Leden – Top exponát

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Leden – Top exponát

JASPISOVÝ PĚSTNÍ KLÍN Z ČESKÉHO DUBU

A začneme vůbec nejstarším výrobkem lidských rukou, nebo spíše rukou našeho dávného předchůdce. Jde o primitivní, ale velmi účinný nástroj, pěstní klín, pro jehož výrobu byl poprvé v dějinách použit drahý kámen – jaspis. Nalezl se při záchranném archeologickém výzkumu v Českém Dubu v roce 2003 při hloubení výkopu pro kanalizaci přímo na náměstí Bedřicha Smetany. Spolu s dvěma dalšími drobnými kamennými klínky z jaspisu a achátu v podstatě zpevňovaly základový trám dřevěné konstrukce pozdně středověkého haltýře. Šlo o jednoduchou „ledničku“, kde byly potraviny chlazeny protékající vodou.

Jaspisový pěstní klín i dva další drobné kamenné nástroje náležejí do kultury acheuléen a vyrobil je ve starším paleolitu cca před 300 000 lety Homo erectus (člověk vzpřímený) nebo Homo heidelbergensis (člověk heidelberský), předchůdce neandrtálce.

Jde o skutečně unikátní soubor kamenných nástrojů vyrobených z drahých kamenů, navíc místního původu. Jaspisy pocházejí z dodnes existujícího výchozu na Ještědu a achát nejspíše od Frýdštejna. Kamenné nástroje se sice nalezly v druhotném uložení, ale je zřejmé, že musely být vykopány z jílové vrstvy v nevelké vzdálenosti od jejich místa nálezu. Na výrazné českodubské ostrožně nad Ještědkou a Rašovkou se před 300 tisíci lety zřejmě nacházela pozorovatelna lovců.

Na závěr shrneme všechna důležitá fakta:

  • jde o vůbec nejstarší artefakty, tedy záměrně vyrobené předměty = nástroje z území Libereckého kraje;
  • jako surovina k jejich výrobě byly použity drahé kameny – jaspis a achát;
  • pěstní klín zcela evidentně používal levoruký Homo erectus nebo Homo heidelbergensis, a je to tudíž vůbec nejstarší doklad leváka na celém našem území!
Jaspisový pěstní klín
Jaspisový pěstní klín
Fotky z výzkumu
Fotky z výzkumu
Indikační skica s haltyri a klínem
Indikační skica s haltyri a klínem
Řezy a půdorysy
Řezy a půdorysy
Místo nálezu-letecká mapa
Místo nálezu-letecká mapa

X