Únor – Top exponát

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Únor – Top exponát

BUSTA MALÉHO DĚVČÁTKA

Antonín Karč: Dcera Miroslava, bronz, černý mramor, 1920-21
inv. č. U 4480

Letos si připomínáme 140 let od založení odborné školy pro broušení a zasazování drahokamů, dnešní SUPŠ a VOŠ v Turnově, ale také 145 let od narození jejího profesora a v pořadí třetího ředitele Antonína Karče (1879-1952). Všestranný Karč byl ale nejen dobrým ředitelem, pod jehož vedením dosáhla škola největších úspěchů na mezinárodním poli, ale také výborným designérem, sochařem, cizelérem, malířem a kreslířem. S jeho bohatou uměleckou pozůstalostí získalo Muzeum Českého ráje soubor tepaných šperků, olejomalby, kresby i sochařská díla včetně této komorní bronzové busty, portrétu jeho druhé dcery Miroslavy (1919-1996). Karčem vymodelovaná hlava malého děvčátka byla patrně odlita v proslulé pražské dílně Franty Anýže, s nímž se Karč od studií na pražské Umprum přátelil a spolupracoval, a poté Karčem mistrovsky vycizelována. Cizelér může výrazně ovlivnit výsledek sochařovy práce, tím, jak citlivě dokáže očistit hrubý odlitek z pískové formy, zaretušovat případné vady z procesu odlévání, sjednotit celý povrch a také charakterizovat zobrazený materiál. V tomto případě Karč pozoruhodně odlišil jemnou dětskou pleť od hrubší textilní struktury krajkového čepečku. 

Exponát vystaven v turnovském muzeu do 29. února 2024.

Antonín Karč: autoportrét
Antonín Karč: autoportrét

Antonín Karč: Busta malého děvčátka

X