Červen – Top exponát

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Červen – Top exponát

STONKY TYPU PSARONIUS

Stonky typu Psaronius (obr. 1) jsou zkamenělé části stromovitých kapradin, jejichž ekvivalenty známe i ze současných tropických oblastí světa. Tyto rostliny vytvářely přímé, nevětvené, tzv. „plášťové“ kmeny bez druhotného dřeva. Stabilitu kmene zajišťoval jak mohutný obal kořenů, které vyplněné křemenem tvoří na průřezu tzv. očka, tak také sklerenchymatické pláty umístěné uvnitř vlastního stonku, tvořeného vzájemně pospojovanými provazci vodivého pletiva. Maratiální kapradiny dosahovaly v karbonu, v době svého největšího rozvoje, výšky až 10 metrů s listovými vějíři o délce až 6 metrů. Nejčastěji je jim přiřazováno olistění typu Pecopteris (obr. 2). Lístky byly celistvé, nesbíhavé, žilky se nespojovaly, přisedaly kolmo a celou bází. Staré listy opadávaly a zanechávaly po sobě na kmeni výrazné jizvy. Ty však byly zakrývány pláštěm vzdušných kořenů, který obaloval celý kmen. Rostliny osídlovaly sušší stanoviště a snášely i celodenní zastínění v podrostu.
Leštěné vzorky stonků typu Psaronius jsou mezi sběrateli velmi ceněné. Konkrétně u nás v Podkrkonoší i více než samotné drahokamy nebo kmeny typu Agathoxylon. Peněžní hodnota pestře zbarveného kusu je úměrná míře dochování cévních svazků (zachování celého průřezu stonku) a pestrosti chemismu jejich petrifikace. Čím je fosilie hezčí, tím roste úměrně její cena, pokud si ji brusič nenechá rovnou pro sebe. Přitom bez vybroušení jde často o nevzhledný kus kamene, který by leckterý sběratel snadno přehlédl. Mnoho cenných kusů v minulosti zmizelo v soukromých českých i zahraničních sbírkách, proto bychom si měli vážit přírodního bohatství, které máme dochované v muzeích nebo na univerzitách. Tento konkrétní vzorek pochází ze sbírky MUDr. Jiřího Šolce.

Psaronius sp., Novopacko, Česko
Pecopteris sp., Krsmol, Česko

 

X