Historie umění

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Historie umění

Profil sbírky

Sbírka výtvarného umění obsahuje především malby, kresby, grafiku a plastiky regionálních umělců od konce 16. století do současnosti. Za zmínku stojí především soubor barokních obrazů turnovského malíře Jana Jiřího Hertla (cca 1670-1740) původně v místním františkánském klášteře, dále soubor obrazů a kreseb krajináře Jana Prouska (1857-1914), grafiky Eduarda Karla (1861-1950) a v podstatě úplné grafické dílo Karla Vika (1883-1964). Odkazem prof. Jeřábka získalo MČR početnou sbírku české meziválečné grafiky.

Sbírka zpracování drahokamů a šperkařství obsahuje různorodý materiál od nástrojů pro řezání a broušení kamenů po ukázky brusičských a zlatnických výrobků. Z významnějších souborů je třeba uvést kolekci novodobé české glyptiky (rytin do drahokamů), soubor voskových a lakových otisků glyptiky 19. a začátku 20. století. Ze sbírky šperků je významný soubor granátových šperků 19. a 20. století, kolekce moderních šperkařských prací z mezinárodních sympozií pořádaných v Turnově (přes 320 ks.) a soubor 83 cizelovaných šperků s místními acháty z umělecké pozůstalosti prof. Antonína Karče (1879-1952).

PhDr. Miroslav Cogan

  • historik umění, specializace: historický a moderní šperk, výtvarné zpracování drahých kamenů (glyptika), regionální výtvarné umění, zvláště malba 18. – 20. století.

Mgr. Lenka Laurynová

  • historik umění, dokumentátor
X