Archeologie

Kontakt: 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Archeologie

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

  • archeolog, zástupce ředitelky a vedoucí odborného oddělení
  • tajemník Archeologické komise Libereckého kraje (poradní orgán ředitele Archeologického ústavu AV v.v.i. v Praze)
  • předseda Krajské archeologické komise Libereckého kraje (poradní orgán ředitele NPÚ-ÚOP v Liberci)

Petr Hartman

  • terénní technik, dokumentátor

Mgr. Roman Sirovátka

  • dokumentátor archeologie, terénní technik

aktuality

Unikátní nález gotického kostela sv. Alžběty v Jilemnici Objev kostela sv. Alžběty byl nominován na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2016.

Objev navržen na cenu Národního památkového ústavu za rok 2016, Patrimonium pro futuro.
Archeologický objev gotického kostela sv. Alžběty v areálu zámeckého parku v Jilemnici. Kostel pochází z druhé poloviny 13. století a od samých počátků sloužil jako pohřební místo majitelů Jilemnického panství.
TZ-JILEMNICE-ARCH-2017

dlouhodobé projekty

  • plošná archeologická památková péče (výzkumy formou dohledu, předstihové a záchranné výzkumy na sledovaném území)
  • archeologické oddělení MČR v Turnově je od roku 1996 spoluřešitelem projektu „Státní archeologický seznam ČR“ vedeného NPÚ, ústředním pracovištěm v Praze
  • projekt výzkumu dobývek z mladší doby kamenné na Jistebsku (okr. Jablonec n. Nisou) – projekt je podpořen GAČR
  • projekt „Využití pseudokrasových skalních dutin v pravěku a středověku v oblasti Českého ráje“ (povrchová prospekce, drobné zjišťovací sondáže ve vytypovaných lokalitách, detektorový průzkum)
  • spoluřešitel výzkumného projektu VAV ve spolupráci s Českou geologickou službou

Odkaz: Přepeře u Turnova – archeologický výzkum před stavbou nové rozvodny TR 110/35 kV

Odkaz: Archeologický výzkum Lomnice nad Popelkou 2011 – Penny Market

Odkaz: Přehled vybraných záchranných archeologických výzkumů Muzea Českého ráje v Turnově v letech 2004 – 2008

Odkaz: Přehled nálezových zpráv (od roku 2004)

X