Akce

Adresa

Dlaskův statek
Dolánky 12
511 01 Turnov

Kontakt

Tel: 481 322 954
(Dlaskův statek)
Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz
(Muzeum Českého ráje)

Svatováclavské posvícení a Loutkářská pouť na Dlaskově statku

23.09.2023

Svatováclavské posvícení a Loutkářská pouť na Dlaskově statku
23. září 2023 (9.00–17.00 hodin)

V sobotu 23. září se bude na Dlaskově statku konat Svatováclavské posvícení spojené s Loutkářskou poutí, která je oslavou 45. výročí založení Loutkářského souboru Na Židli z Turnova.

Případného nevlídného počasí se nelekejte.
POHÁDKY PRO DĚTI SE HRAJÍ VE STODOLE. 
A řemeslné dílničky jsou kryty stany.

Svatováclavské posvícení je již tradiční slavností, která se dříve konala u příležitosti posvěcení místního kostela nebo svátku jeho patrona. Posvícení však nemělo pouze tento význam. Obyvatelé venkova
o posvícení zároveň oslavovali ukončení hlavní sklizně. Tomu také odpovídaly i přípravy na tento svátek. Bylo třeba vyzdobit místní kostel, upravit náves a místa pro tanec, uklidit v hospodářských staveních, nachystat nové sváteční oblečení. K posvícenským hostinám se zvali příbuzní, sousedé, domácí i přespolní. Tradiční lidové posvícení ještě v 19. století představovalo nejméně třídenní zábavu, která každý večer vrcholila taneční zábavou v místní hospodě. V neděli se obvykle konala taneční zábava pro mládež, která se často protáhla až do rána, někdy dokonce až do pondělního dopoledne.
V pondělí bývala na návsi pouť, po níž večer následovala další taneční zábava, které se říkalo „zlatá hodinka“. Ta byla spojená se vzpomínkou na zemřelé. Účastnili se jí všichni osadníci a trvala tak dlouho, dokud hořela svíce zapálená při prvním tanečním kousku. Poslední taneční zábava, tzv. „Sousedská“, se odehrávala v úterý. Ta bývala určená hlavně pro „starší“. Proto při ní hrávala pomalejší hudba. Posvícení také bylo svátkem, při kterém se více než kdy jindy dostávali obyvatelé venkova do kontaktů s okolním světem. Do obce přijížděli se svým zbožím podomní kramáři, perníkáři a cukráři, písničkáři, komedianti i loutkáři, na návsi vystupovali kočovní artisté se svými čísly.

Chcete-li se spolu s námi vrátit do dob, kdy se podobné slavnosti u nás odehrávaly, přijďte na Dlaskův statek v sobotu 23. září. V expozici Dlaskova statku budete mít možnost nahlédnout do světnice, komory i dalších prostor, ve kterých probíhaly přípravy na posvícenskou hostinu, v dílně si spolu s našimi děvečkami upečete posvícenský koláč. Vyrobíte si také některý ze zvykoslovných předmětů, spojených s oslavou sklizně či pouti. Dvůr Dlaskova statku pak ožije řemeslným jarmarkem, kde najdete krásné i praktické výrobky, dobroty z masa i těsta a také různé pamlsky.  Na pódiu vystoupí, tak jako tomu bývalo kdysi, komedianti a loutkáři. A to, jak se dříve v hospodách o posvícení muzicírovalo, zpívalo a tancovalo uvidíte v podání folklórního souboru Horal z Vrchlabí.

Program:
10.30   LS Čmukaři Turnov, Čert to vzal (od 3 let)
11.30   LS Na Židli Turnov, Červená Karkulka (od 3 let)
12.30   Folklórní soubor Horal  z Vrchlabí, Písně o lásce
13.00   JenTakBand, blues-jazz Liberec
13.30   Lidový loutkář Jiří Polehňa Hradec Králové, Jak šel Slávek do světa (od 4 let)
14.00   Folklórní soubor Horal z Vrchlabí, Řemeslnické písně
14.30   LD Spojáček Liberec, O zakleté labuti (od 4 let)
15:00   JenTakBand, blues-jazz Liberec
15.30   LD Maminy Jaroměř, Rumplcák a princeznička (od 3 let)
16.00   JenTakBand, blues-jazz Liberec
16.30   LS Vozichet Jablonec nad Nisou, Ruda Hancvencl, V jednom lese, v jednom domku
(od 8 let)

Změna programu vyhrazena

Řemeslné dílny pro děti:
Pečení posvícenského koláče a výroba dožínkového věnce

Tradiční jarmark a občerstvení.
Vstupné: dospělí 100 / děti a senioři 50 / rodina 230 Kč

Plakát Svatováclavské posvícení na Dlaskově statku

X