Ušité z vlny, lnu a hedvábí

Ušité z vlny, lnu a hedvábí

80,00  -

Vladimíra Jakouběová

Skladem

Katalogové číslo: 5 Kategorie: ,

Popis

Relikty lidového kroje na Turnovsku.

Publikace seznamuje čtenáře s dějinným vývojem lidového kroje na Turnovsku a s jeho úlohou ve společenském životě. První část je věnována sběratelské činnosti národopisců na konci 19. století a tvorbě sbírky lidového textilu Muzea Českého ráje v Turnově. V druhém oddíle se autorka věnuje charakteru lidového oděvu, popisu krojových součástek pracovního i svátečního ženského, mužského a dětského kroje a materiálům, ze kterých byly hotoveny. Třetí oddíl je věnován aktivitám turnovských spolků a sdružení, které se snažily o udržení tradičního turnovského kroje během 20. století a na počátku 21. století i příležitostem, při kterých se rekonstruovaný turnovský lidový kroj prezentoval a prezentuje dodnes. Publikace je vydávána při příležitosti výstavy, kterou připravuje turnovské muzeum na závěr letošní návštěvní sezóny. Je doplněna kresbami J. V. Scheybala a řadou dobových fotografií z konce 19. století i ze současnosti, dokumentujících tradiční podobu tradičního lidového oděvu z Turnovska.

Publikace vyšla v roce 2014.

X