DÍLNY / ANIMAČNÍ PROGRAMY

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

DÍLNY / ANIMAČNÍ PROGRAMY

Nabídka programů pro školy aneb "muzeum dětem"

KATALOG PRO ŠKOLY  (PDF soubor ke stažení)

V souvislosti s pořádanými výstavami připravujeme několikrát do roka interaktivní programy a animace zaměřené na názornou výuku a prezentaci jednotlivých odborných oddělení muzea. Dílny se obvykle konají v Kamenářském domě pod vedením odborných lektorů nebo kurátorů sbírek.

Lektorky tvůrčích dílen:
MgA. Kateřina Krausová
Michaela Novotná

Přednášková činnost

Po vyžádání můžeme školám připravit přednášky, komentované prohlídky expozic a výstav a výukové hodiny zaměřené na regionální dějiny, obecnou historii, geologii a mineralogii, archeologii, etnologii a umělecká řemesla.

V případě zájmu kontaktujte odpovědné pracovníky jednotlivých oddělení (viz kontakty).

X