Akce

Adresa

Dlaskův statek
Dolánky 12
511 01 Turnov

Kontakt

Tel: 481 322 954
(Dlaskův statek)
Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz
(Muzeum Českého ráje)

ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM NA DLASKOVĚ STATKU

12.06.2019 - 15.06.2019

ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM – Setkání řezbářů na Dlaskově statku v Dolánkách
Výstava Dřevěný svět

Zahájením výstavy Dřevěný svět začne ve středu 12. června na Dlaskově statku další neformální setkání účastníků Řezbářského sympozia. Řezbářská sochařská sympozia pořádá Muzeum Českého ráje a Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově více jak dvacet let. Jejich podoba se časem proměnila. První ročníky proběhly v areálu nádvoří muzea a byly spojeny s výstavami účastníků sympozií. Úvodního ročníku se zúčastnilo více jak dvacet řezbářů z Čech, Moravy a Slovenska.  Mezi účastníky nechyběly ani ženy. Další ročníky pak proběhly na Dlaskově statku v Dolánkách a řezbářům se zde natolik zalíbilo, že jejich setkání zde probíhají dodnes.  Místo má pro ně své kouzlo, stejně tak pro návštěvníky, kteří je zde mohou sledovat přímo při tvorbě. Od středy 12. června do soboty 15. června se tak z areálu dvora zemědělské usedlosti budou ozývat zvuky pil, dlát, brusek, vrtaček a kladívek, s jejichž pomocí vytvoří řezbáři svá díla. Muzeum Českého ráje se tímto způsobem snaží prezentovat svým návštěvníkům řemeslo s dávnou tradicí. Dřevo bylo odnepaměti jedním z nejpoužívanějších materiálů.  V oblasti Pojizeří bylo hlavním stavebním materiálem i materiálem pro hotovení předmětů denní potřeby. Vedle toho se však dřevo používalo k vytvoření předmětů a objektů, které sloužily k uspokojení uměleckých či citových potřeb člověka.  A právě na tuto tradici navazují umělci, kteří se scházejí na Dlaskově statku. Někdy lehce, někdy s většími obtížemi přetváří kmeny lip, jasanů a dalších druhů dřevin do zcela jiné podoby a dávají jim „nový život“.  Každý z řezbářů má svůj osobitý styl, zdroj inspirace, případnou návaznost na rodinnou tradici. Jejich záběr je poměrně široký. A proto každý z návštěvníků, který na sympozium na Dlaskově statku ve dnech 12. – 15. června zavítá, zde určitě najde něco, co ho zaujme a osloví.
Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova / 12. – 15. 6. 2019

X