Expozice

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

Historie

Nová expozice přibližuje dějiny Turnova a přilehlého regionu od samých počátků, resp. krátce před samým založením města. Odkud se vzalo, co mu předcházelo, proč vzniklo tam, kde vzniklo. Středověká část expozice se tedy věnuje přesunu aglomerace v Maškových zahradách na terénní stupeň svahu mezi Hrušticí a říčkou Stebenkou kolem poloviny 13. století, kde k samotnému formování města došlo. Po této zakladatelské části se návštěvník ocitá v období pozdního středověku, kdy se začíná probouzet kamenná architektura a prameny vyprávějí o významných bojích našeho regionu. Stejně tak je věnována pozornost právě probíhajícímu výzkumu historických stezek protínajících Turnovsko. Z vystavených artefaktů upoutají návštěvníky archeologické nálezy z jádra města, model hradu (Hrubého) Rohozce představující jeho podobu před zahájením renesančních přestaveb v 16. století či renesanční křtitelnice z turnovského kostela sv. Mikuláše z roku 1541.

V další části expozice jsou představeny zásadní okamžiky z života města a jeho obyvatel, které bylo a je po dlouhá staletí spojeno s opracováním drahého kamene a jeho imitace – skelné kompozice. Expozice ozřejmí návštěvníkovi, proč je Turnov dodnes označován jako město drahých kamenů. Představí historii kamenářské profese, tj. profese původně se věnující broušení drahých kamenů, která začala psát svou historii v regionu již na konci 16. století a je živá doposud.

V poslední části expozice je zřízena interaktivní herna s rozměrnými kostkami, ze kterých si lze sestavit turnovské náměstí v různých časových epochách. Seznámí se zde s proměnami jednotlivých domů či zajímavým příběhem zdejší kašny. Vše je pak doplněno o videoprojekci k historii města.

X