Květen – Top exponát

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Květen – Top exponát

Bronzový křížek typu enkolpion z kostela sv. Jana Křtitele z Nudvojovic

Při archeologickém výzkumu, který se uskutečnil v rámci stavebních úprav v interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Turnově – Nudvojovicích na přelomu let 2001 a 2002, byl přímo pod podlahou nalezen dutý bronzový dvojdílný křížek. Ležel se v zásypové vrstvě nad nejmladšími hroby z poloviny 15. století. Jde o náprsní ostatkový (pektorální) kříž typu enkolpion nošený knězem.

Na našem území bylo dosud nalezeno 17 podobných ostatkových křížků, které se do Čech dostaly jako import z území Kyjevské Rusi nebo z Byzance. Zde byly tyto křížky vyráběny od 11. do 13. století.

Jde o bronzový, litý dvojdílný křížek zdobený po obou stranách poměrně vysokým reliéfem (šířka 58 mm, výška 87 mm).  Přední část křížku zdobí reliéfní postava Krista, nad jeho hlavou po stranách kříže doprovázejí výjev nebeská tělesa – Slunce a Luna. Pod Kristovými pažemi po obou stranách kříže vystupuje nečitelný nápis. Medailony na koncích ramen kříže vyplňují reliéfní poprsí světců (nimby) doplněná nečitelnými nápisy. Středem kompozice druhé části enkolpia je stojící postava s aureolou a v prosebném gestu, oděná do dlouhého šatu se širokými rukávy – pravděpodobně Panna Marie. Medailony na koncích ramen vyplňují poprsí světců s nápisy: nahoře ПETROS (PETROS), dolní nápis nečitelný, vlevo ÑOSMA ([KH]OSMA), vpravo ДAMA[H] (DAME[N].

Nudvojovický křížek lze poměrně dobře datovat a také určit místo jeho výroby. Početná skupina křížků tohoto typu se totiž nalezla ve východním Polsku v okolí Přemyšle a Čermna. Jde o nejmladší křížky typu enkolpion vyráběné před polovinou 13. století. Velmi pravděpodobně se zde totiž nacházela kovolitecká dílna provozovaná řemeslníky, kteří sem utekli z Kyjeva před vpádem Tatarů v roce 1241. Nudvojovický křížek byl užíván po poměrně dlouhý čas, o čemž svědčí nepříliš šetrná oprava železným hřebem…

Velmi zajímavá je otázka kdy a jak došlo k jeho „archeologizaci“ (=uložení do země). Jde o předmět jednoduše ztracený? Nebo s ním byl kněz pohřben a při následném uložení dalšího zemřelého pod podlahu kostela byl hrob narušen?

Na tyto otázky již bohužel nejsme schopni odpovědět.

Bronzový křížek typu enkolpion z kostela sv. Jana Křtitele z Nudvojovic
Bronzový křížek typu enkolpion z kostela sv. Jana Křtitele z Nudvojovic
Kostel sv. jana Křtitele v Nudvojovicích
Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
X