Kontakty

Muzeum Českého ráje v Turnově příspěvková organizace

  • Skálova 71, 511 01 Turnov
  • IČ: 00085804
  • DIČ: CZ00085804
  • Č.ú.: 1260590339/0800
  • ID datové schránky: rw7k6a5

ODBORNÉ ODDĚLENÍ

PhDr. Vladimíra JAKOUBĚOVÁ

PhDr. Jan PROSTŘEDNÍK, Ph.D.

PhDr. Miroslav COGAN

Mgr. Jan BUBAL

Mgr. Alžběta KULÍŠKOVÁ

Mgr. David MAREK

PhDr. Jiří SAJBT

Roman NOSKA

Tomáš ŠTEFÁNEK

Lenka REINEROVÁ, DiS.

Petr HARTMAN

Mgr. Roman SIROVÁTKA

Bc. Michaela HAVELKOVÁ

Mgr. Jana STŘÍLKOVÁ VÁLKOVÁ

Iveta MATOUŠOVÁ

Mgr. Lenka LAURYNOVÁ (nyní na RD)

  • kurátorka - dokumentátorka etnografie

Mgr. Lenka TULAČKOVÁ (nyní na RD)

  • kurátorka - dokumentátorka etnografie a archeologie

HOSPODÁŘSKO-EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Marcela BERANOVÁ, DiS.

Petra LAZAROVÁ

Ivana HAVRDLÍKOVÁ

Eliška VÉLOVÁ

TECHNICKO-PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Jan HORENSKÝ

Martin KAŠPAR

Blanka KOSOVÁ

X