Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

Na 32. zasedání Generální konference UNESCO byla dne 17. října 2003 přijata konsensem Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Tato úmluva založila dva nové seznamy statků nehmotné kultury:

Seznam nemateriálního kulturního dědictví vyžadujícího naléhavě zachování.
Dne 18. února 2009 uložila Česká republika přístupové dokumenty k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví v sídle UNESCO. Stala se tak v pořadí 109. zemí, která k této Úmluvě přistoupila. Podmínkou pro zápis do tohoto mezinárodního reprezentativního seznamu je předchozí zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

Nemateriální kulturní statky zapsané na Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO z Libereckého kraje

Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromeček

Krátký text...
X