Duben – Top exponát

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Duben – Top exponát

FORMA NA POTISK LÁTKY

Tato forma na potisk na látky je součástí unikátního souboru čítajícího celkem 338 předmětů, které byly nalezeny na půdě starého domu na Českodubsku. Jedná se o hotové formy, polotovary, nákresy a nářadí pocházející z dílny řezbáře forem.  Konkrétně jde o 65 hotových forem, více než sto polotovarů v různých fázích dokončení, 31 nákresů vzorů, a více než 200 kusů nářadí, z nich většinu tvoří drobná ostrá dlátka, jimiž se složité vzory na formách vyřezávaly.

Forma je vyrobená ze tří dřevěných, křížem přes sebe přelepených desek. Tato kompozice zabraňuje zkroucení dřeva. Vrchní vrstva je z měkčího smrkového dřeva, do které je vytesána rukojeť pro uchopení formy – tzv. grift. Dvě spodní vrstvy jsou vytvořeny ze dřeva hruškového, které má pro tyto účely ideální vlastnosti, tedy dostatečnou tvrdost a hustotu.

Starší typy m formy byly celodřevěné, do vrchní desky z kvalitního dřeva se po přenesení a překreslení vzoru provedla ostrými nástroji řezba do hloubky 6–8 milimetrů. Tato forma ale byla vytvořena jinou, novější technikou, při které byly do dřeva, po přenesení šablony vytesány drážky, do nichž byly zasazovány ručně profilované měděné plíšky. Tento způsob umožňoval vytváření jemných, složitých vzorů. Mosazný drát si vzorkaři upravovali na příslušný profil tím, že ho protahovali na tažné stolici skrz profil, ve kterém byl buďto otvor kulatý nebo tvarovaný, který se hodil do vzoru. Plíšek profilovaný do požadovaného tvaru byl dále na spodní straně zbroušen do čepele, a tou pak zasazen do vysekané drážky. Na této formě je vzor zpevněn ještě kovovými plátky připevněnými drobnými hřebíky.

Forma byla po dokončení zbroušena do roviny, aby se při tisku rovnoměrně otiskly všechny části figur. V rozích formy jsou umístěny tzv. raportní pika, což jsou hroty z mosazných drátů, které slouží k přesnému umístění formy na látku, tak aby vzor plynule navazoval. Jemný a komplikovaný vzor tvoří stylizované rostlinné a geometrické motivy.

Oddělení etnografie: Bc. Matěj Jelínek
Tel.: 774 339 075
E-mail: jelinek@muzeum-turnov.cz

Forma na potisk látky

Forma na potisk látky

X