Akce

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

Zaniklá osada Nouzov: proměny osídlení pískovců ve světle archeologických pramenů (Přednáška)

13.06.2024

Přednáší archeoložka Tereza Müller
Cílem prezentace je posluchačům přiblížit podobu novověkého osídlení pískovcových skal v Českém ráji na příkladu zaniklé osady Nouzov. Osada se nachází asi 2 kilometry západním směrem od zámku Hrubá Skála. První zmínka o této osadě je v Hruboskalském urbáři z roku 1602 a existenci této osady tak můžeme klást do celého období novověku, protože k jejímu úplnému zániku dochází až na konci 19.
a na počátku 20. století.
Při povrchovém průzkumu a následné dokumentaci byly zjištěny terénní pozůstatky devíti domů (což odpovídá indikační skice stabilního katastru z roku 1842) – jednalo se o domy s čísly popisnými 7–15. V prostoru převisu Malý Faraon se nacházelo hospodářské stavení, které patřilo k domu s č.p. 8. Právě prostor převisu je v posledních letech archeologicky zkoumán – mezolitická souvrství se nachází těsně pod stávajícím povrchem a každé nově založené ohniště v prostoru převisu tyto vrstvy narušuje.
Muzeum Českého ráje v Turnově (přednáškový sál) / 13. 6. 2024 od 17:00 / Vstupné 50 Kč

X