Kontakty

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Kontakty

Muzeum Českého ráje v Turnově příspěvková organizace

ODBORNÉ ODDĚLENÍ

PhDr. Jan PROSTŘEDNÍK, Ph.D.

PhDr. Vladimíra JAKOUBĚOVÁ

PhDr. Miroslav COGAN

Mgr. Jan BUBAL

Mgr. Alžběta KULÍŠKOVÁ

Mgr. David MAREK

PhDr. Jiří SAJBT

Roman NOSKA

Tomáš ŠTEFÁNEK

Bc. Lenka MAŘANOVÁ, DiS.

Petr HARTMAN

Mgr. Roman SIROVÁTKA

Mgr. Michaela HAVELKOVÁ

MgA. Kateřina KRAUSOVÁ

Iveta MATOUŠOVÁ

Mgr. Lenka LAURYNOVÁ

Mgr. Lenka TULAČKOVÁ (nyní na RD)

HOSPODÁŘSKO-EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Marcela BERANOVÁ, DiS.

Alena ZLEVOROVÁ

Petra LAZAROVÁ

Ivana HAVRDLÍKOVÁ

Eliška VÉLOVÁ

TECHNICKO-PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Jan HORENSKÝ

Martin KAŠPAR

Blanka KOSOVÁ

X