Červen–září – Top exponát

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Červen–září – Top exponát

KŘIŠŤÁL
Velká Kraš, Jeseníky, Česká republika

Velikost: 210 x 120 x 100 mm
Severovýchodní část Českého masivu, především okolí Sobotína, lze považovat za evropsky významnou oblast alpských žil. V této oblasti jsou alpské žíly vyvinuté převážně v amfibolitech, a proto se v nich „krystalové sklepy“ s obrovskými krystaly křemene nevyskytují. Přesto v Jeseníkách nalezneme jedno místo, kde se obří krystaly křišťálu nacházejí. Jedná se o ložisko křemene Velká Kraš, o němž pochází první písemná zmínka již z roku 1509, kdy především křišťálové krystaly používala sklárna u Kobylé nad Vidnavkou. S přestávkami se křemen těžil pro různé provozy až do první světové války, kdy byla těžba z odbytových důvodů, ale také z důvodu zvýšených nákladů daných hloubkou těžby, zastavena. Po roce 1925 se těžil křemen už jen příležitostně a používal se dokonce jako štěrk a zčásti jako přísada do žáruvzdorných výrobků vidnavské šamotárny. Po druhé světové válce už došlo pouze k průzkumu a pokusné těžbě, které skončily neúspěšně.

Na lokalitě se nacházejí dvě pegmatitové / křemenné žíly o délce 30-40 a 60 metrů a maximální mocnosti 4 a 14 metrů. Z mineralogického hlediska proslulo ložisko výskytem až 75 centimetrů velkých krystalů křemene, křišťálu a záhnědy v puklinách žilného křemene. Křišťály dosahovaly drahokamové a optické kvality. Podle výpočtu zásob z šedesátých let minulého století zbývá na ložisku ještě 67 tisíc tun křemene o vysoké čistotě, z toho na drahé kameny připadá 335 tun. Po roce 2000 obec Velká Kraš projevila zájem o těžbu a v roce 2017 báňský úřad stanovil dobývací prostor k těžbě. Zatímco ještě v roce 2017 vedení Velké Kraše zvažovalo, že bude křišťál těžit samotná obec, to současné to odmítá. Zatím neúspěšně hledá možného investora. Možná se tak naše největší ložisko křemene otevření nedočká a zůstane zakonzervované pro budoucí generace. Krystal křišťálu na fotografii pochází z ložiska Velká Kraš, a tak se můžete pokochat nádherou, která se tam pravděpodobně v zemi stále ukrývá.

Křišťál, Velká Kraš, Jeseníky, Česká republika Křišťál, Velká Kraš, Jeseníky, Česká republika

X