 – Juni 2019

Im Museum des Böhmischen Paradieses arbeiten wir schon einige Jahre auf den Vorbereitungen  eines neuen Teiles unserer Expositionen – Museum des Felsenkletterns im Böhmischen Paradies. Jahrzehnte schon besteht Anfrage nach der Entstehung der Exposition, die auf den typischen Sport im Böhmischen Paradies – Felsenklettern – gezielt sein sollte. Seit der ersten Idee haben wir schon ein großes Stück des Weges  zurückgelegt. Zehner von Verhandlungen verliefen, man hat Partner gesucht, über die Form der Exposition nachgedacht, auf verschiedenen Stellen die Unterstützung gesichert, Informationen und Materialien für den Inhalt des Museums gesucht. Hinter der Arbeit von Zehnern Personen gibt es Tausende Arbeitsstunden und langsam  zeigen sich die Ergebnisse.

Die Stadt Bad Schandau, Wiegenstätte des Sandsteinfelsenkletterns, ist unser Projektpartner. Dort arbeitet man auf der Entstehung einer kleineren Exposition des Felsenkletterns und, in der Zukunft,  auf dem Aufbau eines ganzen Bergsteigenmuseums. An der Vorbereitung von beiden Teilen des Projekts beteiligen wir uns zusammen mit dortigen  Fachleuten.

Der Ausbau ständiger Bergsteigenexposition wurde im Frühling des Jahres 2017 angefangen, und nach zwei Jahren – im Sommer 2019 – wird diese eröffnet werden.

Projekt des Ausbaues  der Bergsteigenexposition unter dem Namen Für die Bergsteiger gibt es keine Grenzen wurde im  Programm der Mitarbeit für Unterstützung der Mitarbeit der grenzüberschreitenden Mitarbeit 2014-2020 zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen unterstützt. Projektnummer: 100268705

HOROLEZECTVÍ – Z ČESKÉHO RÁJE NA VRHOLY SVĚTA

Horolezecké weby

Propagační materiály k horolezecké expozici ke stažení zde:

Horolezecký průvodce

Horolezecký slovníček

Informační leták

Průvodce po expozici

 

 

X