Kontakty

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Kontakty

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace Libereckého kraje

ODBORNÉ ODDĚLENÍ

PhDr. Jan PROSTŘEDNÍK, Ph.D.

Mgr. David MAREK

PhDr. Miroslav COGAN

Mgr. Jan BUBAL

PhDr. Vladimíra JAKOUBĚOVÁ

Mgr. Antonín MOJSL

PhDr. Jiří ZOUL SAJBT

Roman NOSKA

Tomáš ŠTEFÁNEK

Mgr. Lenka LAURYNOVÁ

Petr HARTMAN

Mgr. Roman SIROVÁTKA

Iveta MATOUŠOVÁ

MgA. Marie PEŠKOVÁ

Bc. Matěj JELÍNEK

Monika TICHÁ

Mgr. Lenka TULAČKOVÁ (nyní na RD)

Mgr. Michaela HAVELKOVÁ (nyní na RD)

HOSPODÁŘSKO-EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Marcela BERANOVÁ, DiS.

Alena ZLEVOROVÁ

Petra LAZAROVÁ

Ivana HAVRDLÍKOVÁ

Milena TAUCHMANOVÁ

TECHNICKO-PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Martin KAŠPAR

Blanka KOSOVÁ

X