Akce

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

„Drahé kameny“ Krkonoš (Přednáška 22. února)

22.02.2023

Putování za minerály VI. – Geologicko-cestopisné přednášky

Od poloviny ledna bude probíhat již šestý ročník cyklu geologicko-cestopisných přednášek s názvem Putování za minerály. Přednášky se budou řídit podobným modelem jako v předchozích letech, tzn. základním „kamenem“ všech povídání je cestování a geologie,
tj. návštěva mineralogických lokalit, sběr a nákup minerálů, geologický výzkum, těžba nerostných surovin nebo poznávání hor a místní geologie. To samozřejmě neznamená, že jsou přednášky určené pouze odborníkům a milovníkům neživé přírody. Určitě si v nich najde své
i prostý cestovatel, protože na mnoha fotografiích bude prezentována jak nádherná krajina, fauna a flóra, tak i kultura, a především zážitky samotných cestovatelů. Cílem je vytvořit co nejširší a nejpestřejší okruh přednášek, takže i letos během cest po celém světě navštívíme horské systémy, podíváme se na zajímavá naleziště minerálů, ale především poznáme nová, nepoznaná místa naší planety.

Přednášky budou probíhat ve vybrané středy v lednu, únoru a březnu vždy od 17:00 v expozici Horolezectví.
Vstupné: 50 Kč

22. 2. „Drahé kameny“ Krkonoš
Jan Bubal, Muzeum Českého ráje v Turnově
Krkonoše patří k nejhezčím koutům naší republiky, především díky nedotčené krajině. Málokdo ale ví, že se v hlubinách našich nejvyšších hor ukrývá také nerostné bohatství, které se dobývalo již od středověku. Povídání o vzniku Krkonoš, jejich osidlování člověkem
a dobývání nerostných surovin, ale také o krásách, které se ukrývají v podzemí.

8. 3. Tyrolská údolí plná pokladů
Jan Bubal, Muzeum Českého ráje v Turnově
Tyrolsko leží v samém srdci Alp a skutečně si tak připadáte. Vysoké hory, ledovce, zelené louky, sevřená údolí, ale také nespočet mineralogických nalezišť. Zážitky muzejního mineraloga z letošní „šutrácké“ výpravy, tentokrát do Rakouska…

22. 3. Těžba českých granátů v Podkrkonoší
Jiří Boudný, Granát, d. u. v., Turnov
Povídání o historii těžby českých granátů, ale také o jejich nové těžbě v oblasti Podkrkonoší. Zajímavosti z otvírky ložiska a zahájení těžby v Dolní Olešnici, ale také o vlivu posledních tří krizových let na její průběh.

Putování za minerály; Plakát

X