Říjen – Top exponát

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Říjen – Top exponát

LÉKÁRENSKÁ PŘÍRUČKA Z 18. STOLETÍ

Wsselika lekarzstwý

Tak autor nadepsal úvodní stranu tohoto nevelkého sešitu (22 x 18 cm), do kterého na 49 stranách zaznamenal nejrůznější zdravovědné návody. Přes celkem jednoduché fyzické řešení, kdy ručně sešité listy papíru původně patrně ani nebyly opatřeny deskami, se ale nejednalo o zápisník pro nahodile získané medicínské poznatky. Náplň byla evidentně předem rozmyšlená. Rukopis má původní paginaci a v zadní části i obsah, jak tomu bývá u knih. Určitou zvláštností tohoto rukopisu, který Muzeum Českého ráje uchovává pod signaturou R 12, je, že ačkoli se autor nepodepsal, zanechal nám na zadní straně nezvykle konkrétní dataci 25. ledna 1760 – patrně datum dokončení. Je možné, že sloužil jako příručka některému léčiteli, nebo s ohledem na dobu vzniku lékárníci či dokonce lékaři. Celkově se jedná o velice zajímavý dokument, který přináší konkrétní vhled do lékařství a léčitelství 18. století. Proto také byl letos v rámci programu VISK 6 digitalizován a zpřístupněn veřejnosti na www.manuscriptorium.com.

Lékárenská příručka z 18. století

Lékárenská příručka z 18. století

X