Nabídka přednášek

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Nabídka přednášek

Nabídka přednášek v podání odborných pracovníků muzea:

PhDr. Vladimíra Jakouběová, etnografie

  • Proměny lidové architektury v Pojizeří
  • Lidová strava v Pojizeří
  • J. V. Scheybal – etmograf, kreslíř a sběratel
  • Výroční obyčeje v Pojizeří – Masopust, Velikonoce, Máje, Letnice, Posvícení, Dušičky, Advent a Vánoce
  • Podomácká výroba v Pojizeří

PhDr. Jan Prostředník, PhD., archeologie

  • Nové archeologické výzkumy v jeskyních a skalních dutinách v Českém ráji

PhDr. Jiří Zoul Sajbt, historie

  • Bitva u Turnov 1468 v souvislostech vlády Jiřího z Poděbrad 
  • Turnov ve středověku a raném novověku 
  • Symbolika a vnímání světa ve středověku
  • Stravování ve středověku 
X