Akce

Adresa

Dlaskův statek
Dolánky 12
511 01 Turnov

Kontakt

Tel: 481 322 954
(Dlaskův statek)
Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz
(Muzeum Českého ráje)

VELIKONOCE NA DLASKOVĚ STATKU

20.04.2019

VELIKONOCE NA DLASKOVĚ STATKU
SOBOTA 20. DUBNA 2019

Velikonoce – svátky obnovy života v období přechodu zimy v jarní období. Jejich oslava se formovala v symbióze rolnických tradic nového hospodářského roku a křesťanského obrazu Ukřižování Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání. Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období. Vrcholí ve Svatém týdnu, kterému říkáme Pašijový nebo Velký. Začíná Květnou nedělí a vrcholí Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Božím hodem velikonočním a Červeným pondělkem, který je spojen s pomlázkou.  V tradiční lidové kultuře jsou tyto dny spojeny s řadou obyčejů, které mají především očistný, ochranný a blahonosný charakter.  Důležitou roli v těchto obyčejích, jejichž kořeny najdeme v dobách pohanských, hraje voda, oheň, zeleň a koleda. Na Bílou sobotu, kterou končí postní předvelikonoční období, připravilo Muzeum Českého ráje v Turnově na Dlaskově statku tradiční akci, přibližující návštěvníkům výroční obyčeje a zvyky jarního novoročí. Spolu s folklórním souborem Jizera z Liberce a Bartošovým souborem ze Zlína návštěvníci vynesou „Mařenu“ ze statku, utopí ji v Jizeře,
a přivítají tak jaro. Mařena – smrtka, symbolizovala zimu, a proto musela ze stavení pryč. Její figurína se zhotovovala ze dřevěné hole, obalené slámou. Oblékala se do dívčí košile, ozdobené fábory, věnci, papírovými květinami a korály z bílých vyfouknutých vajec a šnečích ulit. Po té, co byla Mařena utopena, průvod dětí zpívajících „Nesem vám nový líto a dobrou novinu, pantatínku, paňmaminko, utonuli jsme zimu“ se do vsi vrátil s tzv. Lítem. Pletlo se z jívových ratolestí, které se ozdobily bílými a barevnými vajíčky, řetězy, ptáčky z těsta nebo holubičkami z vejdunků.
Doprovodný program:
10.30 hod.          Říkanky a písničky s Evou Kordovou
11.30 hod.          Divadlo na kliku – loutkové představení Jak přišlo jaro
12.00 hod.          Komentovaná prohlídka nové expozice Zrození, život, smrt
12.30 hod.          Bartošův soubor ze Zlína – tance a písně
13.00 hod.          Vynášení Mařeny – Folklórní soubor Jizera a Jizerka z Liberce
14.00 hod.          Folklórní soubor Jizera a Jizerka z Liberce – tance a písně
14.30 hod.          Divadlo na kliku – loutkové představení O slepičce a kohoutkovi
15.30 hod.          Devítka – folková hudební skupina z Prahy
Chybět nebudou řemeslná dílna pro děti, tradiční řemeslný jarmark a občerstvení.
Vstupné: 60 / 40 Kč
 

X