Badatelna

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Badatelna

Badatelna zpřístupněna od 1. prosince 2011.

Muzejní badatelna je přístupná pro všechny zájemce o studium archivních sbírek a knihovny. Její provoz se řídí platným badatelským a knihovním řádem. Badatelna je otevřená vždy v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 16.00 hodin.

Na návštěvě badatelny je nutné domluvit se předem s odpovědnými pracovníky (Mgr. Antonín Mojsl, Mgr. David Marek) v opačném případě nemůžeme zaručit okamžité vyhovění Vašim žádostem.

Badatelský řád

X