MINERALOGIE

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

MINERALOGIE

Geologická, paleontologická a mineralogická expozice je úvodním oddělením Muzea Českého ráje. Přibližuje jednotlivé procesy, které probíhají na povrchu Země i v jejím nitru a vysvětluje, jak naše planeta funguje.

První část expozice se věnuje vrásnění a nejstarší sopečné činnosti na území Českého ráje. Seznamuje s minerály Kozákova, mezi kterými jsou různé odrůdy křemene například křišťál, ametyst a záhněda, dekorativní horniny zastupují kozákovské jaspisy. Stejně známé jsou acháty z Kozákova, Doubravice, Železnice a Frýdštejna. K mimořádným exponátům patří pektolit z Koštálova a hvězdový křemen ze Strážníku. Pozoruhodné jsou i stopy obojživelníků zachované v pískovci z mladších prvohor a fosilní ryby.

Působení vodyjak v mořích, jezerech a řekách, tak i v podzemí je věnována další část expozice. Vstupní model přibližuje procesy fosilizace, při kterých vznikají zkameněliny rostlin a živočichů. Moře patří k nevyčerpatelné zásobárně mikroorganismů, jejichž miniaturní pevné schránky vytvářejí v průběhu geologických věků celá pohoří. Dokladem o existenci křídového moře jsou zkamenělé ulity amonitů, ústřic, klepeta ráčků a další fosilie z křídy v okolí Turnova.

Křídovému moři vděčíme také za další krajinný fenomén – pískovce, které jsou pro Český ráj tak charakteristické. Vývoj krasu je prezentován na příkladu Bozkovských dolomitových jeskyní.

Do podoby krajiny Českého ráje se ještě výrazně zapsala mladší sopečná činnost, již přibližujeme na příkladech vzniku různých sopečných útvarů jako jsou například světoznámé Trosky a Zebín.

Hornická štola ukazuje těžbu drahých kamenů dolováním a dovede návštěvníky do druhé části expozice s drahými kameny z Austrálie, Afriky, Asie, Ameriky a Evropy.

Názorný mineralogický systém včetně demonstrace vlastností nerostů a krystalů pak expozici uzavírá. Volně vystavenými exponáty, jež jsou určeny k hmatovému kontaktu i popisy v Braillově písmu jsme pamatovali také na návštěvníky s vadami zraku.

X