Akce

Adresa

Dlaskův statek
Dolánky 12
511 01 Turnov

Kontakt

Tel: 481 322 954
(Dlaskův statek)
Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz
(Muzeum Českého ráje)

Na statku od božího rána do setmění (Řemesla a chasa na statku od úterý do soboty)

02.07.2024 - 31.08.2024

NA STATKU OD BOŽÍHO RÁNA DO SETMĚNÍ

Chcete poznat a zažít, jak se žilo na vesnici před sto lety? Přijďte v létě pobejt na Dlaskův statek a nahlédněte do života sedláků, kteří tu žili. Seznamte se s jejich každodenními činnostmi a řemesly, která v našem kraji k jejich životu odjakživa patřila. S běžnými pracemi, řemeslným fortelem i dětskými hrami. Ve světnici, ve stodole nebo na dvoře bude pracovat chasa nebo některý z řemeslníků, se kterým si budete moci popovídat o jeho mistrovské práci. Třeba o pletení košíků a slaměných ošatek, o zpracování vlny nebo orobince, o tom, jak se štípal šindel na střechu, o montování ozdob z foukaných perliček, o řezání dřevěných forem na máslo nebo perník. Na dvoře nebo ve světnici bude určitě někdo z chasy, čeledín nebo děvečka. A ti budou potřebovat, aby jim někdo pomohl naštípat a srovnat dřevo, usušit bylinky a ovoce na zimu, nasušit seno pro králíky a dobytek, načesat vlnu, nebo plajchovat a na valše vyprat prádlo. Možná si přitom připomenete, že život na statku nebyl dříve úplně jednoduchý. Lidé, kteří tu žili, museli spoustu věcí znát a umět, museli být nejen hodně pracovití, ale také zruční.  Některé z jejich dovedností budete moci nejen „okoukat“, ale taky se přiučit.

 Ukázka řemesel

2. 7. Montování foukaných perel – Rautis (Jarmila Volejníková)
11. 7. Provaznictví (František a Vojtěch Vlkovi)
12. 7. Šindel (František a Vojtěch Vlkovi)
17. 7. Zpracování vlny (Josefína Váchová)
18. 7. Pletení z orobince (Iveta Dandová)
19. 7. Dřevěné řezané formy na perník (Jiří Rücker)
23. 7. Zpracování ovčí vlny (Iva Válková)
24. 7. Ošatka ze slámy (Renata Němečková)
8. 8. Provaznictví (František a Vojtěch Vlkovi)
9. 8. Šindel (František a Vojtěch Vlkovi)
22. 8. Košíkářství (Zuzana Tilajcsiková)

X