Geologie a mineralogie

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Geologie a mineralogie

Mgr. Jan BUBAL

  • kurátor sbírkových fondů mineralogie a geologie
  • výzkum a dokumentace výskytů a ložisek drahých kamenů v Českém masívu i ve světě, systematická, technická a aplikovaná mineralogie

Dlouhodobé projekty

  • Geologická podpora archeologických výzkumů
  • Dokumentace a výzkum nerostných asociací Českého ráje a Podkrkonoší
  • Dokumentace a výzkum nerostných asociací s drahými kameny
  • Výzkum zeolitů (zeolity českého masívu v sedimentárních, metamorfovaných a vulkanických horninách)
  • Výzkum minerálů stříbra na lokalitách Českého masívu
  • Nové minerály v mineralogickém systému
  • Technická a aplikovaná mineralogie
  • Studium přírodních a syntetických fází se zaměřením na drahé kameny, sklo, keramiku

Profil sbírky

Mineralogie

Ve sbírce je početně zastoupena skupina odrůd křemene jako jsou: křišťál, záhněda, citrín, ametyst, prasem, opály (drahý, obecný, dřevitý) a především jaspisy a acháty z Českého ráje a Podkrkonoší.

Od r. 1991 je doplňována nerosty ze všech skupin mineralogického systému. Obsahuje i typové vzorky nově popsaných nerostů včetně organických sloučenin. Základy položily dary turnovských kamenářských firem. Další exponáty získal pro mineralogickou kolekci MUDr. Jiří Šolc. Významnou součástí se staly nerosty z výzkumného úkolu “Drahé kameny Československa” a sběry ze zahraničních expedic.

Období: od 20. století. Území: Český masív a částečně svět

Paleontologie

Sbírku tvoří vzorky zkamenělin dokumentující především život v Podkrkonošském permokarbonu a v českém křídovém moři v okolí Turnova, mezi kterými převládají fytofosilie a zoofosilie. Podsbírka obsahuje srovnávací materiál i z dalších lokalit v Českém masívu a doplňuje tak fondy geologie.

Období: od 20. století. Území: Český ráj a Český masív

Petrografie

Sbírku tvoří vzorky hornin, které dokumentují petrografickou pestrost regionu. Další materiál dokládá různé typy hornin z ostatních oblastí Českého masívu. Součástí podsbírky jsou horniny dokumentující lokality s výskyty ozdobných, dekorativních a drahých kamenů.

Období: od 20. století. Území: Český masív a částečně svět.

Geologie

Sbírku tvoří vzorky dokumentující základní geologické jevy zejména z oblasti Českého ráje a Podkrkonoší, jako jsou fenomény pískovcových skalních měst (voštiny), krasové jevy (stalagtity, stalagmity atd.), sopečná činnost. Součástí kolekce je materiál dokumentující i regionální geologii Českého masívu.

Období: od 20. století. Území: především Český masív

Broušené kameny

Broušené kameny (drahé, dekorativní a ozdobné) včetně tzv. skelné kompozice. Z hlediska gemologického systému obsahuje přes stovku druhů minerálů a řadu odrůd. Kromě známých drahých kamenů, jsou zařazeny nové, netradiční šperkařské kameny jako jsou porcelanity, tzv. revait a jiné silicity, hyalit, granulit a další. Hmotnost jednotlivých kamenů je uváděna u vzácnějších nerostů v metrických karátech. Vlastní sběry pro účely podsbírky do konečné podoby vybrousili kamenáři z Turnova – Zdeněk Haken, Jiřina Malínková, Roman Müller, Blanka Pražáková, Petr Šťastný a Miloš Orel z Rožnova pod Radhoštěm Období: od 20. století Výskyty drahých kamenů v širším okolí Turnova byly jedním z podnětů ke vzniku kamenářství v oblasti.

První zmínka o broušení kamenů na Turnovsku je z roku 1593. Po roce 1830 probíhal dovoz drahokamových surovin ke zpracování ze Sibiře, Austrálie, Ameriky a Afriky. Podsbírku tvoří dary turnovských firem zpracovávajících drahokamy. Významnou součástí se stala kolekce výzkumného úkolu ″Drahé kameny Československa″, který byl řešen odborníky z ÚÚG v letech 1978 – 1988. Od roku 1991 se podsbírka rozrosla o sběry ze zahraničních expedic. Vedle drahých kamenů z Krušných hor, Českého středohoří, Jižních Čech, Moravy, Karpat jsou dokumentovány výskyty drahých kamenů na Kubě, v Nikaragui a Vietnamu.

Území: Afrika, Amerika, Asie, Austrálie, Evropa

X