Duben – Top exponát

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Duben – Top exponát

VITRÁŽE Z KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE 

Tyto vitráže pocházejí z oken kostela, který stál na místě dnešního kostela Narození Panny Marie v Turnově. Na tomto místě stál původně dřevěný kostel a dominikánský klášter, který byl vypálen za husitských válek, pravděpodobně roku 1424. Klášter již na tomto místě nebyl obnoven, ale v polovině šestnáctého století bylo započata stavba kostela nového, který poté až do roku 1620 užívala Jednota bratrská. Tento svatostánek však v roce 1643 rovněž vyhořel.

Ve znovuobnoveném chrámu byla instalována vitrážová okna, z nichž se právě část, vybraná jako exponát měsíce dubna, dochovala dodnes jako jediná. Jedná se o čtyři terčové tabulky propojené olověnými pásky s barevnými skly a jeden samostatně zachovalý terčík.

Tato kruhová pole vitráže jsou zdobena malbou sklářskými barvami, které jsou směsí prášku z barevného skla a pojiva. Tato technika malby je velmi odolná a díla si udržují sytost barev i po staletích. Na obou horních terčících je vyobrazen tovaryš s erbem ševcovského cechu ve společenském oděvu a klobouku s pštrosím perem.  Obě tabulky se liší pouze v detailech, například rozdílná obuv postav či odlišné rozmístění atributů řemesla v erbu. Po obvodu obou horních tabulek je nápis: Po wypaleni Města Turnowa. Toto wokno Dano gest vdelati za Cechmiftru Girzyka Ffendricha Jakuba Millera Starffich Danijele Cezrwenky Jana Keblera 1647.
 (Na první tabulce chybí jen jméno „Danijele“.)

Na terčíku vlevo dole je vyobrazení erbu cechu mydlářů a datace 1648. Čtvrtá tabulka nese nápis:
KASSPAR POSELT BVRGRABI · A · GIRŽI BAVŇOWSKÝ PISAŘ DVCHODNI PANSTWI SEMILSKEHO ANNO DOMINI – 1647.

Tabulky tedy nesou jména a znaky donátorů, kteří po požáru přispěli na obnovu kostela.

Poslední terčík se zachoval samostatně a nese vyobrazení erbu hraběcího rodu Desfours. Původní rodový erb tvoří spodní polovinu a je na něm zlatá hvězda na modrém poli pod červenou zlatě lemovanou krokví, na níž spočívají pařáty gryfů. Horní polovinu tvoří černý říšský orel na zlatém poli, který byl rodu do znaku přidán po jeho povýšení roku 1629. Erb drží dva lvi a zdobí jej pět klenotů s křesadlovou pistolí, mečem, vlajkami s orlem a hlavou gryfa.

Vitráže z kostela Narození Panny Marie
Vitráže z kostela Narození Panny Marie
Vitráže z kostela Narození Panny Marie
Vitráže z kostela Narození Panny Marie
 
 
X