Akce

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

Křest knihy Pozdravy z Českého ráje – Turistika na Turnovsku za Rakouska-Uherska

03.10.2023

Vydavatelství BARON a Muzeum Českého ráje v Turnově Vás zve na křest knihy Antonína Mojsla POZDRAVY Z ČESKÉHO RÁJE – Turistika na Turnovsku za Rakouska-Uherska
Uvedení publikace proběhne v Muzeu Českého ráje v Turnově 3. října 2023 od 16.00 hodin.

Úvodního slova se ujme nakladatel Petr Prášil a autor knihy Antonín Mojsl.
Knihu pokřtí Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje, a Vladimíra Jakouběová, emeritní ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově.
Hudební doprovod obstará Duo Big Band.

POZDRAVY Z ČESKÉHO RÁJE – Turistika na Turnovsku za Rakouska-Uherska
Kniha se věnuje turistice a cestovnímu ruchu v Českém ráji za dob Rakouska-Uherska, tedy v poslední třetině 19. století a období před první světovou válkou. Důraz je v ní kladen především na region Turnovska, který se stal jedním z turistických center sledované oblasti. První kapitoly publikace sledují fenomény spojené s rozvojem moderní turistiky po Českém ráji, ať již rostoucí sektor služeb, nástup železnice či turistickou organizovanost, a pokouší se vykreslit obraz turisty přelomu 19. a 20. století. Další části knihy se již více věnují samotnému městu Turnovu a jeho okolí. Nastiňují fungování místních ubytovacích a stravovacích zařízení, letních bytů, turistické poptavárny, městské plovárny či služeb průvodců. Stěžejní je popis činnosti turnovského odboru Klubu českých turistů, který v regionu začal působit v roce 1892. Odbor naplno převzal iniciativu spojenou s organizací turistiky na Turnovsku. Kniha sleduje jeho aktivity v oblasti značení turistických cest, správy a zvelebování památek, vydávání propagačních materiálů, provozování turistických stanic a studentských nocleháren či pořádání přednášek a různých kulturních akcí. Publikace vychází z pramenů uložených ve Státním okresním archivu v Semilech a ve sbírkách Muzea Českého ráje v Turnově. Text doplňuje na 200 obrázků ze sbírky pohlednic autorova dědy Jaroslava Mojsla a sbírky fotografií a negativů turnovského muzea.

X