Červen/Červenec – Top exponát

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Červen/Červenec – Top exponát

ČESKÝ GRANÁT 

Největší český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct se zaslouženě stává exponátem měsíce června.
Můžete ho spatřit ve stálé mineralogické expozici.
Tento mimořádný oválný výbrus pyropu – českého granátu získalo naše muzeum v létě roku 2016. Výbrus je opatřen cedulkou, která obsahuje znalecký posudek a razítko RNDr. Jiřího Kouřimského, CSc. a dokazuje tak, že kámen pochází z Českého středohoří. To by ostatně nebylo až tak zajímavé, kdyby broušený kámen se svými rozměry 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotností 1,711 ct. nepatřil k největším broušeným českým granátům vůbec.
 
Příběh tohoto výjimečného českého granátu představí geolog Jan Bubal, správce sbírky geologie a mineralogie turnovského muzea:
„Dárcem kamene je rodák z Turnova, kterému granát zakoupil jeho otec, když mu bylo 16-18 let (tedy v letech 1964-1966) z pozůstalosti sběratele pocházejícího z Lomnice nad Popelkou (jeho jméno je bohužel již zapomenuto). Paní jim ukázala část tehdy ještě velké sbírky, z nichž nejvíce je zaujalo velké množství broušených českých granátů, které vysypala na stůl. Kvůli omezeným finančním zdrojům jich vybrali pět nebo šest, z nichž tento byl největší. Na vysoké škole objevil pan dárce v pražském antikvariátu Katalog sbírky broušených drahých kamenů Národního muzea v Praze a zjistil, že české granáty v jejich sbírkách nedosahují velikosti tohoto výjimečného kusu. Odnesl ho do muzea panu RNDr. Kouřimskému, CSc., aby se ujistil, že se skutečně jedná o český granát. Pan Kouřimský ochotně a nepříliš draze napsal posudek, že se jedná o kámen z klasické oblasti Českého středohoří. Tento posudek je u kamene dosud přiložen.
Doktor Kouřimský však ještě v té době nemohl disponovat žádným přístrojovým vybavením, se kterým by mohl s jistotou určit, že se jedná o český granát. Ani dnes není jednoduché původ pyropů určit, natož před padesáti lety. V roce 2018 jsem vzal kámen do laboratoře k RNDr. Jaroslavu Hyršlovi, našemu přednímu a světoznámému gemologovi, který např. prováděl gemologický výzkum korunovačních klenotů a mimochodem vyvinul systém metod, kterými jde s téměř stoprocentní jistotou určit, zda se jedná o český granát či nikoliv. Na základě metod určení indexu lomu, viditelného a Ramanova spektra, studii inkluzí a porovnáním s celosvětovou databází jsme mohli konstatovat, že se skutečně jedná o český granát. Určit, z jaké lokality granát pochází, je mnohem těžší, ale dle pozorovaného uspořádání některých inkluzí kámen pochází nejspíš z ložiska v severovýchodních Čechách (konkrétní lokalitu je určit složité; Vestřev?); méně pravděpodobná se nabízí varianta, že pochází z Českého středohoří. Výsledek výzkumu byl překvapivý, zároveň z něho dělá opravdu výjimečný kámen, který se stal ozdobou naši sbírky broušených kamenů. Většina velkých českých granátů totiž pochází z Českého středohoří, protože tam již od středověku probíhá těžba. Dosud největší český granát, který jsem měl možnost spatřit na vlastní oči, bylo surové zrno o průměru 12 mm; broušený kámen ve tvaru kulatého briliantu o velikosti 10 mm. Oba kameny pochází z Českého středohoří a nachází se v soukromých sbírkách. Největší známý broušený český granát z Podkrkonoší můžete spatřit v expozici mineralogie a geologie našeho muzea.”
Cedulka se znaleckým posudkem
Český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct
Český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct
Český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct
Certifikát (2. strana)
Certifikát (1. strana)
X