Březen – Top exponát

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Březen – Top exponát

STŘEDOVĚKÉ PEČETIDLO

Březnovým exponátem měsíce je pečetidlo, které do našeho muzea přinesl poctivý nálezce, jenž jej našel severozápadně od Rovenska pod Troskami u osady Blatec. Přímo kolem místa nálezu, které dnes z pohledu okolí vypadá „zapadle“, v dřívějších dobách na periferii zdaleka nebylo. Poblíž terénní hrany nad Václavským potokem procházela stezka, která spojovala Trosky a Hrubou Skálu (tedy dvě vrchnostenská sídla) s Rovenskem pod Troskami a Železným Brodem. Že se zde tedy objevil nějaký historický artefakt, není zase tolik překvapivé. Nevšední, ba přímo v našem regionu ojedinělý je charakter nálezu.
Díky rozšíření počtu osob, na něž jsme se obrátili s prosbou o pomoc při identifikaci, se opět naše poznání zvětšilo. Chtěli bychom tak poděkovat všem, kteří se do určení zapojili, největší dík však patří sfragistikovi Pavlu Maličkému, který se dlouhodobě zabývá právě šlechtickými pečetěmi. Nejenže se mu podařilo přečíst prakticky celý poškozený opis, jenž zní S.[igilum] ZELINA DE BLATE(C)YE, ale pomohl upřesnit i další určení, která tu můžeme prezentovat a korigovat tím původní předběžná tvrzení, která zde byla publikována. Nalezené poškozené pečetidlo je typu tzv. s nízkou kobylkou a dle oxidace nebylo vyrobenu z bronzu, nýbrž ze slitiny olova a cínu. Pavel Maličký upřesnil i (nejpravděpodobnější) dataci na interval let 1380 – 1430, přičemž se přiklání spíše době po roce 1400.
Ačkoli shodný heraldický znak se zatím jinde nepodařilo nalézt, je vzhledem k rozluštěnému predikátu „de Blatcye“ a místu nálezu velmi pravděpodobné, že se jedná o místní šlechtický rod, který dosud pozornosti badatelů unikal. Z jiného pramene však víme, že zde minimálně ve třetí čtvrtině 14. století jistý rod nižší šlechty žil, resp. se odtud psal. Roku 1375 podává kněze ke kostelu v Újezdu (pod Troskami) spolu s dalšími regionálními šlechtici jistý Oldřich, řečený Bohuněk z Blatce. Vzhledem k přepokládanému vročení nalezeného pečetidla je velká šance, že se jedná o otce, případně jiného příbuzného onoho Želiny, jemuž pečetidlo patřilo.
Pokud opět někdo zjistí další okolnosti a další upřesnění, kolektiv Muzea Českého ráje bude jen rád. 
 
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Otisk středověkého pečetidla
Otisk středověkého pečetidla
Otisk středověkého pečetidla
Otisk středověkého pečetidla
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
X