Kontakty

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Kontakty

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace Libereckého kraje

VEDENÍ MUZEA

PhDr. Jan PROSTŘEDNÍK, Ph.D.

Mgr. David MAREK

Marcela BERANOVÁ, DiS.

ODBORNÉ ODDĚLENÍ

Mgr. Jan BUBAL

PhDr. Vladimíra JAKOUBĚOVÁ

PhDr. Miroslav Cogan

PhDr. Jiří ZOUL SAJBT

Roman NOSKA

Tomáš ŠTEFÁNEK

Mgr. Lenka LAURYNOVÁ

Petr HARTMAN

Mgr. Roman SIROVÁTKA

Mgr. Lenka TULAČKOVÁ

MgA. Marie PEŠKOVÁ

Bc. Matěj JELÍNEK

Mgr. Antonín Mojsl

Mgr. Michaela HAVELKOVÁ (nyní na RD)

HOSPODÁŘSKO-EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Alena ZLEVOROVÁ

Petra LAZAROVÁ

Adam JÍRA

Ivana HAVRDLÍKOVÁ

Iveta MATOUŠOVÁ

Monika TICHÁ

Milena TAUCHMANOVÁ

TECHNICKO-PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Martin KAŠPAR

Blanka KOSOVÁ

X