Leden – Top exponát

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Leden – Top exponát

KATALOG PRAEHISTORICKÉ ARCHEOLOGIE

V muzeích s archeologickými odděleními dlouhodobě probíhá systematická evidence archeologických nálezů, která se v posledních třech desetiletích posunula do digitálního záznamu. V případě turnovského muzea je prvotní evidence archeologických nálezů spojena s prof. Janem Filipem, rodákem z nedalekých Chocnějovic. Ten založil roku 1942 Katalog praehistorické archeologie, do něhož zapisoval Josef Varcl a později také Lumír Jisl. Představen je jak tento unikátní katalog ve dvou svazcích, tak i ukázky podoby zápisů.
Exponát můžete vidět a dozvědět se o něm více do 31. ledna v turnovském muzeu.
 
Katalog praehistorické archeologie Katalog praehistorické archeologie
 
X