Expozice

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

Horolezectví

EXPOZICE HOROLEZECTVÍ – Z ČESKÉHO RÁJE NA VRCHOLY SVĚTA

V září 2019 jsme otevřeli novou stálou expozici Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa. Expozice vznikla v rámci projektu Pro horolezce neexistují hranice / Für die Bergsteiger gibt es keine Grenzen, který byl podpořen Evropskou unií v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Partnerem v projektu nám bylo město Bad Schandau v nedalekém Sasku, kde vznikla menší, ale informačně nabitá expozice Lezecké světy v Labských pískovcích. Vedoucím partnerem celého projektu byl Liberecký kraj jako zřizovatel Muzea Českého ráje v Turnově.

Projekt byl zahájen v roce 2016 a skončil ke konci roku 2019. Celkové náklady projektu na české straně překročily 40 milionů korun. Po celou dobu projektu probíhaly, kromě téměř úplné demolice původní budovy muzejní galerie a její přestavby na novou expozici, také akce související s tématem, a to na obou stranách hranice. Konaly se festivaly, soutěže v boulderingu, výstavy a výlety za horolezeckými cíli. 

Realizaci nové stálé expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa finančně podpořil Liberecký kraj.

 

BERGSTEIGENEXPOSITION

Realisation der Exposition des  Bergsteigens März 2017 – Juni 2019

Im Museum des Böhmischen Paradieses arbeiten wir schon einige Jahre auf den Vorbereitungen  eines neuen Teiles unserer Expositionen – Museum des Felsenkletterns im Böhmischen Paradies. Jahrzehnte schon besteht Anfrage nach der Entstehung der Exposition, die auf den typischen Sport im Böhmischen Paradies – Felsenklettern – gezielt sein sollte. Seit der ersten Idee haben wir schon ein großes Stück des Weges  zurückgelegt. Zehner von Verhandlungen verliefen, man hat Partner gesucht, über die Form der Exposition nachgedacht, auf verschiedenen Stellen die Unterstützung gesichert, Informationen und Materialien für den Inhalt des Museums gesucht. Hinter der Arbeit von Zehnern Personen gibt es Tausende Arbeitsstunden und langsam  zeigen sich die Ergebnisse.

Die Stadt Bad Schandau, Wiegenstätte des Sandsteinfelsenkletterns, ist unser Projektpartner. Dort arbeitet man auf der Entstehung einer kleineren Exposition des Felsenkletterns und, in der Zukunft,  auf dem Aufbau eines ganzen Bergsteigenmuseums. An der Vorbereitung von beiden Teilen des Projekts beteiligen wir uns zusammen mit dortigen  Fachleuten.

Der Ausbau ständiger Bergsteigenexposition wurde im Frühling des Jahres 2017 angefangen, und nach zwei Jahren – im Sommer 2019 – wird diese eröffnet werden.

Projekt des Ausbaues  der Bergsteigenexposition unter dem Namen Für die Bergsteiger gibt es keine Grenzen wurde im  Programm der Mitarbeit für Unterstützung der Mitarbeit der grenzüberschreitenden Mitarbeit 2014-2020 zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen unterstützt. Projektnummer: 100268705

HOROLEZECTVÍ – Z ČESKÉHO RÁJE NA VRHOLY SVĚTA

Horolezecké weby

7. 9. Slavnostní otevření expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa

14.00 hod. Slavnostní otevření expozice
15.00 – 19.00 hod. Komentované prohlídky expozice

Propagační materiály k horolezecké expozici ke stažení zde:

Horolezecký průvodce

Horolezecký slovníček

Informační leták

Průvodce po expozici

 

 

X