Kontakty

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Kontakty

Muzeum Českého ráje v Turnově příspěvková organizace

ODBORNÉ ODDĚLENÍ

PhDr. Jan PROSTŘEDNÍK, Ph.D.

PhDr. Vladimíra JAKOUBĚOVÁ

PhDr. Miroslav COGAN

Mgr. Jan BUBAL

Mgr. David MAREK

Mgr. Antonín MOJSL

PhDr. Jiří SAJBT

Roman NOSKA

Tomáš ŠTEFÁNEK

Mgr. Lenka LAURYNOVÁ

Petr HARTMAN

Mgr. Roman SIROVÁTKA

Iveta MATOUŠOVÁ

Mgr. Elena KUŽELOVÁ

Bc. Matěj JELÍNEK

Bc. Lenka MAŘANOVÁ, DiS. (nyní na RD)

Mgr. Lenka TULAČKOVÁ (nyní na RD)

Mgr. Michaela HAVELKOVÁ (nyní na RD)

HOSPODÁŘSKO-EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Marcela BERANOVÁ, DiS.

Alena ZLEVOROVÁ

Petra LAZAROVÁ

Ivana HAVRDLÍKOVÁ

Eliška VÉLOVÁ

TECHNICKO-PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Jan HORENSKÝ

Martin KAŠPAR

Blanka KOSOVÁ

X