Akce

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

Program pro školy: Krystaly ve službách technického pokroku (komentovaná prohlídka výstavy)

20.04.2023 - 14.06.2023

Rezervační systém programu pro školy – Krystaly

Komentovaná prohlídka výstavy Krystaly 80 let ve službách technického pokroku s povídáním a praktickými úkoly. Pěstování krystalů a jejich využití je komplikované téma a pro děti může být těžko srozumitelné. Proto je výstavou provede lektor, který jim téma přiblíží. Výstava je doplněna mnoha interaktivními prvky, jejichž prostřednictvím si děti celou řadu postupů a možností využití krystalů samy prakticky vyzkouší. Vysvětlí jim, proč jsou potřeba krystaly v elektronové mikroskopii, medicinálních laserech, v osvětlovací technice nebo na částicových detektorech v CERNu. Výrobní činnost a technologické postupy turnovské společnosti Crytur jsou v mnoha ohledech unikátní a uzná, které se této společnosti dostává ve světě, tak může v Turnovanech (včetně těch malých) vzbuzovat oprávněný pocit hrdosti na jejich město.

pro žáky 1. stupně každou středu
pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ a VŠ každé úterý

program doplňuje osnovy výuky fyziky

Program bude probíhat ve výstavním sále Muzea Českého ráje v Turnově (v posledním patře hlavní budovy).

X