Akce

Adresa

Dlaskův statek
Dolánky 12
511 01 Turnov

Kontakt

Tel: 481 322 954
(Dlaskův statek)
Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz
(Muzeum Českého ráje)

Velikonoce na Dlaskově statku

16.04.2022

Velikonoce na Dlaskově statku

Velikonoce – svátky obnovy života v období přechodu zimy v jarní období. Jejich oslava se formovala v symbióze rolnických tradic nového hospodářského roku a křesťanského obrazu Ukřižování Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání. Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období. Vrcholí
ve Svatém týdnu, kterému říkáme Pašijový nebo Velký. Začíná Květnou nedělí a vrcholí Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Božím hodem velikonočním a Červeným pondělkem, který je spojen s pomlázkou.  V tradiční lidové kultuře jsou tyto dny spojeny s řadou obyčejů, které mají především očistný, ochranný a blahonosný charakter.  Důležitou roli v těchto obyčejích, jejichž kořeny najdeme v dobách pohanských, hraje voda, oheň, zeleň a koleda. Na Bílou sobotu, kterou končí postní předvelikonoční období, připravilo Muzeum Českého ráje v Turnově na Dlaskově statku tradiční akci, přibližující návštěvníkům výroční obyčeje a zvyky jarního novoročí. Bílá sobota byla dnem svěcení ohně, od kterého hospodyně zapalovaly „nový oheň“ v kamnech, na kterých připravovaly všechny pokrmy, které přišly na stůl o Božím hodu Velikonočním. Z oharků ohně se pro ochranu následující úrody dělaly křížky kolem polí, popelem se sypaly louky, ohořelá dřívka se strkala za trám, aby se domu vyhnul oheň. Některé z těchto obyčejů, spojených s velikonočním i předvelikonočním obdobím, si návštěvníci připomenou v nové stálé expozici „Na statku od jara do zimy – Tradiční zemědělství a agrární obyčeje v Pojizeří“, která bude 16. dubna slavnostně otevřena. Tradiční součástí programu bude vynášení Smrti neboli Smrtky do Jizery. Děti s ní tradičně o páté postní neděli – Smrtné – putovaly k nejbližšímu potoku či řece, do které ji hodily, nebo ji upálily. Mařena – smrtka, symbolizovala zimu, a proto musela ze stavení pryč. Její figurína se zhotovovala ze dřevěné hole, obalené slámou. Oblékala se do dívčí košile, ozdobené fábory, věnci, papírovými květinami a korály z bílých vyfouknutých vajec a šnečích ulit. Poté, co byla Mařena utopena, průvod dětí zpívajících „Nesem vám nový líto a dobrou novinu, pantatínku, paňmaminko, utonuli jsme zimu“ se do vsi vrátil s tzv. Lítem. Pletlo se z jívových ratolestí, které se ozdobily bílými a barevnými vajíčky, řetězy, ptáčky z těsta nebo holubičkami z vejdunků. Spolu s folklórním souborem Nisanka z Jablonce nad Nisou budete mít i vy možnost „Mařenu“ ze statku vynést, utopit, a přivítat tak jaro.

Doprovodný program:
10:00   Loutkové divadlo Kozlík – Perníková chaloupka
10:30   O nejslavnějším z mrtvýchvstání (pašijová hra Tomáše Vůjtka), Dobrovolní ochotníci z Malé Skály, Semil a Turnova
11:30    Folklórní soubory Nisanka a Malá Nisanka (Jablonec nad Nisou)
12:30   Vynášení Smrtky do Jizery
13:00   Domažlická dudácká muzika (Domažlice)
13:45   Loutkové divadlo Kozlík – O neposlušných kůzlátkách
14:45   Cimbálová muzika Pazúr (Valašsko)
15:45   Jarret – folkrocková skupina (Liberec)

Chybět nebude řemeslná dílna pro děti (pečení velikonočního ptáčka, pletení pomlázky, výroba jarních radostí ad.). Ttradiční řemeslný jarmark a občerstvení.

Vstupné: dospělí 80 / děti 50 Kč

 

 

X