Muzejní příměstský tábor

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Muzejní příměstský tábor

Muzejní příměstský tábor

Co nás čeká: hravé horolezení, rýžování drahých kamenů v potoce, vyrábění a tvoření, opracování nerostů, prozkoumání všech koutů muzea, hry, stopovačky, oheň, výletování, přespání na statku, průzkum archeologických lokalit, koupání…no prostě bájo léto.

Termín: 19. 8. – 23. 8. 2024

Program denně vždy od 8 do 16 hodin.
Cena zahrnuje: stravu – oběd (svačinu si nosí děti vlastní), ovoce, pitný režim jízdné, vstupy, program pod dohledem pedagogů

Cena: 2 000 Kč
Rezervace zde

Organizace dne:
7:30   – otevření Kamenářského domu
8:00   – začátek aktivit
12:00 – oběd
16:00 – konec aktivit
16:30 – nejpozdější termín pro vyzvednutí či odchod dětí

Jeden den bude v programu celodenní výlet (cca. 10 km).
Konkrétní náplň jednotlivých dnů závisí především na počasí.
Věk od 6  do 12 let – podmínkou je absolvovaná 1. třída ZŠ.
Organizátor: Muzeum Českého ráje v Turnově

Kontaktní osoba a vedoucí tábora:
Marie Pešková
Tel.: 775 578 220
Email: peskova@muzeum-turnov.cz

Místo konání: základna v Kamenářském domě + muzeum + okolí Turnova

Adresa srazu: Kamenářský dům (roubený dům ve dvoře muzea Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 51) vstup z dlážděného dvora dřevěnou brankou, do dvora je možné zajet autem a vyložit táborníka – ne dlouhodobě parkovat

Přihláška na příměstský tábor bude platná, až po uhrazení účastnického poplatku 2000,- Kč. Účastnický poplatek uhraďte buď na účet č.  1260590339/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte tábor a jméno přihlášeného dítěte) nebo v hotovosti na pokladně muzea do 7 dnů od odeslání přihlášky. V případě neuhrazení tohoto poplatku bude přihláška stornována.

Storno poplatky:
0% – 30 a více dnů před nástupem
20% – 29 až 22 dnů před nástupem
40% – 21 až 15 dnů před nástupem
60% – 14 až 7 dnů před nástupem
80% – 6 až 2 dnů před nástupem
100% – v den nástupu na akci
Storno poplatek bude vyplacen na základě písemné žádosti (email, dopis).
V případě doložení zdravotního potvrzení od lékaře, bude výše storno poplatku snížena o 50%.
V případě zajištění náhradníka, bude vklad na akci vrácen v plné výši (storno poplatek 0%).
V případě zrušení (vládní či jiné nařízení) bude vráceno 100% z poplatku.

X